Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Levereras av Amazon (FBA) i Sverige — Hur man skapar erbjudanden och skickar lager

Hur man skickar lager och aktiverar produktposter i Sverige Vilka avgifter gäller för FBA-erbjudanden i Sverige
Lokal säljare, registrerad för att sälja på Amazon i Sverige, som vill börja använda FBA för att sälja inom hela EU - redan bekanta med FBA-programmet inom EU.
 1. Skapa ny produktpost med ett FBA-erbjudande för svenska kunder i vyn Sverige Seller Central
 2. Skapa motsvarande FBA-erbjudanden på andra EU-marknadsplatser där du tänker sälja.
 3. Skicka lagret antingen direkt till vårt svenska distributionscenter eller till distributionscenter i andra länder där du har erbjudanden. Dina erbjudanden kommer att aktiveras så snart vi får motsvarande lager i något distributionscenter inom EU. Viktigt! Se till att du uppfyller alla skattekrav innan du skickar något lager till länder där du skapat erbjudanden.
 4. Vi kommer att leverera beställningar från svenska och/eller andra EU-kunder från ditt lager i vårt svenska kundcenter och/eller vårt EU-nätverk av distributionscenter för motsvarande avgifter.

 1. För ASIN-nummer som är registrerade i EU-programmet debiteras du även EU-leveransavgifter för ditt aktiva FBA-erbjudande i Sverige. Säkerställ att ditt ASIN är aktivt inom hela EU genom att kontrollera EU-status för ASIN:en i vyn för din hemmamarknadsplats.
 2. För icke EU-omfattande ASIN-nummer där du levererar ditt lager till Sverige från distributionscenter i Sverige och/eller Tyskland, Polen eller Tjeckien, betalar du inhemska avgifter.
 3. För ASIN-nummer som ännu inte är registrerade som EU-omfattande och där lagret levereras från andra EU-länder gäller EFN-avgifter.
 4. För ASIN-nummer listade på andra EU-marknadsplatser som levereras från vårt svenska distributionscenter gäller EFN-avgifter.
Lokal säljare, registrerad för att sälja på Amazon i Sverige, och som vill börja använda FBA för att sälja främst i Sverige.
 1. Skapa en ny produktpost med ett FBA-erbjudande i Seller Central-vyn.
 2. För att skicka lager, välj Sverige i listrutan och skicka lagret för din produktpost enligt din vanliga process. Ditt erbjudande i Sverige blir aktivt så snart vi får motsvarande lager i vårt svenska distributionscenter. Viktigt: se till att du uppfyller alla skattekrav innan du skickar något lager till Sverige.
 3. Tänk på att du endast kan skicka inkommande etikettmärkt lager direkt till Sverige.
 4. Du har möjlighet att välja en annan marknadsplats för inkommande. Vi kommer att leverera beställningar från svenska kunder från ditt lager i vårt EU-nätverk till motsvarande leveransavgifter.

 1. För icke EU-omfattande ASIN-nummer där du levererar ditt lager från distributionscenter i Sverige och/eller Tyskland, Polen eller Tjeckien, betalar du inhemska avgifter.
 2. För ASIN-nummer som ännu inte är registrerade som EU-omfattande och där lagret levereras från andra EU-länder gäller EFN-avgifter.
Säljare som redan säljer via EU-omfattande FBA på andra EU-marknadsplatser och som vill skapa en ny produktlista för att börja sälja i Sverige.
 1. Skapa ny produktlista med ett FBA-erbjudande i Sverige Seller Central-vyn
 2. För att skicka lager blir du ombedd att välja antingen Tyskland eller ett annat berättigat EU-land, varefter du normalt skapar dina inkommande försändelser.
 3. Skapa motsvarande produktpost även på denna marknadsplats, och se till att leveransnätverks-SKU för din produktpost motsvarar produktposten för Nederländerna.
 4. Skicka lagret enligt din vanliga process; ditt erbjudande i Sverige kommer att aktiveras så snart vi får motsvarande lager i ett EU-distributionscenter.
 5. Vi kommer att leverera beställningar från svenska kunder från ditt lager i andra EU-länder.
 6. Tänk på att du inte kan skicka inkommande EU-omfattande lager direkt till Sverige.

 1. För ASIN-nummer som är registrerade i EU-programmet debiteras du även EU-leveransavgifter för ditt aktiva FBA-erbjudande i Sverige. Säkerställ att ditt ASIN är aktivt inom hela EU genom att kontrollera EU-status för ASIN:en i vyn för din hemmamarknadsplats.
 2. För icke EU-omfattande ASIN-nummer där du levererar ditt lager från distributionscenter i Sverige och/eller Tyskland, Polen eller Tjeckien, betalar du inhemska avgifter.
 3. För ASIN-nummer som ännu inte är registrerade som EU-omfattande och där lagret levereras från andra EU-länder gäller EFN-avgifter.
Säljare som redan säljer via FBA på andra EU-marknadsplatser, men som inte är registrerade för EU-omfattande, och som vill skapa ny produktpost för att börja sälja i Sverige.
 1. Skapa ny produktlista med ett FBA-erbjudande i Sverige Seller Central-vyn
 2. För att skicka lager väljer du antingen Sverige som inkommande land direkt i Sverige Seller Central, eller byter till vyn över din hemmarknadsplats i Seller Central, eller till landvyn, genom vilken du normalt skapar dina inkommande försändelser.
 3. Skapa motsvarande produktpost även den på marknadsplatsen för inkommande. Se till att leveransnätverks-SKU för din produktpost motsvarar produktposten för Sverige.
 4. Skicka lager enligt din vanliga process; ditt erbjudande i Sverige kommer att aktiveras så snart vi får motsvarande lager i ett EU-distributionscenter.
 5. Vi kommer att leverera beställningar från svenska kunder från ditt lager i andra EU-länder.
 6. Tänk på att du endast kan skicka inkommande etikettmärkt lager direkt till Sverige.

 1. För icke EU-omfattande ASIN-nummer där du levererar ditt lager från distributionscenter i Sverige och/eller Tyskland, Polen eller Tjeckien, betalar du inhemska avgifter.
 2. Om ditt lager levereras från andra EU-länder tillkommer EFN-avgifter.

Säljare som redan säljer via EU-omfattande FBA på andra EU-marknadsplatser och som vill börja sälja en produkt jag redan har i min katalog i Sverige.


 1. Om produkten ännu inte finns som en produktpost i Sverige kan du kopiera (korslista) en befintlig produktpost från en annan EU-marknadsplats till Sverige och definiera lokala priser för svenska erbjudanden.
 2. För att aktivera erbjudandet i Sverige, skicka lager antingen via vyn i din hemmarknadsplats i Seller Central eller genom annan berättigad landvy enligt din vanliga process.
 3. Se till att leveransnätverks-SKU för din produktpost i Sverige motsvarar det lager du skickar. Ditt erbjudanden kommer att aktiveras så snart vi får motsvarande lager i något distributionscenter inom EU.
 4. Vi kommer att leverera beställningar från svenska kunder från ditt lager i andra EU-länder.
 5. Tänk på att du inte kan skicka inkommande EU-omfattande lager direkt till Sverige.

 1. För ASIN-nummer som är registrerade i EU-programmet debiteras du även EU-leveransavgifter för ditt aktiva FBA-erbjudande i Sverige. Säkerställ att ditt ASIN är aktivt inom hela EU genom att kontrollera EU-status för ASIN:en i vyn för din hemmamarknadsplats.
 2. För icke EU-omfattande ASIN-nummer där du levererar ditt lager från distributionscenter i Sverige och/eller Tyskland, Polen eller Tjeckien, betalar du inhemska avgifter.
 3. För ASIN-nummer som ännu inte är registrerade som EU-omfattande och där lagret levereras från andra EU-länder gäller EFN-avgifter.
Säljare som redan säljer via FBA på andra EU-marknadsplatser, men inte är registrerad för EU-omfattande, och som vill börja sälja en produkt jag redan har i min katalog i Sverige.
 1. Om produkten ännu inte finns som en produktpost i Sverige kan du kopiera (korslista) en befintlig produktpost från en annan EU-marknadsplats till Sverige och definiera lokala priser för svenska erbjudanden.

 1. För att aktivera erbjudandet i Sverige, skicka lager antingen direkt till Sverige i Seller Central Sverige, via vyn för din hemmarknadsplats i Seller Central eller via andra landvyer enligt din vanliga process.
 2. Se till att leveransnätverks-SKU för din produktpost i Sverige motsvarar det lager du skickar. Ditt erbjudanden kommer att aktiveras så snart vi får motsvarande lager i något distributionscenter inom EU.
 3. Vi kommer att leverera beställningar från svenska kunder från ditt lager i andra EU-länder.
 4. Tänk på att du endast kan skicka inkommande etikettmärkt lager direkt till Sverige.

 1. För icke EU-omfattande ASIN-nummer där du levererar ditt lager från distributionscenter i Sverige och/eller Tyskland, Polen eller Tjeckien, betalar du inhemska avgifter.
 2. Om ditt lager levereras från andra EU-länder tillkommer EFN-avgifter.
Säljare som redan säljer via EU-omfattande FBA på andra EU-marknadsplatser, som använder BIL och vill börja sälja en produkt jag redan har i min katalog i Sverige. Min katalog var delvis korslistad till Sverige för min räkning.
 1. Kontrollera om produkten du vill sälja i Sverige redan har blivit korslistad för din räkning.
 2. Om produkten redan är listad i Sverige, validera och justera prissättningen efter behov.
 3. Om produkten ännu inte finns listad, se till att din BIL-anslutning till Sverige är aktiv, eller korslista en befintlig produktpost från en annan EU-marknadsplats till Sverige.
 4. För att aktivera erbjudandet i Sverige, skicka lager antingen via din hemmarknadsplats i Seller Central eller genom en annan landvy enligt din vanliga process.
 5. Se till att leveransnätverks-SKU för din produktpost i Sverige motsvarar det lager du skickar. Ditt erbjudanden kommer att aktiveras så snart vi får motsvarande lager i något distributionscenter inom EU.
 6. Vi kommer att leverera beställningar från svenska kunder från ditt lager i andra EU-länder.
 7. Tänk på att du inte kan skicka inkommande EU-omfattande lager direkt till Sverige.
För ASIN-nummer som är registrerade i EU-programmet debiteras du även EU-leveransavgifter för ditt aktiva FBA-erbjudande i Sverige. Säkerställ att ditt ASIN är aktivt inom hela EU genom att kontrollera EU-status för ASIN:en i vyn för din hemmamarknadsplats. För ASIN som ännu inte är registrerade som EU-omfattande gäller EFN-avgifter.
Säljare som redan säljer via FBA på andra EU-marknadsplatser, men som inte är registrerad för EU-omfattande, som använder BIL och vill börja sälja en produkt som jag redan har i min katalog i Sverige. Min katalog var delvis korslistad till Sverige för min räkning.
 1. Kontrollera om produkten du vill sälja i Sverige redan har blivit korslistad för din räkning.
 2. Om produkterna redan finns listade i Sverige, validera och justera prissättningen efter behov.
 3. Om produkten ännu inte finns listad, se till att din BIL-anslutning till Sverige är aktiv, eller korslista en befintlig produktpost från en annan EU-marknadsplats till Sverige.
 4. För att aktivera erbjudandet i Sverige, skicka lager antingen direkt till Sverige i Seller Central Sverige, via vyn för din hemmarknadsplats i Seller Central eller via andra landvyer enligt din vanliga process.
 5. Se till att leveransnätverks-SKU för din produktpost i Sverige motsvarar det lager du skickar. Ditt erbjudanden kommer att aktiveras så snart vi får motsvarande lager i något distributionscenter inom EU.
 6. Vi kommer att leverera beställningar från svenska kunder från ditt lager i andra EU-länder.
 7. Tänk på att du endast kan skicka inkommande etikettmärkt lager direkt till Sverige.

 1. För ASIN som är registrerade i EU-programmet debiteras du även EU-leveransavgifter för ditt aktiva FBA-erbjudande i Sverige. Säkerställ att ditt ASIN är aktivt inom hela EU genom att kontrollera EU-status för ASIN:en i vyn för din hemmamarknadsplats.
 2. För icke EU-omfattande ASIN-nummer där du levererar ditt lager från distributionscenter i Sverige och/eller Tyskland, Polen eller Tjeckien, betalar du inhemska avgifter.
 3. För ASIN-nummer som ännu inte är registrerade som EU-omfattande och där lager är levererade från andra EU-länder, tillkommer EFN-avgifter.

FBA-resurser i Seller Central SE eller DE

FBA-leveransavgifter

Översikt av Amazons lagerleveranser

Skicka/fylla på lager till Amazon

Ta bort lager (översikt)

Hantera ditt FBA-lager online

Hur man använder sidan Hantera lager

Hantera lageröverskott

Påfyllning av lager

FBA i hela Europa: Så har fungerar det

FBA-resurser

Vägledning för Brexit

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates