Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Vanliga frågor om hantering av farligt gods

Vilka dokument kan jag ladda upp med verktyget?

Verktyget är endast för uppladdning av säkerhetsdatablad eller Undantag / Exemption sheets. Andra dokument kommer inte att granskas av teamet för farligt gods. Mer information om krav på dokumentation finns i säkerhetsdatablad och undantag / Exemption sheets i Nödvändig information och dokumentation om farligt gods.

Vad krävs med ett säkerhetsdatablad?

Ett berättigat säkerhetsdatablad måste uppfylla följande krav:

 1. Skapat eller uppdaterat under de senaste fem åren
 2. Inkludera ny GHS/CLP-riskidentifieringsinformation
 3. Matcha din produktpost:
  • Namnet på produktposten (produktnamnet som det visas på informationssidan) måste vara samma som produktnamnet som visas på säkerhetsdatabladet.
  • Tillverkaren eller varumärket för din produkt på säkerhetsdatabladet måste vara samma som tillverkaren eller varumärket som visas på informationssidan.
 4. Inkludera samtliga 16 standardsektioner för säkerhetsdatablad.

Vilka är de vanligaste orsakerna till att säkerhetsdatablad avvisas?


 1. Produktnamnet eller varumärket på säkerhetsdatabladet matchar inte exakt produktnamnet eller varumärket på informationssidan. Om du redigerar informationssidan så att den matchar säkerhetsdatabladet måste du skicka in säkerhetsdatabladet igen efter att du har gjort ändringarna på informationssidan.
 2. Information i avsnittet om identifiering av farliga produkter och i transportavsnittet stämmer inte överens. Exempelvis står det i avsnittet om identifiering av farliga produkter att produkten är brandfarlig, men inte i transportavsnittet.
 3. Säkerhetsdatabladet innehåller inte samtliga 16 obligatoriska avsnitt.
 4. Produktens flampunkt är under 140 grader Fahrenheit (60 grader Celsius) men produkten deklareras som ej reglerad, i stället för brandfarlig, i transportsektionen.
 5. Säkerhetsdatabladet är antingen inte daterat eller är över 5 år gammalt.
 6. Det uppladdade dokumentet är inte ett säkerhetsdatablad (t.ex. testrapport eller certifieringsblad) och kan därför inte användas för klassificering.

När accepteras Undantag / Exemption sheets?

Undantag / Exemption sheets accepteras endast för:

 1. Produkter som inte innehåller skadliga kemikalier
 2. Batterier och batteridrivna enheter.

Om du skickar in ett Undantag / Exemption Sheet för en produkt som inte omfattas av kategorierna ovan, eller om du skickar in ett Undantag / Exemption Sheet i stället för ett säkerhetsdatablad, kommer det att avvisas.

Vad är kraven för litiumbatterier och produkter som levereras med litiumbatterier?

För mer information gå till Krav på litiumbatterier och produkter som levereras med litiumbatterier.

Kan jag ladda upp flera filer för samma ASIN?

Ja. Om du behöver ladda upp mer än en fil per ASIN upprepar du steg 1 till 3 för varje dokument.

Kommer ett säkerhetsdatablad eller Undantag / Exemption sheet för en ”överordnad” ASIN som jag skickar in att användas för att granska alla ”underordnade” ASIN:er?

Nej. Det rätta dokumentet måste lämnas in för alla ASIN-varianter, även kallade ”underordnade”. För mer information, gå till Komponenterna av en överordnad-underordnad relation .

Hur lång tid tar granskningsprocessen?

Varje ASIN granskas vanligtvis av teamet för farligt gods inom 4 arbetsdagar. Arbetsdagar är måndag till fredag, med undantag för helgdagar. Observera att produktinformationen måste vara fullständig och korrekt, inklusive attribut som kan klassificera produkten som farligt gods. Om du vill veta mer, gå till FBA-granskning av farligt gods.

Varför blev min ASIN plötsligt ett farligt gods?

Amazon granskar kontinuerligt produkter i vår katalog för att identifiera produkter som regleras som farligt gods. Målet är att säkerställa säkerhet och överensstämmelse. Under dessa granskningar kan förändringar i klassificering ske. Om du inte håller med om din produkts klassificering, ladda upp ett nytt säkerhetsdatablad eller ett Undantag / Exemption Sheet via verktyget för dokumentuppladdning på den här sidan.

Jag är redan godkänd att sälja i en viss kategori eller underkategori. Varför behöver jag skicka in ett säkerhetsdatablad eller ett Undantag / Exemption Sheet?

Om du är godkänd att sälja i en viss kategori eller underkategori kan du sälja ett brett urval av ASIN:er i den kategorin eller underkategorin. En del av dessa ASIN:er kan dock vara farligt gods, och vi måste försäkra att tillämpliga regleringar efterföljs för dessa ASIN:er. Kom ihåg att produkter klassificeras som farligt gods på färdig produktnivå och inte på kategori- eller underkategorinivå.

Vilka filformat är giltiga?

Giltiga filformat är .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pdf, .jpg, och .png.

Vad finns det för resurser på Seller University för farligt gods?

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates