Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Återbetalningspolicy för FBA-fraktetikett

Den här sidan gäller oanvända etiketter för försändelser med partnerspeditörer.

Tillvägagångssättet för att lämna in ett anspråk varierar beroende på var i leveransprocessen en artikel har tappats bort eller skadats:

  • Frakt till Amazon
  • Hantering i distributionscenter
  • Kundreturer av FBA-lager
  • Borttagningar

Anspråksperiod

Du måste skicka in ditt anspråk inom nio månader från det datum då försändelsen skapades. Anspråk som skickas in efter den här perioden är inte berättigade till återbetalning.

Innan du skickar in ett anspråk

  • Bekräfta att försändelsen är annullerad eller avslutad.
  • Granska rapporten över återbetalningar för att kontrollera om du redan har blivit återbetald för de oanvända etiketterna.

Skicka in ett anspråk

Du kan lämna in ett anspråk om du fortfarande tror att en oanvänd etikett är berättigad till återbetalning efter att du har granskat rapporten över återbetalningar. Om du vill skicka in ett anspråk på oanvända etiketter ska du öppna ett anspråk via sidan Kontakta oss i Seller Central.

När vi har undersökt anspråket meddelar vi dig om du är berättigad till återbetalning.

Observera: Du får endast lämna in ett anspråk per försändelse. Ytterligare anspråk på en och samma försändelse avvisas.
Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates