Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Stötande och Kontroversiellt Material

Viktigt: Om du tillhandahåller produkter för försäljning på Amazon måste du efterleva alla lagar, regler och Amazon-policys som är tillämpliga för sådana produkter och produktannonser.

Amazon tillåter inte produkter som förespråkar, uppmuntrar eller förhärligar hat, våld, rasism, sexuell eller religiös intolerans eller främjande av organisationer med sådana uppfattningar. Vi kommer också att ta bort produktannonser som grafiskt skildrar våld eller våldsoffer.

Amazons policys för Stötande Produkter gäller för alla produkter utom böcker, musik, video och DVD. För våra policys rörande Böcker, Musik, Vide och DVD, var vänlig se riktlinjerna för innehåll här.

Vi upprätthåller dessa policys för att säkerställa en välkomnande miljö för våra globala kunder och säljpartners att göra affärer i samtidigt som vi erbjuder världens största urval av varor. Vi uppmuntrar förtroende och respekt, liksom efterlevnad av lagen.

Vi iakttar tillbörligt omdöme vid fattande av beslut om att tillåta eller förbjuda produktannonser och vi håller vår globala kundkrets, kulturella skillnader och kulturell medvetenhet i åtanke när vi granskar och fattar beslut om produkter.

Annonser för varor som Amazon anser är stötande är förbjudna. Amazon förbehåller sig rätten att besluta om lämpligheten av annonser på sin webbsida och att när som helst ta bort annonser. Om du tillhandahåller produkter i strid med våra policys om Stötande Produkter, kommer vi att vidta korrigerande åtgärder, såsom lämpligt, inklusive men inte begränsat till omedelbar avstängning eller avslutande av säljförmåner, destruktion av inventarier i våra distributionscenter utan ersättning, återsändande av inventarier och avslutande av affärsrelationen.    

Exempel på Produkter Vi Förbjuder

Våld, Intolerans och Hat

 • Produkter som innehåller våld eller stötande material och som saknar historisk betydelse. Amazon förbehåller sig rätten att avgöra det historiska värdet hos varan.  
 • Produkter som förespråkar, uppmuntrar eller förhärligar hat eller våld mot någon person eller grupp. Detta inkluderar produkter som innehåller våldsamt eller stötande material och som saknar historisk betydelse. Amazon förbehåller sig rätten att avgöra det historiska värdet hos varan.
 • Produkter som förespråkar eller förhärligar självmord
 • Produkter relaterade till terroristorganisationer
 • Produkter som förespråkar eller förhärligar människor som dömts för vålds- eller sexualbrott. 

Intolerans

Förespråkande av Våld

 • Produkter som förespråkar intolerans grundat på etnicitet, religion och sexuell läggning.
 • Produkter som innehåller rasistiskt, nedsättande språk

Mänskliga Tragedier och Katastrofer

  • Produkter relaterade till mänskliga tragedier och naturkatastrofer.

Övergrepp på och Utnyttjande av Barn

  • Produkter som visar övergrepp på barn/utnyttjanden av barn
  • Produkter som är avsedda för användning av barn med vuxet innehåll, svordomar och/ eller sexuella referenser
  • Produkter som föreställer barn eller karaktärer som liknar barn på ett sexuellt anspelande sätt
  • Produkter som riktar sig till barn eller tonåringar som är olämpliga för dessa åldersgrupper

Relaterade riktlinjer och policys för tjänster, community-funktioner och andra produktkategorier kan hittas här:

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates