Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Utbildning om utökat producentansvar (EPR)

Vad kommer att ändras för säljare?

Från och med 2022 kommer Amazon, om du säljer i Frankrike och/eller Tyskland, ha en skyldighet att bekräfta att du uppfyller kraven för utökat producentansvar (EPR) i det land där du säljer. Amazon kommer därför att samla in och validera ditt EPR-registreringsnummer.

Under Q4 2021 kommer Amazon att dela länken för att ladda upp EPR-registreringsnumret.

Om du inte kan bevisa EPR-efterlevnad till Amazon kan följande åtgärder förväntas:

 • Tyskland: Amazon kommer att vara skyldiga att stänga av dina produktposter som inte uppfyller kraven för EPR-produktkategorier.
  • Förpackning – alla produktposter från 1 juli 2022
  • Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) – alla produktposter som omfattas av EEE från och med den 1 januari 2023
 • Frankrike: Amazon väntar på mer information från franska tillsynsmyndigheter. Amazon kommer att kommunicera denna information i ett senare skede.

Vad är utökat producentansvar (EPR)?

Utökat producentansvar (EPR) är en miljöpolicy som gör en producent ansvarig för hela livscykeln för de produkter som de introducerar på marknaden, från design till slutet av livscykeln (inklusive insamling och bearbetning av avfall). Enligt EPR-bestämmelserna måste de ansvariga enheterna minska sina produkters miljöpåverkan under hela produktlivscykeln.

Är jag en producent?

Ta reda på de rekommenderade stegen för dig genom att kontrollera definitionen av producent nedan:

Producenten är den part som först placerar en produkt som omfattas av EPR-krav (EPR-produktkategorier beskrivs nedan) i landet (Frankrike eller Tyskland). Du betraktas som producent:

 • om du tillverkar en produkt som omfattas av EPR-krav i landet, eller
 • om du importerar en produkt som omfattas av EPR-krav till landet, eller
 • om du säljer en produkt som omfattas av EPR-krav i landet och du inte är etablerad i det landet.

Vad behöver jag göra?

Om du är producent av produkter som omfattas av EPR-kraven kommer du att vara skyldig att ange ditt eller dina EPR-registreringsnummer till Amazon. Nedan kan du se de produktkategorier som omfattas av EPR-krav för Frankrike och Tyskland och för vilka du måste ange EPR-registreringsnummer till Amazon.

Om du är producent och inte har ett EPR-registreringsnummer måste du registrera dig för att få det. Du måste kontakta respektive producentansvarsorganisation (PRO) för varje EPR-produktkategori för att få EPR-registreringsnummer. Respektive landavsnitt nedan innehåller detaljerade instruktioner om hur man registrerar sig.

Om du inte är producent, men säljer produkter som omfattas av EPR-krav, måste du erhålla tillämpliga EPR-registreringsnummer från din uppströmsleverantör och förse Amazon med detta EPR-registreringsnummer för produkten som bevis på överensstämmelse.

Om du inte är producent och inte kan erhålla tillämpliga EPR-registreringsnummer från din uppströmsleverantör, måste du registrera dig och förse Amazon med dina egna EPR-registreringsnummer.

Vad är EPR-produktkategorier?

Nedan följer de produktkategorier som omfattas av EPR-skyldigheter [för Frankrike och Tyskland] och för vilka du måste ange EPR-registreringsnummer till Amazon.

A B C
1 EPR-kategori Frankrike Tyskland
2 Förpackning * *
3 Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) * *
4 Batterier1 * *
5 Möbler *

6 Däck *

7 Papper *

8 Textil *

1. Batteriskyldighet i Tyskland: Om du erbjuder en EEE-produkt som innehåller ett batteri måste du registrera dig för både EEE och batteri. Amazon kommer endast att kräva EEE-registreringsnumret i detta skede

Vad betyder det att vara EPR-förenlig?

Om du är producent, eller behöver registrera dig eftersom du inte kan erhålla tillämpliga EPR-registreringsnummer från din uppströmsleverantör, följer du denna beskrivning på hög nivå av de steg du behöver vidta för att bli EPR-förenlig.

Steg 1: Registrering

 • Registrering är en engångsprocess för att erhålla det eller de EPR-registreringsnummer som krävs för att bevisa överensstämmelse med EPR-kraven.
 • När du har fått EPR-registreringsnummer måste du informera Amazon om dem som bevis på överensstämmelse. Under Q4 2021 kommer Amazon att dela länken för att ladda upp EPR-registreringsnumret.

Se landavsnitten nedan för mer information.

Steg 2: Deklaration och rapportering

 • Du måste deklarera din försäljning [av produkter som omfattas av de olika EPR-kategorierna] till respektive producentansvarsorganisation för den tillämpliga rapporteringsperioden.

Steg 3: Betalning

 • Du måste betala miljöbidrag till relevanta producentansvarsorganisationer. Miljöbidragen definieras av respektive PRO beroende på EPR-produktkategori och enhetstyp (t.ex. kylskåp, babykläder, stol), produktattribut (t.ex. förpackningsmaterial, möbelmaterial) och antal och/eller vikt för sålda enheter.

Landsspecifik information

Frankrike

Bevis på överensstämmelse i Frankrike

I Frankrike kommer Amazon att kräva ditt EPR-registreringsnummer. För att få detta nummer måste du registrera dig hos relevant producentansvarsorganisation (se tabellen nedan). När du har fått EPR-registreringsnumret måste du meddela det till Amazon. Under Q4 2021 kommer Amazon att dela länken för att ladda upp EPR-registreringsnumret.

Från och med januari 2022 kommer ett nytt registreringsnummer som kallas ”Identifiant Unique” (unikt identifieringsnummer) att finnas tillgängligt på portalen för din producentansvarsorganisation. Du måste förse Amazon även med detta nya EPR-registreringsnummer.

EPR-kategorierna och producentansvarsorganisationerna beskrivs i tabellen nedan.

# EPR-kategorier FR Produktbeskrivning Exempel Producentansvarsorganisationer (PRO)
1 Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) Avfall som genereras av el- och elektronikutrustning Hushållsprodukter, lampor, brandsläckare och professionella elektroniska produkter

https://www.ecosystem.eco

https://www.ecologic-france.com

https://pvcycle.fr

2 Batterier Begagnade batterier och ackumulatorer Portabla batterier, fordons- och industribatterier

https://www.corepile.fr/

https://www.screlec.fr/

3 Förpackning1 Avfall från hushållsförpackningar Lådor och förpackningar för produkter (t.ex. låda med leksak), fraktlådor, fraktetiketter, tejp osv.

https://www.citeo.com

https://www.leko-organisme.fr

4 Utskriftspapper Avfall från grafikpapper Tryckta artiklar som användarmanualer, tapeter, presentkort, reklamfoldrar https://www.citeo.com
5 Möbler Avfall som genereras av möbelutrustning Hushålls- och arbetsmöbler

https://www.eco-mobilier.fr

https://www.valdelia.org

6 Textilier Textilier, hushållslinne, skor osv. Klädtextilier, hushållslinne och skor https://refashion.fr/pro/fr
7 Däck Avfall som genereras av däck Fordon, jordbruk och däck för tungt arbete

http://www.gie-frp.com

https://aliapur.fr

1. FÖRPACKNINGsrelaterade skyldighet: I Frankrike är du ansvarig för den primära förpackningen och den sekundära förpackning som du har lagt till.

Tyskland

Bevis på överensstämmelse i Tyskland

I Tyskland är EPR-registreringsnumret bevis på överensstämmelse. För att få detta nummer måste du registrera dig hos relevant EPR-register (se tabellen nedan). När du har fått EPR-registreringsnummer måste du informera Amazon om dem som bevis på överensstämmelse. Under Q4 2021 kommer Amazon att dela länken för att ladda upp EPR-registreringsnumret.

EPR-kategorierna och producentansvarsorganisationerna beskrivs i tabellen nedan.

# EPR-kategorier Beskrivning Verkställande organ
1 Förpackning Alla förpackningstyper https://lucid.verpackungsregister.org/
2 Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) Utrustning för temperaturreglering https://www.ear-system.de/ear-portal/#no-back
3 Skärmar, bildskärmar och utrustning som innehåller skärmar med en yta större än 100 cm2
4 Lampor
5 Utrustning med ett yttre mått som överstiger 50 cm (stor utrustning)
6 Utrustning utan någon yttre dimension som överstiger 50 cm (liten utrustning)
7 Liten IT- och telekommunikationsutrustning utan yttre dimension som överstiger 50 cm
8 Batterier* Fordonsrelaterat, industriellt och portabelt batteri

Följande registreringsnummer är bevis på överensstämmelse:

 • Förpackning: Registreringsnummer
 • EEE: WEEE-Reg.-Nr.DE
 • Batteri: Batt-Reg.-Nr. DE2

*Batteriskyldighet: I Tyskland måste du registrera dig för både EEE och batteri om du erbjuder en EEE-produkt som innehåller ett batteri. Amazon kommer endast att kräva EEE-registreringsnumret i detta skede.

Vanliga frågor

Jag uppfyller redan mina EPR-skyldigheter, måste jag meddela Amazon?

Ja, om du redan är registrerad för alla dina berättigade produkter bör du förse Amazon med dina EPR-registreringsnummer. Under Q4 2021 kommer Amazon att dela länken för att ladda upp EPR-registreringsnumret.

Jag är Self-Ship-säljare, gäller det här för mig?

Ja, Amazon måste bekräfta att alla säljare är EPR-förenliga oavsett hur de använder Fraktas från Amazon (FBA) eller Self-Ship.

När påverkas jag?

Innan en produkt listas i Frankrike och/eller Tyskland måste producenten se till att EPR-registreringsprocessen är slutförd och att denne har fått EPR-registreringsnummer för alla tillämpliga EPR-produktkategorier.

Måste jag registrera mig för olika länder och olika EPR-produktkategorier?

Ja, det finns olika registreringskrav, processer och auktoriserade organ för varje land och för de EPR-produktkategorier som erbjuds på amazon.de och amazon.fr.

Hur ofta behöver jag rapportera min försäljning och betala EPR-avgifterna?

Deklarationer och betalningar av EPR-avgifter utförs månadsvis, kvartalsvis eller årsvis beroende på EPR-kategorier/producentansvarsorganisationer i varje land.

Måste jag betala för både primär (produktförpackning) och sekundär (frakt) förpackning?

Primär förpackning (produkters egen förpackning) – Ja, både säljare med Fraktas från Amazon (FBA) och med Self-Ship måste betala för primär förpackning.

Sekundär förpackning (fraktförpackning) – Se de landsspecifika avsnitten för ytterligare information.

Primär förpackning är den förpackningsenhet som används för att förpacka produkten, t.ex. den märkta lådan med ett par skor eller en aluminiumburk som innehåller en läskedryck. Med sekundär förpackning avses fraktlådor/-påsar som används för att skydda produkten under transport till kund. Detta kan utvidgas till att omfatta fyllningsmaterial för att skydda produkten och tejp för att säkra förpackningen. Fraktetiketter är också en del av sekundära förpackningar.

Hur mycket kostar det mig?

EPR-registrering: Du måste betala registreringsavgifter till de olika producentansvarsorganisationerna. De kan sträcka sig från 0–250 €.

Ekobidrag: Ekobidrag beräknas baserat på försäljning och EPR-produktkategorier som varierar från land till land. Varje produktansvarsorganisation upprätthåller sin egen prislista enligt avtal.

Vilka ytterligare åtgärder behöver jag vidta för att uppfylla EPR-kraven?

I Frankrike, om EPR-produktkategorin är EEE eller möbler, måste du överföra de ekobidrag som anges på din säljares faktura till din egen faktura.

Var hittar jag mer information om EPR för Frankrike?

Om du vill veta mer rekommenderar vi att du besöker webbplatserna för producentansvarsorganisationen samt de webbplatser som anges nedan för mer information:

Var hittar jag mer information om EPR för Tyskland?

Om du vill ha mer information rekommenderar vi att du bekantar dig med respektive lagar (ElektroG och VerPackG) och besöker webbplatserna för producentorganisationen samt de webbplatser som anges nedan:

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates