Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

(Åter)aktivera europeiska erbjudanden

Med verktyget Skapa internationella produktposter kan du skapa och uppdatera erbjudanden från en källmarknadsplats till en eller flera målmarknadsplatser. Du sparar tid och arbete genom att hantera erbjudanden på en och samma marknadsplats. Ibland går det inte att aktivera dina erbjudanden av olika orsaker.

På den här sidan hittar du information om hur kan identifiera några av orsakerna till att dina erbjudanden är inaktiva samt anvisningar om hur du åtgärdar dem. Du kan också identifiera de här problemen på SKU-nivå genom att generera och ladda ned en statusrapport för varje målmarknadsplats i verktyget Skapa internationella produktposter.

Observera: Kom alltid ihåg att vänta i 24 timmar tills produktposterna har synkroniserats (på nytt) innan du börjar redigera dem.

Aktivera frånkopplade erbjudanden på nytt på en målmarknadsplats

Dina erbjudanden har kopplats bort och kan inte aktiveras automatiskt via verktyget Skapa internationella produktposter. Det kan bero på att erbjudandet har skrivits över på grund av manuella prisändringar eller att ett automatiserat prissättningsverktyg störde anslutningen.

Du kan kontrollera ASIN-nummer genom att gå till Seller Central > Lager > Europeiskt FBA-lager.

Följ dessa steg om du vill återaktivera erbjudanden på en målmarknadsplats:

 1. Gå till Seller Central > Lager > Sälj globalt.
 2. Gå till fliken Skapa internationella produktposter.
 3. Klicka på Redigera undantag till höger på sidan.
 4. Välj de målmarknadsplatser dit du vill återaktivera ett erbjudande för i listan till vänster på sidan. En lista över SKU:er som går att återaktivera visas.
 5. Om du snabbt vill hitta en specifik SKU anger du SKU:n för produkten i erbjudandet du vill återaktivera i sökfältet. I kolumnen Undantagsmetod ser du orsaken till att den här SKU:n uteslöts (till exempel Överskrivning).
 6. Markera kryssrutan för varje SKU som du vill återaktivera.
 7. Klicka på Åtgärd på markerade och välj Återaktivera erbjudanden.
 8. Klicka på Spara.
 9. Klicka på Lager och välj Hantera lager i rullgardinsmenyn.
 10. Längst upp på sidan väljer du Inaktiv.
 11. Ange produktens SKU i sökfältet för det erbjudande du vill lista igen.
 12. Klicka på Lista om för SKU:n.

Endast självlevererade erbjudanden har återaktiverats och synkroniserats på målmarknadsplatsen

Om du väljer att endast självlevererade erbjudanden i verktyget Skapa internationella produktposter ska aktiveras och synkroniseras på målmarknadsplatserna är FBA-erbjudandena inaktiva på målmarknadsplatserna.

Om du vill aktivera självlevererade erbjudanden följer du de här stegen:

 1. Gå till Seller Central > Lager > Sälj globalt.
 2. Gå till fliken Skapa internationella produktposter.
 3. Klicka på Redigera anslutning till höger på sidan.
 4. Välj alla målmarknadsplatser som du vill aktivera dina FBA-erbjudanden för.
 5. Ändra leveransmetoden till FBA och självlevererat. Justera prissättningsregeln för FBA-erbjudanden i nästa steg om tillämpligt.

  Dina erbjudanden registreras nu automatiskt med verktyget Skapa internationella produktposter. Det kan ta några timmar innan de visas.

Produktposter kan inte anslutas på grund av juridiska skäl eller till följd av produktöverensstämmelse

Kunderna litar på att de alltid ska kunna handla säkert på Amazon. Produkter som erbjuds till försäljning på Amazon måste efterleva alla lagar och förordningar samt Amazons policyer för marknadsplatsen där du listar dina produkter. Innan du listar produkter på Amazon måste du noggrant läsa igenom sidan Policy för begränsade produkter.

Observera: Se till att välja marknadsplatsen vars begränsningar du vill granska.

Om du tror att din produkt har tagits bort av misstag och du vill att begränsningen ska granskas kan du kontakta säljarsupporten.

Inaktivt erbjudande på källmarknadsplatsen

Dina erbjudanden kan inte aktiveras automatiskt eftersom erbjudandet är inaktivt på källmarknadsplatsen. Det innebär att ASIN-numret inte registreras i europeiskt FBA.

Du kan kontrollera om det är fallet genom att söka efter ASIN-numret i sökfältet för verktyget Skapa internationella produktposter. Om du ser följande orsakskod: Ett erbjudande är inte aktivt på källmarknadsplatsen. Det innebär att erbjudandet inte är aktivt på andra marknadsplatser och inte registreras i europeiskt FBA även om ASIN-numret är kvalificerat. Det här kan inträffa även om ASIN-numret har ett lager med mer än en enhet och ett pris har angetts.

Om du vill registrera erbjudandet automatiskt följer du dessa steg:


 1. Gå till Seller Central > Lager > Hantera lager på källmarknadsplatsen.
 2. Sök efter ASIN-numret som är inaktivt.
 3. Redigera ASIN-numret manuellt och Spara.
 4. Lista om erbjudandet.

  Erbjudandet registreras nu automatiskt av verktyget Skapa internationella produktposter. Observera att aktiveringen kan ta några timmar.

ASIN-numret finns inte på målmarknadsplatsen

Du kan inte aktivera erbjudandet på målmarknadsplatsen eftersom ASIN-numret saknas och först måste skapas på respektive språk.

Följ nedanstående steg för att skapa ASIN

 1. Gå till Seller Central-sidan för den marknadsplats där du vill skapa ASIN-numret.
 2. Klicka på Lägga till en produkt och ladda upp produkten på målmarknadsplatsens språk.
  Observera: Externa översättningsleverantörer kan hjälpa till om du inte behärskar språket på marknadsplatsen där du vill sälja. Mer information finns på hjälpsidan för Amazons tjänsteleverantörsnätverk (SPN).
 3. Gå till verktyget Skapa internationella produktposter och uppdatera anslutningen genom att följa stegen. Spara sedan inställningarna för att automatiskt aktivera erbjudandet på målmarknadsplatsen.

Produkten kräver godkännande av Amazon för att aktiveras

Du måste begära godkännande för att sälja produkter med begränsningar.

Gör så här om du vill begära godkännande:

 1. Gå till Seller Central > Lager > Hantera lager.
 2. Sök efter den produkt som du vill sälja.
 3. Klicka på Begränsningar för produktpost gäller för produkten i sökresultaten.
 4. Klicka på Begär godkännande för att starta ansökningsprocessen. Klicka på Begär godkännande för att visa ansökningskraven och få anvisningar om hur du anger informationen som krävs.
 5. Skicka in ansökan. Inom några dagar kommer vårt säljarsupportteam som ansvarar för ansökningar antingen att godkänna ansökan eller kontakta dig för att få mer information.

  Om du vill kontrollera en ansökans status går du tillbaka till Lägga till en produkt och väljer Klicka här för att hantera dina säljansökningar.

Du kan även följa nedanstående steg:

 1. Gå till Seller Central > Lager > Hantera lager.
 2. Klicka på Inaktiv.
 3. Filtrera efter Inaktiv orsak och välj Godkännande krävs.
 4. Klicka på Begär godkännande bredvid produktposterna.

Om du vill sälja en produkt som för närvarande inte erbjuds på Amazon men som kräver godkännande behöver du först skapa produkten. När produkten har skapats visas den med inaktiv status på sidan Hantera lager. Klicka på Redigera och ansök om att lista produkten.

SKU:n saknar attribut eller har ofullständiga attribut

Dina erbjudanden kan inte aktiveras automatiskt om SKU:n saknar attribut eller har ofullständiga attribut.

Kontrollera om SKU:erna på källmarknadsplatsen saknar attribut. Du kan förbättra produktposter genom att följa nedanstående steg:

 1. Gå till Seller Central > Lager > Hantera lager.
 2. Klicka på Förbättringar för produktpost överst på sidan där du kan se alla produkter som saknar attribut eller har ofullständiga attribut.
 3. I kolumnen Förbättring kan du söka efter problem för varje SKU.
 4. Klicka på Redigera för de SKU:er som behöver förbättras och lägg till det attributet som saknas.

Du kan också gå till Lager > Hantera lager > Lägg till produkter via uppladdning och ändra attribut för flera ASIN-nummer genom en partiell uppdatering.

Leveransmetoden och SKU måste vara desamma på käll- och målmarknadsplatsen

Verktyget Skapa internationella produktposter ansluter och synkroniserar endast produktposter som har samma leveransmetod och SKU.

 1. Gå till Seller Central > Lager > Hantera lager.
 2. Välj de produktposter som du vill ändra leveransmetoden för.
 3. Klicka på Åtgärd och välj Konvertera till Levereras av Amazon eller Ändra till levereras av säljare.
 4. Du kan också skapa en ny SKU för erbjudandet på käll- eller målmarknadsplatsen med den leveransmetod som stämmer överens den andra.
  Observera: Se till att SKU:er stämmer överens på käll- och målmarknadsplatsen.

Den angivna SKU:n är för lång eller innehåller ogiltiga tecken

Verktyget Skapa internationella produktposter kan inte synkronisera SKU:er om de är för långa eller innehåller ogiltiga tecken. Du kan lösa problemet genom att antingen skapa en ny SKU för FBA-erbjudandet eller ändra SKU:n.

Följ nedanstående steg om du vill ändra SKU:n:


 1. Gå till Seller Central > Lager > Hantera lager
 2. Klicka på Redigera på produktposten vars SKU du vill ändra.
 3. Redigera SKU:n på fliken Variationer.

Produktposten kan inte synkroniseras på grund av kontakttypen

Ange kontakttypen för produktposterna så att verktyget Skapa internationella produktposter kan synkronisera dem.


 1. Gå till Seller Central > Lager > Hantera lager.
 2. Välj de produktposter som du vill lägga till eller ändra kontakttypen för.
 3. Klicka på Redigera.
 4. På fliken Mer information kan du justera kontakttypen om ASIN-numret är i rätt produktkategori.
Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates