Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Lagring av extra stora artiklar för FBA

Du kan hantera ditt lager och antalsbegränsningar på ett mer flexibelt sätt med lagringstypen Extra stort. Vi erbjuder den här lagringstypen som ett alternativ till lagringstypen Överdimensionerat för att du ska få fler valmöjligheterna och ska kunna kan skicka tillräckligt många större artiklar.

Lagring av extra stora artiklar och lagring av överdimensionerade artiklar är inte samma sak. Beställningar av dessa artiklar hanteras via separata distributionsnätverk.

I tabellen nedan visas kriterierna för de två lagringstyperna. Artiklar anses vara extra stora eller överdimensionerade om de uppfyller minst ett av följande kriterier:

Överdimensionerad Extra stort
Längsta sidan är minst 45 cm

Längsta sidan är minst 175 cm

ELLER

Enhetsvikten är minst 23 kg

Mediansidan är minst 34 cm

Längsta sidan är minst 120 cm

OCH

Enhetsvikten är minst 15 kg

Kortaste sidan är minst 26 cm
Enhetsvikten är minst 11,90 kg

Omkrets är minst 360 cm

Observera: Omkrets = 2 x (mediansidan + kortaste sidan) + längsta sidan.

Om du har redan har lager som uppfyller kriterierna för lagring enligt typen extra stort tas det bort automatiskt från typen överdimensionerat och omklassificeras som extra stort. Ingen åtgärd krävs av dig.

Både konton för enskilda och professionella säljare kan omfattas av begränsningar för lagerpåfyllning av extra stora artiklar.

Kontrollera de aktuella gränserna eller den maximala lagernivån och din användning i Leveranskö.

Mer information finns i Begränsningar för påfyllning efter lagringstyp: Vanliga frågor.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates