Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Skicka till Amazon: Vanliga fel i Excel-filen rörande information om innehållet i lådan

Den här sidan innehåller en lista över de nyckelfel som kan uppstå när du laddar upp information om innehållet i lådan med hjälp av Excel-filer i Skicka till Amazon.

Med hjälp av tabellen nedan kan du identifiera den felaktiga strängen, ta reda på vad felet innebär och varför det uppstod, så att du kan åtgärda problemet.

Sträng-ID Sträng Kontext
AGFS_STA_Error_CLIFileUpload_CLI_Mismatch Informationen om lådans innehåll i Excel-kalkylbladet matchar inte paketgruppens SKU:er Information om innehållet i lådan stämmer inte överens med innehållet i förpackningsgruppen. Det här kan inträffa om du till exempel har laddat upp en ifylld fil avsedd för en annan paketgrupp.
AGFS_STA_Error_CLIFileUpload_TamperedFile Den uppladdade filen är inte giltig. Använd Excel-kalkylbladet som genereras via länken ovan för att tillhandahålla information om innehållet i lådan. Excel-filen är krypterad. Ett lösenord krävs för att redigera vissa fält. Om du öppnar filen med annat kalkylbladsprogram än Excel tas lösenordsskyddet bort. Du kan ladda upp en fil utan lösenord, men om du av misstag ändrar formatet eller laddar upp en annan filtyp, till exempel .pdf eller .csv visas det här felet.
AGFS_STA_Error_CLIFileUpload_ExpectedQuantity_Mismatch Det totala antalet enheter för vissa SKU:er matchar inte det förväntade antalet Visas när det totala antalet i lådan inte matchar det förväntade antalet.
AGFS_STA_Error_CLIFileUpload_InvalidInput En eller flera celler innehåller ogiltig information. Korrigera felet och ladda upp filen igen. Visas när data har angetts i ett felaktigt format, till exempel om ett icke-numeriskt värde har angetts för antal, vikt eller mått.
AGFS_STA_Error_CLIFileUpload_BoxWeightMissing Information om lådans vikt saknas för en eller flera lådor Visas när ett viktvärde saknas för en eller flera lådor.
AGFS_STA_Error_CLIFileUpload_BoxDimensionMissing Information om lådmått saknas för en eller flera lådor Visas när ett måttvärde saknas för en eller flera lådor.
AFGS_STA_Exception_TryAgain Något gick fel. Försök igen senare. Det här är sannolikt ett tillfälligt problem som du kan lösa genom att uppdatera sidan eller försöka igen senare. Kontakta Selling Partner Support om felet kvarstår.
Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates