Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Internationella säljare

Behörighetskriterier för försäljning i Indien

1. Vem är målgruppen för den här hjälpsidan?

Den här hjälpsidan är avsedd för befintliga Amazon-säljare som försöker registrera sig på den indiska marknadsplatsen.

2. Varför ser jag den här sidan?

Du ser den här sidan eftersom:

Du för närvarande inte är berättigad att börja sälja i Indien.

Vi tillåter endast säljare som uppfyller nedanstående kriterier att sälja i Indien:

  • Kontoresultat: Vi har höga krav på resultatmätningar. Säljare vars resultat ligger inom Amazons definierade tröskelvärden är berättigade att lansera. Mer information om resultatmätningar finns i översikten över kontostatus under resultatavsnittet.
  • Säljaren måste ha en försäljningshistorik på Amazon

Om du inte uppfyller dessa kriterier men fortfarande är intresserad av att sälja i Indien kan du fylla i detta formulär.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates