Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Välja erbjudanden som ska kopieras och prissynkroniseras

När du ställer in en anslutning med hjälp av Skapa internationella produktposter kan du välja vilka erbjudanden du vill kopiera och prissynkronisera internationellt genom att:

 • Välja hela katalogen
 • Använda regler för skapande av erbjudanden
 • Skapa en lista över erbjudanden

(Mer information om hur du skapar och uppdaterar erbjudanden på Skapa internationella produktposter finns under Skapa internationella produktposter.)

Välja hela katalogen

I steg 2 i installationsarbetsflödet till verktyget Skapa internationella produktposter, Typer av erbjudanden att ansluta, är hela katalogalternativet valt som standard. Med det här alternativet kan du få alla dina berättigade erbjudanden på källmarknadsplatsen kopierade till målmarknadsplatserna. Om du vill välja det här alternativet klickar du på Spara och fortsätt.

Om du inte vill kopiera hela katalogen klickar du på Anpassa. Du kan sedan välja vilka erbjudanden du vill kopiera och prissynkronisera genom att använda regler för skapande av erbjudanden eller skapa en egen lista med erbjudanden.

Anm: Du kan antingen använda regler för skapande av erbjudanden eller skapa en lista med erbjudanden, men du kan inte välja båda.

Använda regler för skapande av erbjudanden

Du kan utforma regler för de erbjudanden som du vill kopiera och prissynkronisera på målmarknadsplatserna på två sätt:

 • Efter leveranstyp:
  • Levereras av Amazon (FBA) och självlevererat
  • Endast Levereras av Amazon (FBA)
  • Endast självlevererat
 • Efter produktens skick:
  • Endast nya

När du utformat regler för att skapa erbjudanden kommer alla nya berättigade erbjudanden som skapas på källmarknadsplatsen och som uppfyller dessa regler att kopieras till målmarknadsplatserna och priset synkroniseras.

Skapa en lista över erbjudanden

Alternativt kan du skapa en egen lista över erbjudanden som du vill kopiera och prissynkronisera på målmarknadsplatserna. Det finns två sätt att göra detta på:

 • Skriv in de MSKU som du vill kopiera och prissynkronisera. (Om någon MSKU är ogiltig visas ett felmeddelande och den felaktiga MSKU markeras med röd färg.)
 • Välj erbjudanden i listan över dina erbjudanden på källmarknadsplatsen.
Viktigt: När du har skapa en lista över erbjudanden kommer alla nya erbjudanden som du skapar på källmarknadsplatsen INTE att kopieras till målmarknadsplatserna. Om du vill kopiera och prissynkronisera nya erbjudanden lägger du till dem i listan över erbjudanden med hjälp av redigeringsarbetsflödet i verktyget Skapa internationella produktposter.
Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates