Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Ändringar i programpolicyer

Nedan listas kommande ändringar i Amazons programpolicyer.

Kommande ändringar i programpolicyer

Vi gör ändringar i våra programpolicyer som gäller för alla säljare som använder de tjänster eller funktioner som omfattas av dessa policyer.

Följande ändringar träder i kraft den 27 april 2021:

 • FBA:s återbetalningspolicy för borttappade och skadade lagerartiklar: För att förenkla hanteringsprocessen tar vi bort begränsningen att vänta 30 dagar från det datum då lager tappas bort eller skadas i ett Amazon-lager innan ett anspråk kan lämnas in. Med Amazons nya rapport för lagerjusteringar kommer justeringar för borttappade eller skadade lagerartiklar att rapporteras när de har lösts eller är berättigade till ett återbetalningsanspråk. För alla borttappade eller skadade lagerartiklar i lagerlokaler som inte har återbetalats eller hittats, såsom framgår i rapporten för lagerjusteringar, kan du omedelbart lämna in ett anspråk till Amazon. Om du inte håller med om Amazons klassificering av artiklar som returneras av kunder som kundskadade eller defekta, har du möjlighet att lämna in ett anspråk. För att kunna lämna in ett anspråk måste den bestridda artikeln ha returnerats fysiskt till dig med hjälp av en borttagning av order. Vi uppdaterar också språket angående beräkningsmetoden för återbetalning för att ge tydligare information om hur dina återbetalningar beräknas.

  En version som spårar ändringar av FBA:s återbetalningspolicy för borttappade och skadade lagervaror finns här på engelska, tyska, franska, italienska och spanska.

 • FBA:s policy för Prenumerera och spara: Vi uppdaterar FBA:s policy för Prenumerera och spara för att återspegla att registreringen av nya produkter i programmet inte längre är begränsade till varumärkesägare som är registrerade i Amazon Brand Registry. Berättigade, påfyllningsbara artiklar registreras automatiskt med 0 % basrabatt (dvs. utan kostnad för säljaren) och Amazon kommer att finansiera en 5 % kundrabatt för nivåindelade leveranser när kunderna mottar fem eller fler artiklar i en leverans. Säljare som vill finansiera en kundrabatt kan göra det med 5 % eller 10 % och Amazon kommer att finansiera med ytterligare 5 % enligt gällande villkor. Säljare kan välja bort detta när som helst.

  En version som spårar ändringar i FBA:s policy för Prenumerera och spara finns här på engelska, tyska, franska, italienska och spanska.

 • Villkor för Amazon Renewed: Vi uppdaterar villkoren för Amazon Renewed-programmet för att återspegla introduktionen av en avgift som gäller för Amazon Renewed-produkter från och med den 8 juni 2021. Vidare uppdaterar vi våra resultatmätningar för Amazon Renewed för att säkerställa den bästa kundupplevelse.

  En version som spåra ändringar av villkoren för Amazon Renewed Program finns här på engelska, tyska, franska, italienska och spanska.

Följande ändring träder i kraft den 30 juni 2021 för Amazon.co.uk, Amazon.fr och Amazon.es och den 26 juli 2021, för Amazon.it:

 • Policy för Upprätthålla registrering i Seller Fulfilled Prime: Vi uppdaterar policyn för Upprätthålla registreringen i Seller Fulfilled Prime för att förbättra Prime-kundupplevelsen. Den krävda avstängningstiden för att behålla behörighet för Seller Fulfilled Prime kommer att vara senare. Observera att den avstängningstid som krävs kan ändras beroende på Amazon-butik. För beställningar på Amazon.co.uk måste du dessutom använda leveransmetoder som stöder uthämtningar under minst en helgdag (lördag eller söndag) för att behålla behörigheten för Seller Fulfilled Prime.

  En version som spårar ändringar av policyn för Upprätthålla registrering i Seller Fulfilled Prime finns här på engelska, franska, italienska och spanska.

Vi påminner dig om följande ändring som träder ikraft den 19 april 2021 såsom tidigare meddelats:

 • Giltig spårningsfrekvens (VTR): Vi lägger till policyn Giltig spårningsfrekvens (VTR) för att öka synligheten för spårning av försändelser för kunder. För beställningar som inte levereras av Prime-säljare måste du, under leveransbekräftelsen, ange namnet på leverantören och leveranstjänsten du använde samt giltigt spårnings-ID om du använde en spårad leveransmetod. Du måste också uppnå en 95 % giltig spårningsfrekvens (VTR). Se tillämplig Amazon-butikspolicy för detaljerad information om respektive VTR-beräkning per butik.

Detta är en sammanfattning av ändringarna så vi uppmuntrar dig att noga granska de uppdaterade och nya programpolicyerna.

Om du har frågor, kontakta Selling Partner Support. Fortsatt användning av Försäljningstjänster efter ikraftträdandedatumet innebär att du godkänner ändringarna.

Kommande ändringar i programpolicyer

Från och med den 1 januari 2021 gör vi några uppdateringar av våra programpolicyer.

Vi uppdaterar Amazon Business faktureringspolicy för att återspegla tillägget av en kostnadsfri automatiserad lösning för försäljningspartners som inte har någon skyldighet att momsregistrera sig inom EU eller i Storbritannien för att överensstämma med Amazon Business faktureringspolicy. Den nya lösningen kommer automatiskt att generera ett kvitto från Amazon på uppdrag av försäljningspartners för alla deras beställningar och göra kvitton tillgängliga direkt för kunder via deras Amazon-konto.

Vi uppdaterar också Amazons Marketplace policy för rättvis prissättning för att ge fler exempel på prissättningsmetoder som skadar kundernas förtroende när det gäller fraktavgifter.

Dessutom uppdaterar vi programpolicyerna nedan för att återspegla vissa förändringar relaterade till det nya handelsförhållandet mellan Storbritannien och EU, lagändringar i Storbritannien efter Brexit samt för att konsolidera och klargöra vissa bestämmelser om moms. Vi har också klargjort dina skyldigheter att förse oss med vissa affärsuppgifter som kan påverka momsberäkningarna på Amazons avgifter och, i förekommande fall, på dina transaktioner.

Följande programpolicyer uppdateras på ovanstående grunder:

Slutligen uppdaterar vi också innehållet som anges nedan i den övergripande programpolicyn för produktriktlinjer för att återspegla regleringsändringar för produktöverensstämmelse relaterade till Brexit:

En engelsk version med ändringar markerade finns tillgänglig för varje programpolicy på motsvarande länk. Översättningar på tyska, franska, italienska, spanska, holländska och svenska publiceras på Seller Central den 1 januari 2021.

Om du har frågor, kontakta Selling Partner Support. Din fortsatta användning av försäljningstjänsterna efter 1 januari 2021 utgör ditt godkännande av ändringarna.

Kommande ändringar i programpolicyer

Vi gör några ändringar och tillägg i våra programpolicyer som träder i kraft den 12 juli 2020. De gäller för alla säljare som använder de tjänster eller funktioner som omfattas av dessa policyer.

Ändringar av befintliga programpolicyer:

Nya programpolicyer:

 • Hur produkter görs synliga i Amazons butik: Den här policyn beskriver funktioner i Amazon-butiken som hjälper kunder att hitta, upptäcka och handla produkter, till exempel utvalt erbjudande, utvalda shoppingresultat, produkthöjdpunkter (som märken) och sponsrade annonser.
 • Åtkomst till data: Vi lägger till denna policy för att hjälpa dig att hitta uppgifter om din försäljning i våra butiker och annan relevant information.
 • Medlingspolicy: Vi introducerar medling som ett alternativ för att lösa säljartvister utanför domstol. Den nya policyn klargör vilka tvister som är aktuella för denna process, och förklarar de grundläggande reglerna för processen.
 • Programvillkor för Amazon Launchpad: Denna policy ersätter och ändrar tillägget till Amazon Launchpad Business Solutions-avtalet. Programvillkoren för Amazon Launchpad omfattar villkoren för deltagande i Amazon Launchpad-programmet. Vi introducerade möjligheten att leverera dina beställningar via Seller Fulfilled Prime, i tillägg till Försäljning via Amazon. Vi har också gjort den ettåriga bindningstiden ömsesidig för båda parter (Amazon Launchpad och försäljningspartnern).

Denna lista är en sammanfattning av ändringarna, så vi uppmuntrar dig att noggrant granska de uppdaterade och nya programpolicyerna.

En version av policyn Övervaka ditt kontos status med markerade ändringar finns här på engelska, tyska, franska, italienska, spanska och holländska.

En version av villkoren för Amazon Vine med markerade ändringar finns här på engelska, tyska, franska, italienska och spanska.

En version av policyn Begränsningar för kategori, produkt och innehåll med markerade ändringar finns här på engelska, tyska, franska, italienska, spanska och holländska.

Om du har frågor kontaktar du Selling Partner Support. Din fortsatta användning av försäljningstjänster efter den 12 juli 2020 innebär att du godkänner de uppdaterade programpolicyerna.

Kommande ändringar i programpolicyer

Vi håller på att göra vissa ändringar i följande programpolicyer:

 • Försäljningspolicyer och uppförandekod för säljare: Vi klargör under vilka begränsade omständigheter säljare får skapa flera säljarkonton.
 • Momsavtal: Vi lägger till ett mindre klargörande av denna policy med anledning av Storbritanniens utträde ur den Europeiska unionen.
 • EU-avtal om momstjänster online: Vi uppdaterar våra villkor för datahantering och gör det möjligt för ytterligare tjänsteleverantörer att delta i momstjänsterna i Amazons program.
 • FBA Prenumerera och spara (ändringar som endast gäller för amazon.co.uk och amazon.de): Vi inför en ny finansieringsstruktur och automatisk registrering av stödberättigande artiklar. Berättigade, påfyllningsbara artiklar registreras automatiskt med 0 % basrabatt (d.v.s. utan kostnad för säljaren) och Amazon kommer att finansiera 5 % kundrabatt för nivåindelade leveranser när kunderna får 5 eller fler artiklar i en leverans. Säljare som vill finansiera en kundrabatt kan göra det med 5 % eller 10 %, och Amazon kommer att finansiera ytterligare 5 % enligt gällande villkor. Säljare kan välja bort detta när som helst.
 • Amazon Renewed global kvalitetspolicy: Vi uppdaterar kvalitetskraven för förnyade produkter. För att förbättra kundupplevelsen måste förnyade produkter också (i) prissättas med minst 5 % rabatt från det utvalda erbjudandet på den nya ASIN-motsvarigheten; och (ii) inkludera Amazon Renewed Programme Insert, som innehåller allmän information om programmet Amazon Renewed. Ändringarna i denna policy kommer att kräva att deltagande säljare köper tillbehör till Apple iPhones från en lista över godkända varumärken, för att förbättra kvalitetskontrollen.
 • Vi lägger också till villkor för FBA-program för farligt gods som en ny programpolicy. Denna policy klargör kraven på produktbehörighet, fraktkrav och lagringsgränser som gäller för FBA-programmet för farligt gods i Europa. Se hjälpsidan för mer information.

Dessa ändringar träder i kraft om 15 dagar, d.v.s. 15 juni 2020.

Ovanstående lista innehåller inte alla ändringar, så läs igenom de uppdaterade programpolicyerna noggrant.

En version av Försäljningspolicyer och uppförandekod för säljare med markerade ändringar finns här på engelska, tyska, franska, italienska, spanska och holländska.

En version av momsavtalet med markerade ändringar finns här på engelska, tyska, franska, italienska, spanska och holländska.

En version av EU-avtalet om momstjänster online med markerade ändringar finns här på engelska, tyska, franska, italienska, och spanska.

En version av FBA Prenumerera och spara med markerade ändringar finns här på engelska och tyska (ändringarna gäller endast för amazon.co.uk och amazon.de)

En version av global kvalitetspolicy för Amazon Renewed finns här på engelska, tyska, franska, italienska och spanska.

Om du har frågor kontaktar du Selling Partner Support. Din fortsatta användning av försäljningstjänster efter 15 juni 2020 innebär att du godkänner de uppdaterade programpolicyerna.

Kommande ändringar i faktureringspolicy för Amazon Business

Vi gör ändringar i faktureringspolicyn för Amazon Business. Från och med 20 mars 2020 kommer faktureringspolicy för Amazon Business inte längre tillåta dig att använda meddelanden mellan köpare-säljare för att tillhandahålla fakturor och kreditfakturor till Amazon Business-kunder.

Företagskunder har sagt att de föredrar att kunna ladda ner fakturor från sitt konto, i stället för att ta emot dem som e-postbilagor. För att säkerställa bästa kundupplevelse måste du tillhandahålla nedladdningsbara fakturor och kreditfakturor via momsberäkningstjänsten eller genom att ladda upp dem på Seller Central – antingen manuellt via Hantera ordrar eller automatiskt via en tredjepartslösning.

Kommande ändringar i programpolicyer

Vi håller på att göra vissa ändringar i följande programpolicyer:

Dessa ändringar träder i kraft om 15 dagar, d.v.s. den 17 mars 2020.

Vi ber dig att noggrant granska de uppdaterade programpolicyerna.

En version av Övervaka ditt kontos status med markerade ändringar finns här på engelska, tyska, franska, italienska, spanska och holländska.

En version av Riktlinjer för användning av varumärken med markerade ändringar finns här på engelska, tyska, franska, italienska, spanska och holländska.

Om du har frågor kontaktar du Selling Partner Support. Din fortsatta användning av försäljningstjänster efter 17 mars 2020 innebär att du godkänner de uppdaterade programpolicyerna.

Vine-avtal

Vi lägger till Amazon Vine-avtalet på sidan programpolicyer den 4 december 2019. Du kan få tillgång till en kopia här.

Amazon Vine kan hjälpa dig att generera insiktsfulla och pålitliga kundrecensioner för dina produkter. Programmet är öppet för försäljningspartners med ett registrerat varumärke.

Besök hjälpsidan för mer information.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates