Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Vanliga frågor om översikten över returresultat

Vad är syftet med översikten över returresultat?

Före lanseringen av översikten över returresultat fanns det inte något unikt verktyg som säljare kunde använda för att övervaka sina returresultat. Vi har skapat översikten över returresultat för att hjälpa säljare att vidta proaktiva åtgärder för att lösa returrelaterade problem.

Översikten över returresultat innehåller ett avsnitt för var och en av de tre resultatmätningarna för returer: Godkända begäranden om retur > 24 timmar, avvisade begäranden om retur och frekvens av returrelaterade kontakter.

Inom varje avsnitt av verktyget finns information om mätvärdets definition, nuvarande övergripande mätresultat, övergripande tröskel för målvärde, förklaring av hur mätvärdet beräknas och länkar till andra Amazon-sidor.

Vad är sidan Returanalys?

Sidan Returanalys är ett verktyg som hjälper dig att identifiera och vidta åtgärder för produktposter med returproblem. Den här sidan hjälper dig att identifiera det främsta returproblemet för var och en av dina produktposter så att du kan vidta åtgärder.

Vad händer om något av mina mätvärden i översikten över returresultat hamnar under tröskelvärdena?

Inledningsvis kommer det inte att finnas några verkställighetsåtgärder för att säkerställa att säljare ligger inom tröskelvärdena. Det är dock viktigt att övervaka översikten regelbundet för att säkerställa att dina resultatmätningar för returer håller sig under de angivna tröskelvärdena för att garantera en positiv returupplevelse för köpare.

Kommer jag att få varningar när mina mätvärden är nära eller har passerat mätvärdena? Måste jag fortlöpande kontrollera min e-post för dessa varningar?

Det finns en typ av varningsbanner högst upp på sidan Hantera returer och returresultat i Seller Central som hjälper dig att övervaka dina mätvärden. Bannern länkar till översikten över returresultat så att du kan hitta mer information om det specifika mätvärdet. Dessutom har du tillgång till ett popup-fönster på sidan Hantera returer, där du kan se en sammanfattning av alla resultatmätningar för returer som hjälper dig att bättre förstå dina returresultat.

Kommer mina resultatmätningar för returer omedelbart att överskrida de tröskelvärden som krävs om jag har få returer och gör ett misstag?

Nej, vi använder en utjämningsformel för att beräkna dina resultatmätningar för returer. Detta säkerställer att säljare med låga returvolymer påverkas mindre jämfört med säljare med högre returvolymer.

Om du till exempel bara har tio begäranden om retur och det tar dig mer än 24 timmar att godkänna en av dem kommer mätvärdet ”Godkända begäranden om retur > 24 timmar” att vara 1 % i stället för 10 %.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates