Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Återbetalningspolicy för FBA-avgifter: Vikt och mått

Kraven och begränsningarna nedan gäller återbetalning av avgifter för Fraktas från Amazon (FBA) som vi har fastställt debiterades baserat på felaktig vikt eller felaktiga mått. Den här policyn gäller inte återbetalningar av andra avgifter.

Amazon ersätter FBA-avgifter om vi bekräftar att de har debiterats baserat på felaktig vikt eller felaktiga mått. Om vikten eller måtten som säljaren anger avviker från Amazons verifierade mätning gäller Amazons mätning.

Viktigt: För att vara berättigad till återbetalning enligt den här policyn måste du skicka in din begäran inom 90 dagar från det datum då avgiften debiterades.

Innan du skickar begäran

  • Hämta vikt- och måttuppgifterna som har använts för att beräkna FBA-avgiften från avgiftsrapporten i fråga i Seller Central, till exempel rapporten Månatliga lageravgifter eller rapporten Avgifter för långtidsförvaring.
  • Kontrollera om siffrorna avviker från dem du hade förväntat dig.
  • Sammanställ dokument som styrker påståendet om att vikt- eller måttuppgifterna från Amazon är felaktiga. (Du hittar mer information nedan.)

Skicka in din begäran

Om du har granskat vikt- och måttuppgifterna i avgiftsrapporten och fortfarande tror att det finns felaktigheter bör du kontakta säljarsupporten och begära en undersökning.

Det går inte att begära att ett ASIN mäts om ifall

  • något av teamen på våra distributionscenter redan har mätt om det två gånger under de senaste 60 dagarna
  • det inte finns några tillgängliga enheter för produktposten i distributionscentret
  • säljarkontot har överskridit den månatliga gränsen för antalet begäranden om nya mätningar. Du kan läsa mer i hjälpartikeln om artikelpakets vikt och mått.
Viktigt: Lämna enbart in ett anspråk på återbetalning när du kan tillhandahålla de här dokumenten. Vi kan avvisa ytterligare anspråk om vi upptäcker att du upprepade gånger skickar anspråk där utfallet visar att våra mätningar är korrekta.

Begränsningar

Du kan bara lämna in ett anspråk per debitering. Ytterligare anspråk på samma debitering avvisas.

Vi kan komma att begära ytterligare dokumentation för att behandla ditt anspråk. Anspråk med otillräcklig dokumentation kan komma att avvisas och avslutas.

När vi har slutfört vår undersökning meddelar vi dig om du är berättigad till återbetalning.

Om du inte håller med undersökningens slutsatser kan du lämna in ett överklagande. Amazons beslut vid överklaganden är slutgiltiga.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates