Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Lista över viktiga avgiftstermer

Lär dig viktiga termer för att förstå hur avgifter beräknas.

Avgiftsterm Beskrivning
Volymvikt Beräkning av paketets volymvikt utifrån paketets längd, bredd och höjd.
Storleksklasser Måttkategorier baserade på den förpackade artikelns enhetsvikt, produktmått och volymvikt.
Produktmått och -volym Produktens storlek när den är helt förpackad och redo att skickas i enlighet med FBA:s policyer och krav.
Fraktvikt Den förpackade artikelns vikt som används för att fastställa leveransavgifter. Fraktvikten beräknas utifrån artikelns enhetsvikt eller volymvikt och storleksklass.
Enhetsvikt Produkten vikt i detaljhandelsförpackning.
Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates