Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Österrikisk momsskyldighet  

Alla säljare som är momspliktiga i Österrike måste uppge ett österrikiskt momsregistreringsnummer, österrikiskt skatte-ID eller bevis på att de har registrerat sig för Union One-Stop Shop (OSS).

Enligt skatteändringslagen från 2020 är Amazon skyldig att dela identitets- och transaktionsuppgifter om försäljningspartner som säljer till österrikiska kunder med den österrikiska skattemyndigheten. Till sådana identitetsuppgifter räknas säljarens momsregistreringsnummer i Österrike.

Från och med den 1 januari 2021 kan Amazon hållas solidariskt ansvarig för obetald österrikisk moms som genereras av säljare som handlar på den marknadsplats där de inte har uppfyllt sina momsskyldigheter i Österrike. Amazon kommer att upphäva dina försäljningsprivilegier till kunder i Österrike om du inte uppger ditt österrikiska momsregistreringsnummer eller bevis på att du har registrerat dig för OSS.

Försäljningspartner som inte förvarar lager i Österrike kan uppfylla sina österrikiska momsskyldigheter genom att registrera sig för Union One-Stop Shop (OSS). OSS kräver att försäljningspartner rapporterar all gränsöverskridande försäljning mellan företag och konsumenter inom EU enligt OSS.

Senast den 1 juli 2021 måste försäljningspartner ha lämnat bevis på att de rapporterar all gränsöverskridande försäljning mellan företag och konsument inom EU via OSS, samt markera momsregistreringsnumret som används för OSS i Seller Central.

Läs mer om dina österrikiska momsskyldigheter och hur du registrerar dig för Union One-Stop Shop.

Gör så här om du måste vara momsregistrerad i Österrike eller ska tillhandahålla bevis på att du har registrerat dig för Union One-Stop Shop:

Uppge ditt österrikiska momsregistreringsnummer, ditt österrikiska skatte-ID eller lämna bevis på att du har registrerat dig för OSS på Seller Central här.

Följande icke uttömmande förteckning över transaktioner är föremål för österrikisk mervärdesskatt och utlöser en skyldighet att momsregistrera sig i Österrike från och med den 1 juli 2021:

  • Du är etablerad i Österrike och utför momspliktiga leveranser som överstiger 30 000 € per år.
  • Du är etablerad utanför Österrike och lagrar varor i Österrike för försäljning till kunder.
  • Du genomför distansförsäljning av varor till kunder i Österrike som levereras från ett annat EU-land. Värdet på den totala försäljningen mellan företag och konsument i EU överstiger 10 000 € under innevarande eller föregående år och du har inte registrerat dig för OSS.

Hur kan jag registrera mig för Union One-Stop Shop (OSS)?

Från och med april 2021 är alla EU-medlemsstater skyldiga att tillhandahålla en onlineportal där du kan registrera dig för OSS i landet där du har etablerat din verksamhet. Det är samma skattemyndighetsportal som du använder för att registrera dig och redovisa moms i ditt hemland. En översikt över medlemsstatens OSS-portaler med manualer om hur du registrerar dig för OSS finns i EU:s lagstiftning om moms på e-handel (EU VOEC).

Hur skaffar jag ett österrikiskt momsregistreringsnummer?

Du måste skicka in ett ansökningsformulär till den österrikiska skattemyndigheten. Om du är en juridiskt etablerad säljare i Österrike kommer ditt lokala skattekontor att utfärda ett österrikiskt momsregistreringsnummer. Om du är baserad utanför Österrike är det skattekontoret i Graz-Stadt som utfärdar ditt österrikiska momsregistreringsnummer. Mer information finns på den österrikiska skattemyndighetens webbplats. Du kan också kontakta en skatterådgivare för att hjälpa dig med dina momsregistrerings- och inlämningskrav.

Om du är baserad utanför Österrike och ålagd att vara momsregistrerad i Österrike enbart på grund av distansförsäljning av varor till kunder i Österrike som levereras från ett annat EU-land, och om värdet på denna försäljning överstiger 10 000 € under innevarande eller föregående år, rekommenderar vi dig att uppfylla dina österrikiska momsskyldigheter genom att registrera dig för Union One-Stop Shop.

Gör så här om du inte måste vara momsregistrerad i Österrike:

Om du inte måste vara momsregistrerad i Österrike ska du ha laddat upp ett annat tillgängligt momsregistreringsnummer från en annan EU-medlemsstat på Seller Central här. Om du till exempel har ett tyskt momsregistreringsnummer ska du ladda upp det till Seller Central om det inte redan är gjort.

Vanliga frågor

Hur kan jag granska mina leveranser till kunder i Österrike på Amazon?

Du kan ladda ner Amazons momstransaktionsrapport (AVTR) på Seller Central som innehåller information om alla dina leveranser. Ladda ner genom att välja Rapporter, fortsätt med Fraktas från Amazon och klicka sedan på Amazons momstransaktionsrapport (AVTR). För att hitta dina leveranser till kunder i Österrike filtrerar du kolumnen ”ARRIVAL_COUNTRY” (= ANKOMSTLAND) så att den endast visar ”AT”-poster.

Det finns ingen österrikisk marknadsplats på Amazon (amazon.at). Varför måste jag ladda upp ett österrikiskt momsregistreringsnummer eller tillhandahålla bevis på att jag har registrerat mig för OSS?

Oavsett vilken Amazon-marknadsplats du säljer på finns det många aktiviteter som kan generera en momsregistreringsskyldighet i Österrike. Amazon-säljare med österrikiska momsskyldigheter måste ladda upp ett österrikiskt momsregistreringsnummer eller tillhandahålla bevis på att de har registrerat sig för OSS i Seller Central.

Hur mäts tröskelvärden för momsbedömning?

Tröskelvärden mäts mot det innevarande och det senaste årets totala försäljning och inkluderar alla komponenter som utgör en försändelse av levererade varor (t.ex. frakt och presentinslagning). Din försäljning till kunder i Österrike kan ske från valfri Amazon-marknadsplats.

Hur lång tid tar det innan jag får ett österrikiskt momsregistreringsnummer?

Tiden mellan inlämning av ansökan till att du får ditt momsregistreringsnummer är i genomsnitt tre till fyra veckor. Det varierar i de enskilda fallen. Amazon kan inte påverka din ansökan om momsregistrering. Gör en ansökan i dag om du måste vara momsregistrerad i Österrike.

Jag har inget lager i Österrike. Varför måste jag ladda upp ett österrikiskt momsregistreringsnummer?

Det finns många aktiviteter som kan generera en momsregistreringsskyldighet i Österrike. Före den 1 juli 2021 måste du vara momsregistrerad i Österrike om du genomför distansförsäljning av varor till kunder i Österrike som levereras från ett annat EU-land, och om värdet på denna försäljning överstiger 35 000 € under innevarande eller föregående år.

Från och med den 1 juli 2021 måste du vara momsregistrerad i Österrike eller tillhandahålla bevis på att du har registrerat dig för OSS om du genomför distansförsäljning av varor till kunder i Österrike som levereras från ett annat EU-land, och det totala värdet av din försäljning mellan företag och konsument i EU överstiger 10 000 € under innevarande eller föregående år. Vi rekommenderar att du diskuterar med en skatterådgivare för att bedöma om du ska vara momsregistrerad i Österrike.

Observera: Den här informationen utgör inte juridisk eller skattemässig rådgivning. Vi rekommenderar att du kontaktar ditt juridiska ombud eller skatterådgivare vid eventuella frågor.
Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates