Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Vanliga frågor om moms på fjärrtjänster

Viktigt: Informationen på denna sida utgör inte skatterådgivning, juridisk eller annan professionell rådgivning och ska inte användas som sådan. Du bör rådfråga din professionella rådgivare om du har några frågor om dina skatteskyldigheter.

Vad är fjärrtjänster och när beskattas de?

Många jurisdiktioner har antagit skatteregler för ”fjärrtjänster”, som kräver att utomlands hemmahörande tjänsteleverantörer (som Amazon) debiterar, samlar in och skickar in mervärdesskatt (”moms”) från sina kunder (såsom försäljningspartner på Amazons onlinebutiker). Detta inkluderar mervärdesskatt, moms på varor och tjänster, konsumtionsskatt och andra liknande transaktionsskatter. I de flesta länder kallas de tjänster som omfattas av beskattning för ”Elektroniskt tillhandahållna tjänster” (ESS). Vad som omfattas varierar dock beroende på land och i vissa fall omfattas nästan alla tjänster som tillhandahålls av en fjärrleverantör.

ESS definieras i allmänhet som alla tjänster som faller inom följande klassifikationer:

 1. Levereras via internet
 2. Är i grunden automatiserade och inbegriper minimalt mänskligt ingripande
 3. Vore omöjliga att tillhandahålla utan informationsteknik

När debiterar Amazon moms på fjärrtjänster?

I de flesta jurisdiktioner omfattar definitionen av fjärrtjänster och ESS-skatteregler produktpostavgifter, till exempel Försäljning på Amazon (SoA), och reklamavgifter, såsom Amazons sponsrade reklam (”reklam”). Fraktas från Amazon (FBA) och relaterade avgifter omfattas i allmänhet inte av sådana regler.

Om följande villkor överensstämmer med din situation kan Amazon behöva debitera moms på dina SoA- och reklamavgifter:


 1. Du köper tjänster från en Amazon-butik utanför den jurisdiktion där ditt företag är beläget
  • Exempel: Ditt företag är beläget i Tyskland och du köper SoA för försäljning på Amazon.com
 2. Den jurisdiktion där ditt företag är beläget beskattar distansförsäljning av tjänster

De flesta jurisdiktioner som beskattar fjärrtjänster kräver inte att tjänsteleverantörer som är bosatta i landet debiterar moms från företagskunder. För att använda sig av detta måste mottagaren av tjänsten vanligtvis tillhandahålla tjänsteleverantören med sitt moms- eller skatte-ID.

Tabellen nedan visar jurisdiktioner där Amazon debiterar moms på distansförsäljning av tjänster i enlighet med lokal lagstiftning. Det visar också om tillhandahållandet av ett moms- eller skatte-ID påverkar skatteplikten. Observera att skattereglerna kan ändras ofta och att informationen nedan kan bli föråldrad. Denna information tillhandahålls endast som referens och du bör inte förlita dig på den. Rådgör med din skatterådgivare om du har frågor.

Hur tillhandahåller jag mitt skatte-ID till Amazon?

Företagets plats Kommer mina avgifter att beskattas om jag tillhandahåller mitt skatte-ID? Kommer mina avgifter att beskattas om jag INTE tillhandahåller mitt skatte-ID?
Europeiska unionen Nej Ja
Europeiska länder utanför EU
Albanien (AL) Nej Ja
Belarus (BY) Nej Ja
Kanarieöarna (IC) Nej Ja
Island (IS) Nej Ja
Norge (NO) Nej Ja
Ukraina (UA) Nej Ja
Serbien (RS) Ja Ja
Schweiz (CH) och Busingen och Liechtenstein (LI) Ja Ja
Storbritannien (GB) Nej Ja
Asien
Armenien (AM) Nej Ja
Bangladesh (BD) Nej (från och med februari 2022) Ja (från och med februari 2022)
Indien Nej Ja (endast reklam)
Indonesien Ja Ja
Japan (JP) ej tillämpligt* Ja (endast SoA)
Malaysia (MY) Ja Ja
Saudiarabien (SA) Nej Ja
Singapore (SG) Nej

Ja (endast SoA)

Sydkorea (KR) Nej Ja
Kina – Taiwan Nej Ja
Förenade Arabemiraten (UAE) Nej Ja
Afrika
Kenya Nej Ja
Nigeria Ja (från och med 1 februari 2022) Ja (från och med 1 februari 2022)
Sydafrika (ZA) Ja Ja
Oceanien
Australien (AU) Nej Ja
Nya Zeeland (NZ) Nej Ja
Nordamerika
Bahamas Ja Ja
Barbados (BB) Ja Ja
Kanada (CA) Nej Ja
British Columbia (CA-BC) Ja Ja
Saskatchewan (CA-SK) Ja Ja
Quebec (CA-QC) Nej Ja
Costa Rica (CR) Ja Ja
Mexiko (MX) Ja (endast SoA) Ja (endast SoA)
Sydamerika
Chile (CL) Nej Ja
Colombia (CO) Nej Ja (endast reklam)
Transkontinental
Ryssland (RU) Ja Ja
Turkiet (TR) Nej Ja
*Det finns inget system med skatte-ID i Japan. Huruvida distansförsäljning av tjänster beskattas i Japan beror på tjänstens art. För närvarande tas konsumtionsskatt ut på distansförsäljning av SoA, men distansförsäljning av reklam beskattas inte.

Hur avgör Amazon var jag är belägen?

Amazon använder de uppgifter du anger på ditt Seller Central-konto för att fastställa var du och/eller ditt företag är belägna. Relevanta kontouppgifter inkluderar, men är inte begränsade till:

För att säkerställa att du beskattas korrekt måste dina kontouppgifter vara korrekta och hållas uppdaterade. Underlåtenhet att göra detta kan leda till felaktiga skatteberäkningar och extra kostnader för dig eller ditt företag.

Kontoinformationen som nämns ovan kan uppdateras genom att gå till Inställningar > Kontoinformation.

Vad är min företagsadress?

Adressen du anger som företagsadress måste representera ditt primära verksamhetsställe där du tar emot tjänster från Amazon. Din företagsadress är vanligtvis där du har registrerat ditt företag och där dess ledning är belägen. För icke-företagssäljare är detta din vanliga bostadsadress.

Amazon kan komma att utföra identitetskontroller för att bekräfta att ditt företag är beläget och verksamt på den här adressen.

Vilken momsinformation behöver jag tillhandahålla för att säkerställa att jag beskattas korrekt?

Du bör åtminstone ange ditt skatte-ID eller momsregistreringsnummer som utfärdats i samma land som din företagsadress. Underlåtenhet att ange skatte-ID eller momsregistreringsnummer kan leda till felaktig beskattning.

Obs! Du kan även ange andra momsregistreringsnummer som tillhör ditt företag i länder utanför det land där ditt företag har sin adress.

Vad är min standardleveransadress och -returadress?

Den standardleveransadress du anger måste vara den huvudsakliga adress som du själv levererar beställningar från. Observera att denna adress kan användas av Amazon för att fastställa den ursprungliga jurisdiktionen för din försäljning.

Din returadress är den huvudsakliga adress du använder för att acceptera returer från dina kunder.

Kommer Amazon att ge mig en faktura för moms som tas ut på mina avgifter?

Faktureringskraven för skattepliktig försäljning av fjärrtjänster varierar beroende på jurisdiktion. Amazon kommer att tillhandahålla en faktura om det krävs enligt lag.

Var hittar jag fakturor på mitt Seller Central-konto?

Om du vill visa momsfakturor går du till Seller Central > Rapporter > Bibliotek för skattedokument > Momsfakturor för säljaravgifter.

Jag fick ingen faktura för mitt köp av tjänster. Var hittar jag det momsbelopp jag debiterades?

Oavsett om Amazon utfärdar en faktura eller inte så kan du granska momsdebiteringar i tidsavgränsade rapporter. Du hittar dessa rapporter genom att gå till Seller Central > Rapporter > Betalningar > Tidsavgränsade rapporter > och välja en transaktionsrapport för en viss tidsram.

Jag har inget skatte-ID eller momsregistreringsnummer, hur skaffar jag ett?

Processen för att erhålla ett skatte-ID eller momsregistreringsnummer varierar beroende på jurisdiktion. Du kan få mer information på relevant skattemyndighets webbplats eller från din skatterådgivare. Om ditt land inte använder moms eller inte beskattar fjärrtjänster kan du fortfarande ange ditt momsregistreringsnummer eller annat skatte-ID i ditt Seller Central-konto.

Hur får jag en återbetalning för felaktigt debiterad moms på mina avgifter?

Som beskrivits ovan beräknar Amazon moms på dina avgifter baserat på den företagsinformation du har angett.

Om du tror att du har feldebiterats kan du begära en återbetalning för tidigare debiterad moms.

För att fråga om en återbetalning är möjlig:
 1. Kontakta Amazon Selling Partner Support via formuläret Kontakta oss.
  1. Välj Försäljning på Amazon
  2. Klicka på Andra problem och sedan på Skattefrågor
  3. Under Vilka är dina skattefrågor begär du en återbetalning av den felaktigt debiterade momsen.
 2. Du kommer att uppdateras om ditt ärende när din begäran har behandlats. Uppdateringen anger det beräknade datumet när du kan förvänta dig att få en återbetalning på ditt säljarkonto om din begäran godkändes.

Kan Amazon hjälpa mig med min skattedeklaration?

Även om vi på Amazon gärna vill hjälpa våra säljare så tillhandahåller vi inte skatterådgivning eller efterlevnadstjänster. Kontakta din skatterådgivare om du har några frågor om skatter eller behöver hjälp med dina skattedeklarationer. Amazon upprätthåller en lista över skatterådgivare från tredje part som en resurs för säljare. Amazon rekommenderar inte någon skatterådgivares tjänster.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates