Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Vanliga frågor om pallförsändelser med Amazons partnerspeditörer

Viktigt: Vi vill informera dig om att vår partnerspeditör, UPS Freight, för närvarande har driftproblem. Detta kan orsaka fördröjning av pallförsändelser som skapats via arbetsflödet Partnered Carrier Service (PCP). Vi uppskattar att upphämtningarna försenas med upp till två dagar (om det beräknade upphämtningsdatumet till exempel var den 3 oktober är det nu i stället den 5 oktober). Det här kan dock ändras beroende på hur läget utvecklas.
Viktigt: Den 1 januari 2021 uppdaterade vi arbetsflödet för försändelser mellan Storbritannien och EU med Amazon Partnered Carrier Service. Du måste följa tullbestämmelserna och förbereda tulldeklarationer för de här försändelserna. Mer information finns i Vanliga frågor om arbetsflödet för gränsöverskridande försändelser.

Vi erbjuder en tidsbegränsad kampanj för att göra det enklare för dig att flytta lager över gränsen mellan Storbritannien och EU. Om du använder en partnerspeditör för pallförsändelser kan du från och med 1 januari till 30 juni 2021 få följande:

 • Lägre transportkostnader: Få rabatterade priser på gränsöverskridande FBA-försändelser mellan Storbritannien och EU fram till 30 juni 2021.
 • Slopade arvoden eller överlämningsavgifter: Om du använder tullförmedlingstjänster för partnerspeditörer täcker Amazon avgifterna för alla försändelsetyper. Vi täcker även överlämningsavgiften om du använder en tredje parts tullagent som indirekt ombud för pallförsändelser.

Mer information finns i vanliga frågor om den gränsöverskridande tullkampanjen.

Observera: Försändelser med partnerspeditörer som är mindre än lastbilens transportkapacitet (LTL) är tillgängliga i Storbritannien, Tyskland, Spanien, Frankrike och Italien för inhemska och gränsöverskridande försändelser till distributionscenter.

Måste jag skicka ett minsta antal paket eller pallar?

Högst 200 lådor kan skapas per försändelse med små paket. Om försändelsen väger mer än 200 kg eller innehåller mer än 30 paket kan det vara billigare att välja alternativet för pallförsändelse med partnerspeditör (försändelser som är mindre än lastbilens transportkapacitet). Partnerspeditörer kräver inte att du skickar ett minsta antal. För försändelse som är mindre än lastbilens transportkapacitet är det högsta antalet pallar per försändelse 26 för Storbritannien och 33 för EU.

Finns det en minsta eller högsta pallvikt?

Det finns ingen lägsta viktgräns för en pall, men 500 kg är högsta tillåtna vikt. Alla pallförsändelser måste uppfylla standardkraven för FBA-pallförsändelser.

Finns det en lägsta eller högsta pallhöjd?

Icke-stapelbara pallar som levereras till lager i Storbritannien får inte överstiga 120 cm x 100 cm x 180 cm (l x b x h). Icke-stapelbara pallar som levereras till ett lager utanför Storbritannien får inte överstiga 120 cm x 80 cm x 180 cm (l x b x h). Vi accepterar inte stapelbara pallar i Amazon Partnered Carrier Service. Alla stapelbara pallar avvisas vid upphämtning och extra kostnader kan tillkomma.

Måste jag ha en lastbrygga eller gaffeltruck? Och vilka är kraven för bakgavellyft?

Partnerspeditörer kan hämta pallar från platser som inte har lastbryggor eller gaffeltruckar. När speditören kontaktar din kontaktperson för att planera upphämtning ska du förmedla de här uppgifterna och andra specifika krav för din försändelse. Om du ber om en bakgavellyft kan upphämtningen fördröjas beroende på om speditören har en bakgavellyft tillgänglig omedelbart eller inte.

Observera: Bakgavellyftar är endast tillgängliga för upphämtningar av högst sex pallar. Bakgavellyftar är inte tillgängliga för försändelser som är mindre än lastbilens transportkapacitet (LTL) eller full lastbilstransport (FTL).

Skickar Amazon en bekräftelse på min försändelse till mig?

Ja. Amazon skickar ett e-postmeddelande med en bekräftelse på försändelsens innehåll, upphämtningsdatum och den primära kontaktpersonen dagen innan försändelsen ska hämtas upp. Du bör få ett e-postmeddelande med en bekräftelse dagen före upphämtningen. Om du inte har fått ett bekräftelsemeddelande senast kl. 13.00 dagen före upphämtning bör du öppna ett ärende hos Selling Partner Support.

Hur bekräftar jag en upphämtning?

När du har bekräftat din pallförsändelse kontaktar speditören din kontaktperson (som angavs när leveransen bokades) för att planera upphämtningen. Speditören gör det via e-post dagen innan försändelsen ska hämtas. Om du inte har fått någon information från speditören senast kl. 14.00 bör du öppna ett ärende hos Selling Partner Support.

Kan jag få ett bekräftelsekvitto från speditören efter att föraren har hämtat min försändelse?

Ja, alla speditörer kan underteckna en tryckt kopia av leveransbekräftelsen som skickats av Amazon (se frågan ovan). Det här dokumentet kan användas som bevis på att försändelsen har hämtats.

Jag måste ändra upphämtningstiden. Vem ska jag kontakta?

För närvarande kan vi inte ändra datum eller tid för upphämtning via Seller Central. Om din försändelse ska hämtas upp om två arbetsdagar (om du till exempel gör en begäran på måndag och upphämtningen är planerad till onsdag) bör du kontakta speditören omgående för att boka om.

 • UPS Freight: upsamazon@ups.com
 • Kuehne + Nagel: amazon-fba.overland@kuehne-nagel.com

Om upphämtningsdatumet är om mer än två arbetsdagar bör du annullera försändelsen i Seller Central och skapa ett ärende hos Selling Partner Support för att begära en återbetalning. Du bör vara ha rätt till att få en fullständig återbetalning för den annullerade försändelsen.

Speditören kom inte på den avtalade upphämtningstiden. Vad ska jag göra?

Kontrollera att du har fått ett bekräftelsemeddelande från Amazon. Om du inte har fått det kan det innebära att speditören inte är redo att hämta försändelsen än. Vänta till dagen före beräknat upphämtningsdatum på sidan Hantera FBA-försändelser innan du öppnar ett ärende.

Om du har fått ett e-postmeddelande med bekräftelse från Amazon ska du kontakta speditören direkt via nedanstående uppgifter. Ange ditt ARN-nummer och FBA leverans-ID i det här e-postmeddelandet.

Om speditören fortfarande inte har kontaktat dig efter att du skickat e-postmeddelandet bör du öppna ett ärende hos Selling Partner Support. En medlem i vårt driftsteam kommer att hjälpa dig att ordna upphämtningen.

Observera: Det kan hända att försändelser med fler än sex pallar hämtas efter beräknat upphämtningsdatum på grund av de särskilda kraven som behöver uppfyllas för att hämta en försändelse av den här storleken.

Jag kan inte komma åt speditörens portal. Vem ska jag kontakta?

Kontakta speditören direkt för att åtgärda det tekniska problemet.

 • UPS Freight: upsamazon@ups.com
 • Kuehne + Nagel: amazon-fba.overland@kuehne-nagel.com

Om problemet kvarstår bör du öppna ett ärende hos Selling Partner Support.

Speditören vägrade att hämta min LTL-försändelse. Vem ska jag kontakta?

Du bör öppna ett ärende hos Selling Partner Support. En medarbetare i vårt driftsteam kommer att hjälpa dig att reda ut de bakomliggande orsakerna och boka en ny upphämtning.

Finns det några begränsningar för upphämtningsplatsen?

Partnerspeditörer kan inte göra upphämtningar från sjöfartsterminaler eller hamnar. Du måste flytta dina produkter till en leveransplats utanför terminalen eller hamnen där speditören kan komma fram.

Upphämtning från öar ingår inte i vanliga erbjudandet och måste bestämmas i samråd med speditören. Gå till sidan Amazon Partnered Carrier Service om du vill visa hela listan.

Vilken dokumentation krävs?

Den dokumentation som krävs för upphämtning av pallar skiljer sig åt beroende på speditör.

 • UPS: Säljare måste tillhandahålla en UPS-fraktsedel vid upphämtning. Fraktsedeln genereras där du skapar försändelser i UPS portal före sändningen. Om du vill ha bevis på en upphämtning kan du skriva du ut e-postmeddelandet med bekräftelsen från Amazon och be föraren att underteckna det.
 • Kuehne + Nagel: Säljare måste klistra en synlig etikett med Amazons referensnummer (ARN) på varje pall. Om du vill ha bevis på en upphämtning kan du skriva du ut e-postmeddelandet med bekräftelsen från Amazon och be föraren att underteckna det.

Det krävs ytterligare dokumentation för gränsöverskridande försändelser. Mer information finns i vanliga frågor om arbetsflödet för gränsöverskridande försändelser.

Vem kan jag kontakta vid eventuella problem, till exempel utebliven leverans, skadad eller ofullständig leverans?

Du kan öppna ett ärende hos Selling Partner Support och bifoga leverans-ID:t, ett bevis på upphämtning och annan relevant dokumentation om försändelsen. Vi undersöker sedan ärendet och samarbetar med speditören för att lösa problemet. Läs även FBA:s återbetalningspolicy för borttappade och skadade lagerartiklar.

Var kan jag spåra min försändelse som hanteras av en partnerspeditör?

När försändelsen har skapats visas uppdateringar med försändelsens status under fliken Leveranshändelser i Seller Central.

Du kan också spåra försändelsen med hjälp av spårningsportaler:

 • UPS Freight: UPS skickar dina inloggningsuppgifter i ett e-postmeddelande. Om du vill din försändelse kan du logga in på UPS SCS-sidan och ange leverans-ID:t för FBA-försändelsen. Ditt FBA-leverans-ID finns både på försändelsesidan i Seller Central och i bekräftelsemeddelandet som skickades av Amazon via e-post dagen före upphämtningen av din försändelse.
 • Kuehne + Nagel: Ange Amazons referensnummer (ARN) på Kuehne + Nagels offentliga spårningssidan. ARN finns både på försändelsesidan i Seller Central och i bekräftelsemeddelandet som skickades via e-post av Amazon dagen före upphämtningen av din försändelse.

Kan jag använda samma speditör för alla mina pallförsändelser?

Amazons Partnered Carrier Service har flera deltagande speditörer. Speditörer tilldelas olika försändelser utifrån deras tillgängliga kapacitet och kostnad. Därför kan säljare inte välja en specifik speditör för alla sina försändelser.

Jag skickar mina produkter direkt från tillverkaren eller distributören till Amazon. Kan jag ändå använda Amazons Partnered Carrier Service?

Ja. Allt du behöver är leveransinformationen när du skapar försändelsen i Seller Central.

Om du till exempel vill använda tjänsten Leverans av små paket måste du ange antalet lådor och vikt och mått för varje låda för att kunna beräkna priset och skriva ut fraktetiketterna. Ange tillverkarens adress som Levereras från-plats. När du har skrivit ut etiketterna skickar du dem till tillverkaren. Antingen måste du eller din tillverkare kontakta speditören i förväg för att planera upphämtningen av försändelsen.

På samma sätt måste du ange antalet pallar och vikt och mått för varje pall för att kunna beräkna priset när du väljer tjänsten Försändelser som är mindre än lastbilens transportkapacitet (LTL). Vi rekommenderar att du anger leverantören som företagets huvudsakliga kontaktperson (vid leveransbokningen) för att planera upphämtningen. På så vis säkerställer du att speditören kontaktar leverantören för att samordna upphämtningen av försändelsen.

Vad händer om speditören hämtar min försändelse och den avvisas av Amazon?

Speditören kontaktar dig för att diskutera nästa steg, till exempel olika alternativ för att leverera varorna på nytt. I sådana fall kan ytterligare avgifter tillkomma. Om du tror att det har skett av misstag kan du öppna ett ärende hos Selling Partner Support.

Ingår pallbyte i tjänsten för partnerspeditörer?

Nej. Tjänsten erbjuder inte pallbyte.

Var hittar jag mitt Amazon-referensnummer (ARN)?

Ditt Amazon-referensnummer (ARN) finns i Lager > Hantera FBA-försändelser > klicka på Spåra försändelse på sidan Leveranskö. Observera att det endast visas en dag före det beräknade upphämtningsdatumet om du använder Amazon Partner Carrier Service för försändelser som är mindre än lastbilens transportkapacitet.

Vilket datum hämtar Amazons partnerspeditör min försändelse?

Du kan se det beräknade upphämtningsdatumet på sidan Hantera FBA-försändelser i Seller Central. Observera att det endast är ett beräknat upphämtningsdatum och det inte är garanterat att försändelsen hämtas upp det datumet. Du får ett bekräftelsemeddelande via e-post från Amazon en dag före den bokade upphämtning med exakt tid för hämtning. Vänta på meddelandet innan du kontaktar Selling Partner Support på ditt beräknade upphämtningsdatum.

Det kan hända att försändelser med fler än sex pallar hämtas efter beräknat upphämtningsdatum på grund av de särskilda kraven som behöver uppfyllas för att hämta en försändelse av den här storleken. Om försändelsen inte har hämtats sju dagar efter det beräknade upphämtningsdatumet bör du kontakta speditören för att få mer information.

Observera också att det datum du anger under bokningen av PCP LTL-försändelsen är ett ”klar från-datum” och inte upphämtningsdatumet.

Finns det några platskriterier för att jag ska kunna använda Amazons partnerspeditörer?

Ja. Du måste uppfylla nedanstående krav för att de enskilda speditörerna ska kunna hämta från din plats:

UPS(Storbritannien):

 • Fordonspassage på 12 meter (brohöjd, vändradie, inga återvändsgränder)
 • Inga begränsningar för tillträde – t.ex. närhet till skolor
 • Lastbrygga eller gaffeltruck krävs
 • UPS (i Storbritannien) kan inte hämta i bostadsområden

Kuehne + Nagel (gränsöverskridande, Tyskland, Italien, Spanien och Frankrike):

Se till att

 • den fysiska upphämtningsplatsen (eget eller externt lager) visas korrekt på ordern (om den inte är densamma som din officiella företagsadress)
 • din säkerhetsansvarige (om tillämpligt) är medveten om Amazons hänvisning att våra lastbilar används för lastning
 • rätt pallar används för försändelser till och från Storbritannien
 • korrekt antal pallar tillhandahålls vid upphämtning
 • pallarna är packade enligt Amazons förpackningsriktlinjer
 • det är obegränsat tillträde
 • en gaffeltruck tillhandahålls vid avsaknad av lastbrygga.

Observera: Om du inte uppfyller platskriterierna kan speditören vägra att hämta försändelsen och framtida försändelser.

Var anger jag den adress som försändelsen ska hämtas från?

När du skapar en försändelse i Seller Central ska den angivna skicka från-adressen vara den plats där speditören hämtar din försändelse.

Observera att om du anger fel plats eller vill ändra adressen, och det är mer än två dagar till din försändelse ska hämtas, måste du kontakta Selling Partner Support för att avbryta upphämtningen och begära en ny upphämtning via sändningsportalen.

Hur får jag ett bevis på leverans för min PCP LTL-försändelse när den är levererad?

Be speditören om ett bevis på leverans. Observera att du endast kan få ett bevis på leverans när försändelsen har levererats till ett av Amazons distributionscenter.

Hur tar jag reda på varför min försändelse avvisades?

Fråga varför speditören varför försändelsen har avvisats. Speditören kontaktar sedan sin chaufför som får en avvisningssedel vid varje avvisning.

Finns det några krav på öppettider för Partnered Carrier Service för försändelser som är mindre än lastbilens transportkapacitet?

UPS kan inte hämta från platser som inte har sådana öppettider (t.ex. endast öppet halva dagen) och kan vägra att hämta om de här kraven inte uppfylls.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates