Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Ändringar i programpolicyer

Nedan listas kommande ändringar i Amazons programpolicyer.

Uppdatering av policyn om immateriella rättigheter

Från och med den 8 september 2021 kommer sidan med policyn om immateriella rättigheter att uppdateras så att den innefattar geografiska beteckningar. Genom rättigheten till en geografisk beteckning kan de som har användarrättigheter förhindra att den används av en tredje part vars produkt inte överensstämmer med tillämpliga standarder. Vi kan ta bort erbjudanden som inte uppfyller kraven i artikel 103, punkt 2 i förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter.

Kommande ändringar i programpolicyer

Från och med den 3 september 2021träder följande tillägg till våra programpolicyer i kraft och gäller för alla säljare som använder de tjänster eller funktioner som omfattas av policyn.

 • Villkor för Amazon Renewed-programmet Vi lanserar Amazon Renewed på amazon.se och lägger till villkoren för Amazon Renewed-programmet som en ny programpolicy som reglerar deltagande i programmet.

Villkor för Amazon Renewed-programmet finns här.

Om du har frågor kontaktar du Selling Partner Support. Din fortsatta användning av Försäljningstjänster efter ikraftträdandedatumet innebär att du godkänner ändringarna.

Kommande ändringar i programpolicyer

Vi gör ändringar i våra programpolicyer som gäller för alla säljare som använder de tjänster eller funktioner som omfattas av dessa policyer.

Följande ändringar träder i kraft den 27 april 2021:

 • FBA:s återbetalningspolicy för borttappade och skadade lagerartiklar: För att förenkla avstämningsprocessen tar vi bort kravet på att vänta till 30 dagar efter att lagret har tappats bort eller skadats i ett Amazon-lager för att lämna in ett anspråk. Med Amazons nya lagerjusteringsrapport kommer justeringar av borttappade eller skadade lagerartiklar att rapporteras när de har avstämts eller är berättigade till ett återbetalningskrav. För alla borttappade eller skadade lagerartiklar som inte har återbetalats eller hittats, som visas i lagerjusteringsrapporten, kan du omedelbart lämna in ett anspråk till Amazon. Om du inte håller med om Amazons klassificering av artiklar som returneras av kunder som skadade av kunden eller defekta, har du möjlighet att lämna in ett anspråk. För att kunna lämna in ett anspråk måste den bestridda artikeln ha returnerats fysiskt till dig genom en borttagningsorder. Vi uppdaterar också språket angående beräkningsmetoden för återbetalning för att ge tydligare information om hur dina återbetalningar beräknas.

  En version med Spåra ändringar av FBA:s återbetalningspolicy för borttappade och skadade lagerartiklar finns här på engelska, tyska, franska, italienskaoch spanska.

 • FBA:s policy för Prenumerera och spara: Vi uppdaterar FBA:s policy Prenumerera och spara för att återspegla att registreringen av nya produkter i programmet inte längre är begränsad till varumärkesägare som är registrerade i Amazon Brand Registry. Berättigade, påfyllningsbara artiklar registreras automatiskt med 0 % basrabatt (det vill säga utan kostnad för säljaren) och Amazon står för 5 % kundrabatt för nivåindelade leveranser när kunderna får ett visst antal artiklar i en leverans. Säljare som vill finansiera en kundrabatt kan göra det med 5 % eller 10 %, och Amazon kommer att finansiera ytterligare 5 % enligt gällande villkor. Säljare kan välja bort detta när som helst.

  En version med Spåra ändringar av FBA:s policy Prenumerera och spara finns här på engelska, tyska, franska, italienskaoch spanska.

 • Villkor för Amazon Renewed-programmet: Vi uppdaterar villkoren för Amazon Renewed-programmet för att återspegla introduktionen av en avgift som gäller för Amazon Renewed-produkter från och med den 8 juni 2021. Dessutom uppdaterar vi våra resultatmätningar för Amazon Renewed för att säkerställa bästa möjliga kundupplevelse.

  En version med Spåra ändringar av villkoren för Amazon Renewed-programmet finns här på engelska, tyska, franska, italienskaoch spanska.

Följande ändring träder i kraft den 30 juni 2021för Amazon.co.uk, Amazon.fr och Amazon.es, medan det är den 26 juli 2021 för Amazon.it:

 • Upprätthålla registrering i Seller Fulfilled Prime-policyn: Vi uppdaterar Upprätthålla registrering i Seller Fulfilled Prime-policyn för att förbättra Prime-kundupplevelsen. Den avstängningstid som krävs för att behålla behörigheten för Seller Fulfilled Prime kommer att vara senare. Observera att den avstängningstid som krävs kan ändras beroende på Amazon-butik. För beställningar på Amazon.co.uk måste du dessutom använda leveransmetoder som stöder uthämtningar under minst en dag på helgen (lördag eller söndag) för att behålla behörigheten för Seller Fulfilled Prime.

  En version med Spåra ändringar av policyn för Upprätthålla registrering i Seller Fulfilled Prime finns här på engelska, franska, italienskaoch spanska.

Vi påminner dig om följande ändring som träder i kraft den 19 april 2021, enligt tidigare avisering:

 • Giltig spårningsfrekvens (VTR) : Vi lägger till policyn Giltig spårningsfrekvens (VTR) för att öka synligheten för spårning av försändelser för kunder. För ordrar som inte levereras av Prime säljare måste du, när du bekräftar leveransen, ange namnet på den leveranstjänstleverantör och leveranstjänst du använde samt giltigt spårnings-ID om du använde en spårad leveransmetod. Du måste också nå en giltig spårningsfrekvens (VTR) på 95 %. Se tillämplig Amazon-butikspolicy för detaljerad information om respektive VTR-beräkning per butik.

Det här är en sammanfattning av ändringarna, så vi uppmuntrar dig att noggrant granska de uppdaterade och nya programpolicyerna.

Om du har frågor kontaktar du Selling Partner Support. Din fortsatta användning av Försäljningstjänster efter respektive ikraftträdandedatum innebär att du godkänner ändringarna.

Kommande ändringar i programpolicyer

Från och med den 1 januari 2021 gör vi några uppdateringar av våra programpolicyer.

Vi uppdaterar Amazon Business faktureringspolicy för att återspegla tillägget av en kostnadsfri automatiserad lösning för försäljningspartners som inte har någon skyldighet att momsregistrera sig inom EU eller i Storbritannien för att överensstämma med Amazon Business faktureringspolicy. Den nya lösningen kommer automatiskt att generera ett kvitto från Amazon på uppdrag av försäljningspartners för alla deras beställningar och göra kvitton tillgängliga direkt för kunder via deras Amazon-konto.

Vi uppdaterar också Amazon Marketplace-policyn för rättvis prissättning för att ge fler exempel på prissättningsmetoder som skadar kundernas förtroende när det gäller fraktavgifter.

Dessutom uppdaterar vi programpolicyerna nedan för att återspegla vissa förändringar relaterade till det nya handelsförhållandet mellan Storbritannien och EU, lagändringar i Storbritannien efter Brexit samt för att konsolidera och klargöra vissa bestämmelser om moms. Vi har också klargjort dina skyldigheter att förse oss med vissa affärsuppgifter som kan påverka momsberäkningarna på Amazon-avgifter och, i förekommande fall, på dina transaktioner.

Följande programpolicyer uppdateras på ovanstående grunder:

Slutligen uppdaterar vi också innehållet som anges nedan i den övergripande programpolicyn för produktriktlinjer för att återspegla regleringsändringar för produktöverensstämmelse relaterade till Brexit:

En engelsk version med ändringar markerade finns tillgänglig för varje programpolicy på motsvarande länk. Översättningar på tyska, franska, italienska, spanska, nederländska och svenska publiceras på Seller Central den 1 januari 2021.

Om du har frågor kontaktar du Selling Partner Support. Din fortsatta användning av försäljningstjänster efter 1 januari 2021 utgör ditt godkännande av ändringarna.

Kommande ändringar i programpolicyer

Vi håller på att göra vissa ändringar i följande programpolicyer:

 • Försäljningspolicyer och uppförandekod för säljare: Vi klargör under vilka begränsade omständigheter säljare får skapa flera säljarkonton.
 • Momsavtal: Vi lägger till ett mindre klargörande av denna policy med anledning av Storbritanniens utträde ur den Europeiska unionen.
 • EU-avtal om momstjänster online: Vi uppdaterar våra villkor för datahantering och gör det möjligt för ytterligare tjänsteleverantörer att delta i momstjänsterna i Amazons program.
 • FBA Prenumerera och spara (ändringar som endast gäller för amazon.co.uk och amazon.de): Vi inför en ny finansieringsstruktur och automatisk registrering av stödberättigande artiklar. Berättigade, påfyllningsbara artiklar registreras automatiskt med 0 % basrabatt (d.v.s. utan kostnad för säljaren) och Amazon kommer att finansiera 5 % kundrabatt för nivåindelade leveranser när kunderna får 5 eller fler artiklar i en leverans. Säljare som vill finansiera en kundrabatt kan göra det med 5 % eller 10 %, och Amazon kommer att finansiera ytterligare 5 % enligt gällande villkor. Säljare kan välja bort detta när som helst.
 • Amazon Renewed global kvalitetspolicy: Vi uppdaterar kvalitetskraven för förnyade produkter. För att förbättra kundupplevelsen måste förnyade produkter också (i) prissättas med minst 5 % rabatt från det utvalda erbjudandet på den nya ASIN-motsvarigheten; och (ii) inkludera Amazon Renewed Programme Insert, som innehåller allmän information om programmet Amazon Renewed. Ändringarna i denna policy kommer att kräva att deltagande säljare köper tillbehör till Apple iPhones från en lista över godkända varumärken, för att förbättra kvalitetskontrollen.
 • Vi lägger också till villkor för FBA-program för farligt gods som en ny programpolicy. Denna policy klargör kraven på produktbehörighet, fraktkrav och lagringsgränser som gäller för FBA-programmet för farligt gods i Europa. Se hjälpsidan för mer information.

Dessa ändringar träder i kraft om 15 dagar, d.v.s. 15 juni 2020.

Ovanstående lista innehåller inte alla ändringar, så läs igenom de uppdaterade programpolicyerna noggrant.

En version av Försäljningspolicyer och uppförandekod för säljare med markerade ändringar finns här på engelska, tyska, franska, italienska, spanska och holländska.

En version av momsavtalet med markerade ändringar finns här på engelska, tyska, franska, italienska, spanska och holländska.

En version av EU-avtalet om momstjänster online med markerade ändringar finns här på engelska, tyska, franska, italienska, och spanska.

En version av FBA Prenumerera och spara med markerade ändringar finns här på engelska och tyska (ändringarna gäller endast för amazon.co.uk och amazon.de)

En version av global kvalitetspolicy för Amazon Renewed finns här på engelska, tyska, franska, italienska och spanska.

Om du har frågor kontaktar du Selling Partner Support. Din fortsatta användning av försäljningstjänster efter 15 juni 2020 innebär att du godkänner de uppdaterade programpolicyerna.

Kommande ändringar i faktureringspolicy för Amazon Business

Vi gör ändringar i faktureringspolicyn för Amazon Business. Från och med 20 mars 2020 kommer faktureringspolicy för Amazon Business inte längre tillåta dig att använda meddelanden mellan köpare-säljare för att tillhandahålla fakturor och kreditfakturor till Amazon Business-kunder.

Företagskunder har sagt att de föredrar att kunna ladda ner fakturor från sitt konto, i stället för att ta emot dem som e-postbilagor. För att säkerställa bästa kundupplevelse måste du tillhandahålla nedladdningsbara fakturor och kreditfakturor via momsberäkningstjänsten eller genom att ladda upp dem på Seller Central – antingen manuellt via Hantera ordrar eller automatiskt via en tredjepartslösning.

Kommande ändringar i programpolicyer

Vi håller på att göra vissa ändringar i följande programpolicyer:

Dessa ändringar träder i kraft om 15 dagar, d.v.s. den 17 mars 2020.

Vi ber dig att noggrant granska de uppdaterade programpolicyerna.

En version av Övervaka ditt kontos status med markerade ändringar finns här på engelska, tyska, franska, italienska, spanska och holländska.

En version av Riktlinjer för användning av varumärken med markerade ändringar finns här på engelska, tyska, franska, italienska, spanska och holländska.

Om du har frågor kontaktar du Selling Partner Support. Din fortsatta användning av försäljningstjänster efter 17 mars 2020 innebär att du godkänner de uppdaterade programpolicyerna.

Vine-avtal

Vi lägger till Amazon Vine-avtalet på sidan programpolicyer den 4 december 2019. Du kan få tillgång till en kopia här.

Amazon Vine kan hjälpa dig att generera insiktsfulla och pålitliga kundrecensioner för dina produkter. Programmet är öppet för försäljningspartners med ett registrerat varumärke.

Besök hjälpsidan för mer information.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates