Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Farliga Produkter

Enter concept title

Viktigt: Om du tillhandahåller produkter för försäljning på Amazon måste du efterleva alla lagar, regler och Amazon-policys som är tillämpliga för sådana produkter och produktannonser.

Då Amazon vill säkerställa att alla produkter som erbjuds via Amazon är säkra (det vill säga att det inte finns någon risk för att de orsakar dödsfall, personskada eller sakskada), är annonser för produkter som återkallats av tillverkaren eller myndighet förbjudna. Amazon förbehåller sig rätten att ta hänsyn till återkallanden av myndigheter i andra länder

Produkter som inte är säkra är förbjudna. Alla nya leksaker och all ny elektronisk utrustning måste vara CE-märkta. Alla nya leksaker och all ny elektronisk utrustning, både nya och begagnade, måste vara säkra. Du måste ha använt och renoverat elektronisk utrustning som testats av en expert innan du annonserar för att verifiera att den är säker.

När du säljer tillåtna farliga produkter är det ditt ansvar att förvara och transportera dem på lämpligt sätt och vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder som kan krävas.

Exempel på tillåtna produktannonser

Vid annonsering av en tillåten men farlig produkt måste säljare se till att de levererar varan i enlighet med alla tillämpliga lagar, regler och Amazon-policys.

 • Magnetiskt material
 • Uppladdningsbara batterier

Exempel på förbjudna produktannonser

 • Produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (inklusive produkter som är i kontakt med spädbarn och barns munnar) som innehåller Bisfenol A (BPA)
 • Alla kemiska ämnen eller föreningar som endast är avsedda för kommersiellt, industriellt eller professionellt bruk och som inte är allmänt tillgängliga för försäljning till konsumenter
 • Produkter som innehåller Kemikalier som kan skada ozonlagret, såsom Koltetraklorid
 • Förbjudna produkter och utrustning som nämns i Bilaga III till förordning (EU) 517/2014 (F-gasförordningen), inklusive:
  • Mobil luftkonditioneringsutrustning för inomhusbruk som innehåller flourkolväten (eller deras blandningar) med en faktor för global uppvärmningspotential på minst 150;
  • Engångsbehållare och behållare som går att återfylla för flourerade växthusgaser (F-gaser) som används vid service, underhåller eller påfyllning av kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning samt brandskyddssystem eller brytare, eller för användning som lösningsmedel;
  • Kyl- och frysskåp för hushållsbruk som innehåller flourkolväten med en faktor för global uppvärmningspotential på minst 150;
  • Brandsskyddsutrustning som innehåller antingen perflourkarboner eller HFC-23;
  • Tekniska aerosoler som innehåller flourkolväten med en faktor för global uppvärmningspotential på minst 150, utom om detta krävs för att uppfylla nationella säkerhetsnormer och vid användning i medicinska tillämpningar;
  • Aerosolbehållare som marknadsförs, och är avsedda för försäljning, till allmänheten som skämtartiklar eller för dekorativa ändamål enligt förteckningen i punkt 40 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006, såsom metalliskt glitter avsett främst för dekoration eller konstgjord snö och frost;
  • Signalhorn som innehåller flourkolväten med en faktor för global uppvärmningspotential på minst 150.
 • Alla kemiska ämnen eller föreningar som endast är avsedda för kommersiellt, industriellt eller professionellt bruk och som inte är allmänt tillgängliga för försäljning till konsumenter
 • Produkter som återkallats av tillverkare
 • Produkter som återkallats av nationella eller internationella myndigheter, såsom CPSC, NHTSA, FDA, USDA-FSIS, EPA
 • Produkter som i en RAPEX-rapport anges som en produkt som utgör en allvarlig risk för konsumenters hälsa och säkerhet
 • Produkter gjorda av kemikalier för vilka nödvändig registrering på REACH-listan inte gjorts
 • Ämnen och blandningar klassificerade som Klass 1 enligt ADR-S, eller i faroklassen "explosiva ämnen, blandningar och föremål" enligt CLP-förordningen
 • Vissa farliga föremål, såsom:
  • Batterier eller ackumulatorer, inklusive knappcellsbatterier, som innehåller mer än 0,0005% viktprocent kvicksilver eller mer än 0,002% kadmium, med undantag för bärbara batterier och ackumulatorer avsedda för användning i: nöd- och larmsystem; medicinsk utrustning (med undantag för cellbatterier i förbjudna hörapparater); trådlösa elverktyg
  • Leksaks-armborst som har kapaciteten att skjuta små, vassa projektiler (exempelvis tandpetare, nålar)
  • Sprängämnen, såsom krut
 • Explosiva ämnen som är förbjudna enligt nationell lagstiftning och EU-lagstiftning, inklusive sprängämnesprekursorer förtecknade i förordning (EU) nr 2019/1148 såsom angivet nedan samt andra sprängämnesprekursorer såsom kaliumpermanganat:
  • Aceton i koncentration > 35%, (med undantag för nagellacksborttagning) eller i någon koncentration om den är större än 500 ml
  • Aluminiumpulver i kvantitet ≥ 1,5 kg
  • Ammoniumnitrat i vilken koncentration / kvantitet som helst, med undantag för kalla kylförpackningar som innehåller koncentrationer <16 vikt% kväve i förhållande till ammoniumnitrat
  • Kalciumammoniumnitrat i någon koncentration/kvantitetHexamin i någon koncentration/kvantitet, utom som en livsmedelsingrediens eller i Bränsle- eller braständartabletter och kuber
  • Väteperoxid i koncentration > 12%
  • Magnesiumnitrathexahydrat i någon koncentration/kvantitet
  • Magnesiumpulver i kvantitet ≥ 1,5 kg
  • Salpetersyra i koncentration > 3%
  • Nitrometan i någon koncentration/kvantitet, utom för nitrobränsle som innehåller detta ämne i koncentration < 16%
  • Kaliumklorat i koncentration > 40%
  • Kaliumperklorat i koncentration > 40%
  • Kaliumpermanganat i kvantitet ≥ 1kg
  • Natriumklorat i någon koncentration/kvantitet
  • Natriumperklorat i någon koncentration/kvantitet
  • Svavelsyra i koncentration > 15%
 • Fyrverkerier (inklusive kategori 1 fyrverkerier) såsom,
  • Flygbomber och dess skal
  • Bengaliska eldar
  • Bengaliska tändstickor
  • Smällare
  • Tomtebloss
  • Bangers eller smällare
  • Fontäner
  • Knallskott
  • Romerska ljus
  • Sky Rocket-raketer
 • Snören till drake avsedd att användas för drakflygstävling
 • Krockkuddar till fordon och omhöljen till krockkuddar
 • Produkter som innehåller termit
 • Produkter kontaminerade med strålning
 • Flytande kvicksilver och produkter som innehåller kvicksilver, såsom:
  • Manometers, blodtrycksmätare och annan medicinsk utrustning som innehåller kvicksilver
  • Termometrar
 • Produkter som innehåller stora mängder magnetiska kulor eller kuber, såsom:
  • Buckyballs
  • Buckycubes
  • Dynocube
  • Magnet Balls
  • Magnicube
  • Neocubes
  • Neocubix
  • Nanodots
 • Autentiska eller använda, antika eller vintage, militära gasmasker eller gasmasker från första eller andra världskriget eller från kalla kriget-eran samt deras filter och behållare

Relaterade Amazon Hjälpsidor

Mer användbar information

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates