Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Ändringar av FBA-leveransavgifterna för 2022

Observera: Från och med 12 maj 2022 tillkommer en tilläggsavgift på 4,3 % för att kompensera bränsle och inflation på FBA-leveransavgifter. Detta gäller dock inte returbearbetningsavgifter för försändelser som lämnar våra distributionscenter på eller efter detta datum. Om du vill se en översikt över alla ändrade försäljningsavgifter för 2022 kan du läsa Sammanfattning av ändrade FBA- och provisionsavgifter för 2022 i Europa.

På den här sidan finns information om kommande ändringarna:

  • Ändrade avgifter för storleks- och viktklasser
  • Ändrade leveransavgifter
  • Ändrade priser samt storleks- och viktklasser för FBA Liten och lätt

Ändrade avgifter för storleks- och viktklasser

Från och med den 31 mars 2022 lägger vi till och tar bort vissa storleks- och viktklasser i prislistan över leveransavgifter för att anpassa avgifterna efter leveranskostnaderna. Här nedan kan du se vilka ändringar som införs för storleksklasserna kuvert, paket och överdimensionerad.

Kuvertstorlekar

Vi ändrar de högsta tillåtna måtten på stora kuvert 960 g från 33 x 23 x 5 cm till 33 x 23 x 4 cm. Vi lägger även till en ny storleksklass, extra stort kuvert 960 g, med en högsta tillåten storlek på 33 x 23 x 6 cm eller mindre. Alla andra storleks- och viktklasser för kuvert förblir oförändrade.

Mått före den 31 mars 2022 Mått från och med den 31 mars 2022
Stort kuvert 960 g ≤ 33 x 23 x 5 cm ≤ 33 x 23 x 4 cm
Extra stort kuvert 960 g Ej tillämpligt ≤ 33 x 23 x 6 cm

Paketstorlekar

Vi inför en ny storleks- och -viktklass för små paket, vilket innebär att det finns två paketstorlekar. Storleks- och viktklasserna för paket visas nedan.

Ändrade paketmått

Mått före den 31 mars 2022 Mått från och med den 31 mars 2022
Litet paket Ej tillämpligt ≤ 35 x 25 x 12 cm
Standardpaket ≤ 45 x 34 x 26 cm ≤ 45 x 34 x 26 cm

Viktklass för paket

Storleksklass Viktklasser från och med den 31 mars 2022

Litet paket

≤ 35 x 25 x 12 cm

≤ 150 g
≤ 400 g
≤ 900 g
≤ 1,40 kg
≤ 1,90 kg
≤ 3,90 kg

Standardpaket

≤ 45 x 34 x 26 cm

≤ 150 g
≤ 400 g
≤ 900 g
≤ 1,40 kg
≤ 1,90 kg
≤ 2,90 kg
≤ 3,90 kg
≤ 5,90 kg
≤ 8,90 kg
≤ 11,90 kg

Storleksklasser för överdimensionerade artiklar

Från och med den 31 mars 2022 använder vi måtten och enhetsvikten på din artikel för att identifiera storleksklassen för överdimensionerade artiklar (produkter av överdimensionerad, liten, standard och överdimensionerad, stor). För att bestämma produktens viktklass använder vi den som är högre av enhets- eller volymvikten. Volymvikten i kilogram beräknas som längd x bredd x höjd cm3 dividerat med 5 000. Se exemplet nedan. Den här ändringen gäller inte för överdimensionerad, särskild.

Exempel på volymvikt

Enhetsvikt på ASIN Mått på ASIN Volymvikt på ASIN Den som är högre av enhets- och volymvikt Storleks- och viktklass före den 31 mars 2022 Storleks- och viktklass från och med den 31 mars 2022
1 500 g 40 x 35 x 30 cm (40 x 35 x 30)/5 000 = 8,4 kg Volymvikt: 8,4 kg Överdimensionerad, liten 1,76 kg Överdimensionerad, liten 8,76 kg
1 500 g 48 x 10 x 10 cm (48 x 10 x 10)/5 000 = 0,96 kg Enhetsvikt: 1,5 kg Överdimensionerad, liten 1,76 kg Överdimensionerad, liten 1,76 kg
2 000 g 50 x 10 x 10 cm (50 x 10 x 10)/5 000 = 1 kg Enhetsvikt: 2 kg Överdimensionerad, standard, 2,76 kg Överdimensionerad, standard, 2,76 kg

Från den 31 mars 2022 får storleksklasserna för överdimensionerade artiklar extra viktklasser (överdimensionerad, liten > 1,76 kg, överdimensionerad, standard > 29,76 kg och överdimensionerad, stor > 31,5 kg) för att ta hänsyn till högre volymvikter. De högsta gränserna för enhetsvikt förblir oförändrade på 1,76 kg för överdimensionerad, liten, 29,76 kg för överdimensionerad, standard och 31,5 kg för överdimensionerad, stor. Om ASIN A till exempel har måtten 60 x 45 x 45 cm, en enhetsvikt på 1,5 kg och en dimensionsvikt på 2,5 kg kvalificerar det sig till viktklassen överdimensionerad, liten > 1,76 kg. Om ASIN B har måtten 60 x 45 x 45 cm, en enhetsvikt på 2,5 kg och en dimensionsvikt på 3,5 kg kvalificerar det sig till viktklassen överdimensionerad, standard > 3,76 kg. Storleks- och viktklasserna för överdimensionerade artiklar visas nedan.

Viktklasser för överdimensionerad, liten, standard och stor

Storleksklass Viktklasser från och med den 31 mars 2022

Överdimensionerad, liten

≤ 61 x 46 x 46 cm

Gräns för högsta enhetsvikt: 1,76 kg

≤ 760 g
≤ 1,26 kg
≤ 1,76 kg
> 1,76 kg

Överdimensionerad, standard

≤ 120 x 60 x 60 cm

Gräns för högsta enhetsvikt: 29,76 kg

≤ 760 g
≤ 1,76 kg
≤ 2,76 kg
≤ 3,76 kg
≤ 4,76 kg
≤ 9,76 kg
≤ 14,76 kg
≤ 19,76 kg
≤ 24,76 kg
≤ 29,76 kg
> 29,76 kg

Överdimensionerad, stor

> 120 x 60 x 60 cm

Gräns för högsta enhetsvikt: 31,5 kg

≤ 4,76 kg
≤ 9,76 kg
≤ 14,76 kg
≤ 19,76 kg
≤ 24,76 kg
≤ 31,50 kg
> 31.50 kg

Ändrade leveransavgifter

Från och med 12 maj 2022 tillämpas en tilläggsavgift på 4,3 % för bränsle och inflation på FBA-leveransavgifter för Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien.

Vi erbjuder 20 % rabatt på avgifterna för European Fulfillment Network (EFN) för att göra det enklare för dig att sälja produkter mellan EU (Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien) och Förenade kungariket efter brexit. Den här kampanjperioden gäller i ett år med start 31 mars 2022.

Lokalt och europeiskt FBA

Standardavgift för FBA (per enhet som säljs på Amazon)
Gäller från och med 12 mars 2022. Priserna inkluderar en tilläggsavgift på 4,3 % för bränsle och inflation för Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien.
Mått Lokalt och europeiskt FBA1
Förenade kungariket Tyskland3 Frankrike Italien Spanien Nederländerna Sverige Polen
Litet kuvert 80 g ≤ 20 x 15 x 1 cm 1,61 £ 1,88 € 2,63 € 2,99 € 2,46 € 1,67 € 26,05 kr 4,48 PLN
Standardkuvert 60 g ≤ 33 x 23 x 2,5 cm 1,71 £ 2,07 € 2,73 € 3,13 € 2,76 € 1,81 € 26,76 kr 4,53 PLN
Standardkuvert 210 g ≤ 33 x 23 x 2,5 cm 1,87 £ 2,21 € 3,26 € 3,26 € 3,09 € 1,99 € 27,92 kr 4,66 PLN
Standardkuvert 460 g ≤ 33 x 23 x 2,5 cm 1,99 £ 2,37 € 3,73 € 3,48 € 3,32 € 2,11 € 32,16 kr 4,91 PLN
Stort kuvert 960 g ≤ 33 x 23 x 4 cm 2,43 £ 2,71 € 4,34 € 3,77 € 3,47 € 2,55 € 33,43 kr 5,63 PLN
Extra stort kuvert 960 g ≤ 33 x 23 x 6 cm 2,63 £ 3,09 € 4,67 € 3,99 € 3,69 € 2,80 € 36,63 kr 5,70 PLN
Litet paket 150 g ≤ 35 x 25x 12 cm 2,47 £ 2,99 € 4,37 € 3,94 € 3,37 € 2,61 € 37,51 kr 5,35 PLN
Litet paket 400 g 2,63 £ 3,32 € 5,18 € 4,40 € 3,93 € 2,89 € 39,30 kr 5,66 PLN
Litet paket 900 g 2,82 £ 3,70 € 5,92 € 4,92 € 4,16 € 3,36 € 39,87 kr 6,48 PLN
Litet paket 1,40 kg 2,99 £ 4,37 € 6,16 € 5,53 € 4,63 € 3,94 € 41,03 kr 6,75 PLN
Litet paket 1,90 kg 3,28 £ 4,76 € 6,24 € 5,78 € 4,70 € 4,24 € 42,41 kr 6,75 PLN
Litet paket 3,90 kg 5,25 £ 5,97 € EUR 9,55 EUR 7,62 6,12 € 5,50 € 50,50 kr PLN 6,86
Standardpaket 150 g ≤ 45 x 34 x 26 cm GBP 2,68 EUR 3,33 EUR 4,65 EUR 4,46 EUR 3,64 EUR 2,81 SEK 40,45 PLN 5,41
Standardpaket 400 g GBP 2,89 3,63 € 5,50 € 5,03 € 4,28 € EUR 3,16 42,91 kr 5,72 PLN
Standardpaket 900 g 3,12 £ 4,11 € 6,40 € 5,72 € 4,61 € 3,63 € 43,01 kr 6,55 PLN
Standardpaket 1,40 kg 3,33 £ 4,84 € 6,77 € EUR 6,46 EUR 5,31 EUR 4,33 SEK 44,96 PLN 6,81
Standardpaket 1,90 kg GBP 3,64 EUR 5,32 EUR 6,97 EUR 6,71 EUR 5,40 EUR 4,74 SEK 47,45 6,82 PLN
Standardpaket 2,9 kg 5,14 £ 5,95 € 9,33 € 7,59 € EUR 6,14 5,50 € SEK 50,63 PLN 6,88
Standardpaket 3,9 kg GBP 5,62 EUR 6,55 EUR 9,74 EUR 7,93 EUR 7,51 EUR 5,52 SEK 50,78 PLN 6,93
Standardpaket 5,9 kg 5,78 £ 6,89 € 10,22 € 9,05 € 7,76 € EUR 5,74 SEK 54,49 PLN 7,01
Standardpaket 8,9 kg GBP 6,59 EUR 7,44 11,12 € 10,03 € 7,78 € EUR 6,05 SEK 55,98 PLN 7,39
Standardpaket 11,90 kg GBP 6,97 EUR 7,73 EUR 11,65 EUR 10,76 EUR 7,79 EUR 6,45 SEK 73,28 PLN 9,12
Överdimensionerad, liten 760 g ≤ 61 x 46 x 46 cm 4,52 £ EUR 6,14 8,87 € 8,40 € EUR 6,54 EUR 5,81 SEK 65,79 PLN 7,00
Överdimensionerad, liten 1,26 kg 5,24 £ 6,16 € 9,24 € EUR 8,84 EUR 7,17 EUR 5,96 SEK 67,46 PLN 7,21
Överdimensionerad, liten 1,76 kg GBP 5,40 6,19 € 9,87 € 8,96 € EUR 7,26 EUR 6,02 SEK 68,14 7,31 PLN
Överdimensionerad, liten > 1,76 kg 0,01 GBP per inkl. kg över 1,76 kg 0,01 EUR per inkl. kg över 1,76 kg 0,01 EUR per inkl. kg över 1,76 kg 0,01 EUR per inkl. kg över 1,76 kg 0,01 EUR per inkl. kg över 1,76 kg 0,01 EUR per kg över 1,76 kg 0,10 SEK per kg över 1,76 kg 0,05 PLN per kg över 1,76 kg
Överdimensionerad, standard 760 g ≤ 120 x 60 x 60 cm GBP 5,37 6,21 € 8,88 € 8,90 € EUR 6,58 5,86 € 66,40 kr PLN 7,00
Överdimensionerad, standard 1,76 kg 5,67 £ 6,51 € EUR 10,02 EUR 9,04 EUR 7,29 6,12 € SEK 69,32 7,31 PLN
Överdimensionerad, standard, 2,76 kg GBP 5,80 EUR 7,30 10,52 € 9,05 € 7,99 € EUR 7,15 SEK 80,93 PLN 8,53
Överdimensionerad, standard 3,76 kg 5,83 £ 7,36 € 10,96 € EUR 9,67 EUR 8,05 EUR 7,21 SEK 81,59 PLN 8,60
Överdimensionerad, standard 4,76 kg 5,86 £ 7,38 € 11,02 € 9,71 € EUR 8,31 EUR 7,24 SEK 81,59 PLN 8,60
Överdimensionerad, standard 9,76 kg GBP 7,01 7,76 € EUR 11,89 11,01 € 12,16 € 7,53 € SEK 85,29 PLN 9,12
Överdimensionerad, standard 14,76 kg GBP 7,50 8,45 € 12,76 € 12,23 € 13,13 € EUR 8,28 SEK 93,74 PLN 9,88
Överdimensionerad, standard 19,76 kg 7,86 £ 8,98 € EUR 13,40 12,61 € 14,25 € 8,38 € 99,68 kr PLN 10,51
Överdimensionerad, standard 24,76 kg 8,72 £ 10,17 € EUR 13,40 13,42 € 14,27 € 8,45 € SEK 111,78 PLN 11,90
Överdimensionerad, standard 29,76 kg 8,72 £ 10,18 € EUR 14,92 EUR 14,09 EUR 15,82 EUR 8,46 SEK 111,83 PLN 11,90
Överdimensionerad, standard > 29,76 kg 0,01 GBP per inkl. kg över 29,76 kg 0,01 EUR per inkl. kg över 29,76 kg 0,01 EUR per inkl. kg över 29,76 kg 0,01 EUR per inkl. kg över 29,76 kg 0,01 EUR per inkl. kg över 29,76 kg 0,01 EUR per kg över 29,76 kg 0,10 SEK per kg över 29,76 kg 0,05 PLN per kg över 29,76 kg
Överdimensionerad, stor 4,76 kg > 120 x 60 x 60 cm GBP 9,74 8,90 € 16,26 € 9,87 € 10,46 € EUR 8,33 94,33 kr 9,33 PLN
Överdimensionerad, stor 9,76 kg GBP 10,65 EUR 10,25 EUR 19,81 EUR 11,21 EUR 14,03 EUR 9,61 SEK 108,80 PLN 10,77
Överdimensionerad, stor 14,76 kg GBP 11,25 EUR 10,58 EUR 20,86 12,34 € 15,14 € 10,28 € 116,40 kr PLN 11,52
Överdimensionerad, stor 19,76 kg GBP 11,79 11,18 € 21,88 € 12,74 € 16,38 € 10,86 € 122,99 kr 12,18 PLN
Överdimensionerad, stor 24,76 kg GBP 12,83 12,37 € 23,92 € 14,28 € EUR 17,75 EUR 12,03 136,22 kr 13,48 PLN
Överdimensionerad, stor 31,50 kg GBP 12,86 EUR 12,40 24,47 € 14,35 € 20,35 € EUR 12,05 SEK 136,50 PLN 13,51
Överdimensionerad, stor > 31,50 kg 0,01 GBP per inkl. kg över 31,50 kg 0,01 EUR per inkl. kg över 31,50 kg 0,01 EUR per inkl. kg över 31,50 kg 0,01 EUR per inkl. kg över 31,50 kg 0,01 EUR per inkl. kg över 31,50 kg 0,01 EUR per kg över 31,50 kg 0,10 SEK per kg över 31,50 kg 0,05 PLN per kg över 31,50 kg
Överdimensionerad, särskild4 20 kg > 175 cm/omkrets > 360 cm GBP 14,29 EUR 19,40 EUR 21,38 16,58 € 16,89 €
Överdimensionerad, särskild > 40 kg 17,11 £ 25,86 € 29,41 € EUR 18,67 22,53 €
Överdimensionerad, särskild 60 kg 42,14 £ EUR 59,97 EUR 52,98 EUR 27,12 38,17 €
Överdimensionerad, särskild > 60 kg 0,37 GBP per inkl. kg över 6 kg 0,37 EUR per inkl. kg över 6 kg 0,41 EUR per inkl. kg över 6 kg 0,57 EUR per inkl. kg över 6 kg 0,49 EUR per inkl. kg över 6 kg

European Fulfillment Network (EFN)

Standardavgift för FBA (per enhet som säljs på Amazon)
Gäller från och med 12 mars 2022. Priserna inkluderar en tilläggsavgift på 4,3 % för bränsle och inflation för Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien.
Mått EFN2,3 Kampanjavgift för EFN till och från Förenade kungariket2,3
Tyskland/Italien/Spanien Nederländerna Frankrike Sverige Polen Förenade kungariket till Tyskland/Italien/Spanien Förenade kungariket till Frankrike Tyskland/Frankrike/Italien/Spanien till Förenade kungariket
Litet kuvert 80 g ≤ 20 x 15 x 1 cm EUR 4,79 EUR 4,59 EUR 4,93 SEK 46,16 PLN 20,05 3,83 € 3,94 € 3,49 £
Standardkuvert 60 g ≤ 33 x 23 x 2,5 cm EUR 4,94 EUR 4,74 EUR 5,09 SEK 48,62 20,91 PLN 3,94 € 4,07 € GBP 3,61
Standardkuvert 210 g ≤ 33 x 23 x 2,5 cm EUR 5,28 5,06 € 5,43 € 51,87 kr 22,38 PLN 4,22 € EUR 4,35 GBP 3,86
Standardkuvert 460 g ≤ 33 x 23 x 2,5 cm EUR 5,31 EUR 5,09 5,48 € 52,18 kr 22,72 PLN 4,27 € 4,38 € GBP 3,88
Stort kuvert 960 g ≤ 33 x 23 x 4 cm EUR 5,84 5,60 € EUR 6,02 56,26 kr PLN 24,33 4,67 € 4,81 € 4,27 £
Extra stort kuvert 960 g ≤ 33 x 23 x 6 cm EUR 6,45 6,18 € 6,63 € 62,10 kr 29,68 PLN 5,14 € EUR 5,31 GBP 4,84
Litet paket 150 g ≤ 35 x 25x 12 cm EUR 5,83 5,59 € 6,01 € 56,16 kr 26,99 PLN EUR 4,66 4,80 € 4,27 £
Litet paket 400 g EUR 7,05 EUR 6,76 EUR 7,26 SEK 67,95 32,33 PLN 5,63 € EUR 5,81 5,14 £
Litet paket 900 g 8,45 € EUR 8,10 EUR 8,70 SEK 81,39 PLN 38,43 EUR 6,76 EUR 6,96 GBP 6,16
Litet paket 1,40 kg 9,28 € 8,90 € 9,56 € 89,49 kr PLN 42,11 7,43 € 7,66 € 6,78 £
Litet paket 1,90 kg EUR 10,58 10,14 € 10,93 € 101,90 kr PLN 47,74 EUR 8,46 8,72 € 7,72 £
Litet paket 3,90 kg 13,42 € EUR 12,87 EUR 13,82 SEK 129,32 60,18 PLN 10,73 € 11,07 € 9,79 £
Standardpaket 150 g ≤ 45 x 34 x 26 cm 6,21 € 5,95 € EUR 6,39 SEK 59,80 27,14 PLN EUR 4,96 EUR 5,11 GBP 4,53
Standardpaket 400 g EUR 7,73 EUR 7,41 EUR 7,96 SEK 74,45 PLN 33,08 6,18 € 6,36 € 5,63 £
Standardpaket 900 g EUR 9,19 EUR 8,81 EUR 9,47 SEK 88,56 PLN 38,98 EUR 7,35 EUR 7,57 GBP 6,71
Standardpaket 1,40 kg EUR 10,43 10,00 € 10,73 € 100,50 kr PLN 42,80 EUR 8,34 EUR 8,59 GBP 7,61
Standardpaket 1,90 kg EUR 11,97 11,48 € EUR 12,33 SEK 115,35 49,14 PLN 9,57 € 9,87 € 8,73 £
Standardpaket 2,9 kg 13,42 € EUR 12,87 EUR 13,82 SEK 129,32 54,68 PLN 10,73 € 11,07 € 9,79 £
Standardpaket 3,9 kg 15,80 € 15,14 € 16,28 € 152,29 kr PLN 64,60 12,64 € 13,03 € 11,54 £
Standardpaket 5,9 kg EUR 16,67 EUR 15,98 EUR 17,17 SEK 160,60 PLN 67,88 13,33 € 13,74 € 12,16 £
Standardpaket 8,9 kg EUR 18,06 17,32 € 18,61 € 174,03 kr PLN 73,47 EUR 14,45 14,88 € 13,17 £
Standardpaket 11,90 kg 21,24 € EUR 20,36 EUR 21,87 SEK 204,58 PLN 88,03 EUR 16,98 EUR 17,49 GBP 15,41
Överdimensionerad, liten 760 g ≤ 61 x 46 x 46 cm EUR 13,38 EUR 12,83 EUR 13,78 SEK 133,93 PLN 60,51 10,70 € 11,02 € 9,72 £
Överdimensionerad, liten 1,26 kg EUR 13,83 13,26 € 14,25 € 139,26 kr 62,97 PLN 11,07 € 11,40 € GBP 10,05
Överdimensionerad, liten 1,76 kg 13,93 € 13,36 € 14,35 € 140,31 kr PLN 63,45 11,15 € 11,48 € 10,13 £
Överdimensionerad, liten > 1,76 kg 0,01 EUR per inkl. kg över 1,76 kg 0,01 EUR per inkl. kg över 1,76 kg 0,01 EUR per inkl. kg över 1,76 kg 0,10 SEK per kg över 1,76 kg 0,05 PLN per kg över 1,76 kg 0,01 EUR per inkl. kg över 1,76 kg 0,01 EUR per inkl. kg över 1,76 kg 0,01 GBP per inkl. kg över 1,76 kg
Överdimensionerad, standard 760 g ≤ 120 x 60 x 60 cm EUR 16,75 16,06 € 17,25 € 161,44 kr PLN 73,26 EUR 13,40 EUR 13,81 12,16 £
Överdimensionerad, standard 1,76 kg EUR 17,24 EUR 16,53 EUR 17,76 SEK 166,15 75,40 PLN 13,80 € 14,21 € GBP 12,52
Överdimensionerad, standard, 2,76 kg EUR 18,40 EUR 17,64 EUR 18,95 SEK 177,26 PLN 80,44 14,72 € 15,14 € 13,37 £
Överdimensionerad, standard 3,76 kg EUR 18,50 17,74 € 19,06 € 178,26 kr 80,93 PLN 14,80 € 15,25 € 13,44 £
Överdimensionerad, standard 4,76 kg 18,64 € 17,86 € 19,20 € SEK 179,62 PLN 81,51 EUR 14,91 EUR 15,36 GBP 13,55
Överdimensionerad, standard 9,76 kg EUR 21,28 EUR 20,40 EUR 21,92 SEK 205,06 PLN 93,05 17,02 € 17,53 € 15,45 £
Överdimensionerad, standard 14,76 kg 22,36 € 21,44 € EUR 23,04 SEK 215,52 97,80 PLN 17,90 € 18,43 € GBP 16,25
Överdimensionerad, standard 19,76 kg EUR 24,34 EUR 23,34 EUR 25,07 SEK 234,53 PLN 106,43 EUR 19,47 EUR 20,06 GBP 17,68
Överdimensionerad, standard 24,76 kg 26,10 € 25,03 € 26,88 € SEK 251,42 PLN 114,09 EUR 20,87 21,50 € 18,95 £
Överdimensionerad, standard 29,76 kg EUR 26,48 EUR 25,39 27,27 € 255,14 kr 115,78 PLN EUR 21,18 EUR 21,82 GBP 19,23
Överdimensionerad, standard > 29,76 kg 0,01 EUR per inkl. kg över 29,76 kg 0,01 EUR per inkl. kg över 29,76 kg 0,01 EUR per inkl. kg över 29,76 kg 0,10 SEK per kg över 29,76 kg 0,05 PLN per kg över 29,76 kg 0,01 EUR per inkl. kg över 29,76 kg 0,01 EUR per inkl. kg över 29,76 kg 0,01 GBP per inkl. kg över 29,76 kg
Överdimensionerad, stor 4,76 kg > 120 x 60 x 60 cm 24,94 € 23,92 € 25,67 € 244,27 kr PLN 110,03 EUR 19,95 20,55 € 18,12 £
Överdimensionerad, stor 9,76 kg EUR 29,86 EUR 28,63 EUR 30,76 SEK 291,76 131,58 PLN 23,90 € 24,60 € GBP 21,69
Överdimensionerad, stor 14,76 kg EUR 31,74 EUR 30,43 EUR 32,69 SEK 309,81 PLN 139,77 EUR 25,39 EUR 26,15 GBP 23,06
Överdimensionerad, stor 19,76 kg EUR 35,00 33,56 € 36,06 € 341,27 kr PLN 154,05 EUR 28,00 28,84 € 25,43 £
Överdimensionerad, stor 24,76 kg 37,98 € 36,40 € 39,12 € SEK 369,97 PLN 167,07 EUR 30,38 EUR 31,30 GBP 27,59
Överdimensionerad, stor 31,50 kg 37,98 € 36,40 € 39,12 € SEK 369,97 PLN 167,07 EUR 30,38 EUR 31,30 GBP 27,59
Överdimensionerad, stor > 31,50 kg 0,01 EUR per inkl. kg över 31,50 kg 0,01 EUR per inkl. kg över 31,50 kg 0,01 EUR per inkl. kg över 31,50 kg 0,10 SEK per kg över 31,50 kg 0,05 PLN per kg över 31,50 kg 0,01 EUR per inkl. kg över 31,50 kg 0,01 EUR per inkl. kg över 31,50 kg 0,01 GBP per inkl. kg över 31,50 kg

1Leveransavgifter tillämpas baserat på den marknadsplats där artikeln säljs. Vi fortsätter att debitera en tilläggsavgift per enhet för att leverera överdimensionerade artiklar inom det europeiska FBA-programmet. Tilläggsavgiften förblir densamma som under 2021.

Tilläggsavgift för leverans av överdimensionerade artiklar (per enhet) inom europeiska FBA-programmet
Gäller från och med 12 mars 2022. Priserna inkluderar en tilläggsavgift på 4,3 % för bränsle och inflation för Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien.
Förenade kungariket (GBP) Tyskland (EUR) Frankrike (EUR) Italien (EUR) Spanien (EUR) Nederländerna (EUR) Sverige (SEK) Polen (PLN)
0,93 £ 0 € 2,15 € 2,09 € 2,09 € 0 € 20 kr 0 PLN

2 Vi kan komma att göra ändringar av EFN-avgifterna och justeringar med 30 dagars varsel när växelkursen mellan det brittiska pundet och euron överstiger 5 % månadsvis, kvartalsvis eller årsvis.

3 Säljare med FBA-lager i Tyskland som inte deltar i Utbyggnad av leveransnätverk (Centraleuropeiskt program) som ger Amazon tillstånd att lagra och hantera tyskt FBA-lager i Amazons leveransnätverk, inklusive Polen och Tjeckien, debiteras en extra leveransavgift på 0,26 EUR/0,26 GBP/0,27 EUR (inklusive digital moms för Frankrike)/2,50 SEK/1,15 PLN per FBA-enhet som avsänds från distributionscenter i Tyskland. Avgiften tillkommer både för standardförsändelser via FBA och tjänsten Liten och lätt. Anmäl dig till det utökade leveransnätverket och betala lägre avgifter.

4Omkrets = längsta sidan + 2 x bredd + 2 x höjd

Ändrade priser samt storleks- och viktklasser för FBA Liten och lätt

Från och med 31 mars 2022 inför vi följande ändringar i FBA-programmet Liten och lätt i våra butiker i Förenade kungariket, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien, om inte annat anges.

Höjd prisgräns

Vi gör det mer fördelaktigt för säljare att använda Amazon genom att höja prisgränsen för enheter som kan ingå i Liten och lätt från 10 EUR till 11 EUR i våra butiker i Frankrike, Italien och Spanien. Prisgränsen för butikerna i Förenade kungariket och Tyskland är fortfarande 9 GBP respektive 10 EUR.

Nya storleks- och viktklasser

Vi vill fortsätta att erbjuda billigare alternativ till standardavgifterna för FBA och höjer därför vi storlek- och viktgränsen för kuvertstorlekar upp till 33 x 23 x 6 cm och 225 g. Dessutom inför vi följande storleks- och viktklasser för små paket: 35 x 25 x 12 cm, 150 g och 400 g. Kuvert som väger mer än 225 g är fortfarande inte kvalificerade för Liten och lätt.

Storleks- och viktklasser Högsta tillåtna storlek före 31 mars 2022 Högsta tillåtna storlek från och med 31 mars 2022
Kuvert upp till 225 g

Stort kuvert 225 g

≤ 33 x 23 x 5 cm

Extra stort kuvert 225 g

≤ 33 x 23 x 6 cm

Kuvert över 225 g Ej berättigad Ej berättigad
Paket upp till 400 g Ej berättigad

Litet paket 400 g

≤ 35 x 25x 12 cm

Paket över 400 g Ej berättigad Ej berättigad

Ändrade leveransavgifter

Från och med 12 mars 2022 träder följande avgifter i kraft för Liten och lätt.

Leveransavgifter för programmet Liten och lätt (per enhet som säljs på Amazon)
Gäller från och med 12 mars 2022. Priserna inkluderar en tilläggsavgift 4,3 % för att kompensera bränsle och inflation.
Inrikes/EU/lager i flera länder EFN3
Mått Förenade kungariket Tyskland3 Frankrike Italien Spanien Tyskland/Italien/Spanien Frankrike
Litet kuvert ≤ 80 g ≤ 20 x 15 x 1 cm GBP 0,65 EUR 1,17 EUR 1,60 EUR 1,70 EUR 1,43 EUR 4,79 EUR 4,93
Standardkuvert ≤ 60 g ≤ 33 x 23 x 2,5 cm GBP 0,86 EUR 1,35 EUR 1,80 EUR 1,80 EUR 1,61 EUR 4,94 EUR 5,09
Standardkuvert ≤ 210 g ≤ 33 x 23 x 2,5 cm GBP 1,00 EUR 1,55 EUR 2,33 EUR 2,13 EUR 1,85 EUR 5,28 EUR 5,44
Stort kuvert ≤ 225 g ≤ 33 x 23 x 4 cm GBP 1,69 EUR 2,26 EUR 3,61 EUR 2,90 EUR 2,29 EUR 5,84 EUR 6,01
Extra stort kuvert ≤ 225 g ≤ 33 x 23 x 6 cm GBP 1,76 EUR 2,44 EUR 3,91 EUR 3,01 EUR 2,40 EUR 6,44 EUR 6,64
Litet paket ≤ 150 kg ≤ 35 x 25x 12 cm GBP 2,38 EUR 2,83 EUR 4,07 EUR 3,74 EUR 3,07 EUR 5,83 EUR 6,00
Litet paket ≤ 400 g ≤ 35 x 25x 12 cm GBP 2,51 EUR 3,11 EUR 4,55 EUR 4,02 EUR 3,55 EUR 7,05 EUR 7,26

3 Säljare med FBA-lager i Tyskland som inte deltar i det utökade leveransnätverket (det centraleuropeiska programmet) som ger Amazon tillstånd att lagra och hantera tyskt FBA-lager i Amazons leveransnätverk debiteras en extra leveransavgift på 0,26 EUR/0,26 GBP/0,27 EUR (inklusive moms i Frankrike) per FBA-enhet som avsänds från distributionscenter i Tyskland. Avgiften tillkommer både för standardförsändelser via FBA och tjänsten Liten och lätt. Anmäl dig till det utökade leveransnätverket och betala lägre avgifter.

Exempel på produkter

I följande tabell visas exempel hur den nya avgiftsstrukturen för FBA fungerar. Dessa priser inkluderar en tilläggsavgift på 4,3 % för bränsle och inflation i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien.

Litet kuvert av standardstorlek

SD-kort

Mått: 3,2 x 2,4 x 0,2 cm (0,000001536 m3 = 0,00005 ft3)

Enhetsvikt: 30 g

Storleksklass: Litet kuvert av standardstorlek 80 g

Lokal

EFN

Storbritannien (GBP) Tyskland (EUR) Frankrike (EUR) Italien (EUR) Spanien (EUR) Nederländerna (EUR) Sverige (SEK) Polen (PLN) Tyskland/Italien/Spanien/Nederländerna (EUR) Frankrike (EUR) Sverige (SEK) Polen (PLN)
Före 12 maj 2022
Leveransavgift 1,54 1,80 2,52 2,88 2,36 1,67 26,05 4,48 4,59 4,73 46,16 20,05
Från och med 12 maj 2022
Leveransavgift 1,60 1,88 2,62 3,00 2,46 1,67 26,05 4,48 4,59 4,73 46,16 20,05
Stort kuvert av standardstorlek

Bok

Mått: 24 cm x 16,2 cm x 3,5 cm (0,001361 m3 = 0,048056 ft3)

Enhetsvikt: 150 g

Storleksklass: Stort kuvert av standardstorlek: 960 g

Lokal

EFN

Storbritannien (GBP) Tyskland (EUR) Frankrike (EUR) Italien (EUR) Spanien (EUR) Nederländerna (EUR) Sverige (SEK) Polen (PLN) Tyskland/Italien/Spanien/Nederländerna (EUR) Frankrike (EUR) Sverige (SEK) Polen (PLN)
Före 12 maj 2022
Leveransavgift 2,33 2,60 4,16 3,61 3,33 2,55 33,43 5,64 5,60 5,77 56,26 24,33
Från och med 12 maj 2022
Leveransavgift 2,43 2,71 4,34 3,77 3,47 2,55 33,43 5,64 5,60 5,77 56,26 24,33
Litet FBA-standardpaket 900 g

Elektrisk leksak

Mått: 34 x 15,4 x 7 cm (0,00366 m3 = 0,1293 ft3)

Enhetsvikt: 590 g

Storleksklass: Litet paket av standardstorlek: 900 g

Lokal EFN

Storbritannien (GBP) Tyskland (EUR) Frankrike (EUR) Italien (EUR) Spanien (EUR) Nederländerna (EUR) Sverige (SEK) Polen (PLN) Tyskland/Italien/Spanien/Nederländerna (EUR) Frankrike (EUR) Sverige (SEK) Polen (PLN)
Före 12 maj 2022
Leveransavgift 2,70 3,55 5,68 4,72 3,99 3,36 39,84 6,48 8,10 8,34 81,39 38,43
Från och med 12 maj 2022
Leveransavgift 2,82 3,70 5,92 4,92 4,16 3,36 39,84 6,48 8,10 8,34 81,39 38,43
Överdimensionerad, stor (nationella leveransavgifter)

Tangentbord

Mått: 150 x 10 x 10 cm (0,015 m3 = 0,52972 ft3)

Enhetsvikt: 5,4 kg

Volymvikt: 3 kg

Storleksklass: Överdimensionerad, stor 9 760 g

Lokal

Storbritannien (GBP) Tyskland (EUR) Frankrike (EUR) Italien (EUR) Spanien (EUR) Nederländerna (EUR) Sverige (SEK) Polen (PLN)
Före 12 maj 2022
Leveransavgift 10,21 9,83 18,99 10,75 13,45 9,61 108,8 10,77
Från och med 12 maj 2022
Leveransavgift 10,65 10,25 19,81 11,21 14,03 9,61 108,8 10,77
Överdimensionerad, stor (EFN och europeiskt FBA, baserat på samma produktexempel som ovan)

EFN Europeiskt FBA

Tyskland/Frankrike/Italien/Spanien/Nederländerna (EUR) Frankrike (EUR) Sverige (SEK) Polen (PLN) Storbritannien (GBP) Tyskland (EUR) Frankrike (EUR) Italien (EUR) Spanien (EUR) Nederländerna (EUR) Sverige (SEK) Polen (PLN)
Före 12 maj 2022
Leveransavgift 28,63 29,49 291,76 131,58 11,10 9,83 21,05 12,75 15,45 9,61 128,08 10,77
Från och med 12 maj 2022
Leveransavgift 29,86 30,76 291,76 131,58 11,58 10,25 21,96 13,30 16,12 9,61 128,08 10,77

I exemplen tillämpas leveransavgifter baserat på den butik där artikeln säljs.

Alla avgifter är exklusive moms och andra skatter som betalas av säljaren. Exemplen ovan är endast en vägledande beräkning av FBA. Amazon garanterar inte att beräkningarna är tillförlitliga.

Fastställa leveransavgifter utifrån fraktvikt

I följande tabell visas vilka leveransavgifter som tas ut beroende på fraktvikt.

Storleksklass Fraktvikt
Kuvert och paket Enhetsvikt
Överdimensionerade artiklar i storleksklasserna liten, standard och stor Det värde som är högst av enhetsvikten och volymvikten
Särskilt överdimensionerade artiklar Enhetsvikt

Ändringar av FBA-leveransavgifterna för 2022


Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates