Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Förbjudna Produktpåståenden

Viktigt! Om du tillhandahåller produkter för försäljning på Amazon måste du efterleva alla lagar, regler och Amazon-policyer som är tillämpliga för sådana produkter och produktannonser.

Innehållet nedan är endast till för vägledning. Amazon förbehåller sig rätten att ta bort produktannonser som Amazon av någon anledning anser vara olämpliga för försäljning.

Allmänna regler för förbjudna produktpåståenden

Vi vill göra det lätt för kunder att hitta, upptäcka och köpa produkter på Amazon. Det är viktigt att tillhandahålla riktig och trovärdig information om dessa produkter till kunder samt att informationen inte är vilseledande avseende kvaliteten eller egenskaperna hos en produkt.

EU:s lagstiftning skyddar konsumenter från otillbörlig eller vilseledande reklam och affärsmetoder som väcker oro kring hälso- och säkerhetsfrågor. Du bör granska de relevanta riktlinjerna och andra tillämpliga lagar och förordningar då du ansvarar för säkerställandet av att de påståenden som görs avseende dina produkter efterlever dessa.

Vissa produkter måste godkännas i EU om de är avsedda att användas för att diagnostisera, bota, lindra, behandla eller förebygga sjukdom hos människor eller djur.

Amazons policy förbjuder försäljning av produkter som är vilseledande avseende kvaliteten eller egenskaperna hos en produkt.

Förbjudna produktpåståenden avseende sjukdomar eller andra medicinska tillstånd

Enligt EU-lagstiftning förbjuder Amazon försäljningen av vissa produkter (till exempel kosttillskott) som påstås bota, mildra, behandla eller förebygga sjukdomar hos människor. Se följande exempel på sjukdomar eller medicinska tillstånd som produkter inte göra anspråk på att eller påstås bota, mildra, behandla eller förebygga: 

 • Förvärvat immunbristsyndrom (AIDS)
 • Abstinenssyndrom
 • ALS (Amyotrofisk lateralskleros, eller Charcots sjukdom)
 • Alzheimers sjukdom
 • Anfall
 • Attention Deficit Disorder (även kallat ADD eller ADHD)
 • Autism
 • Blodproppar
 • Bronkit
 • Bäckeninflammation (PID)
 • Cancer eller Tumörer
 • Celiaki/ Glutenintolerans
 • Chancroid
 • Coronavirus (inklusive referenser eller nyckelord på informationssidan relaterade till SARS, MERS och COVID-19)
 • Crohns sjukdom
 • Cystisk Fibros
 • Cytomegalovirus (CMV)
 • Demens
 • Depression
 • Diabetes
 • Ebola
 • E. coli
 • Epilepsi
 • Erektil dysfunktion
 • Flatlöss
 • Gonorré
 • Gikt
 • Hepatit (A, B & C)
 • Herpes Simplexvirus 1 och 2 (HSV1 & HSV2)
 • Hodgkins Lymfom
 • Humant immunbristvirus (HIV)
 • Humant papillomvirus (HPV)
 • Hjärt-kärlsjukdomar
 • Influensa
 • Klamydia
 • Körtelfeber
 • Leversjukdomar
 • Luftvägsinfektioner
 • Lunginflammation
 • Lupus
 • Lymfogranuloma venereum (LGV)
 • Meticillin-resistent Staphylococcus aureus (MRSA)
 • Meningitis (hjärnhinneinflammation)
 • Multipel skleros
 • Muskeldystrofi
 • Mycoplasma genitalium
 • Njursvikt
 • Nongonococcal Uretrit (NGU)
 • Parasiter
 • Parkinsons sjukdom/ Parkinson
 • Salmonella
 • Skabb
 • Stroke
 • Syfilis
 • Trikomonaskolpit (”Trik”)
 • Vancomycinresistenta enterokocker (VRE)

Andra förbjudna påståenden

Påminnelse: Du bör granska relevanta riktlinjer och andra tillämpliga lagar och förordningar eftersom du ansvarar för att påståendena som görs om dina produkter efterlever dessa.

 • Miljöuttalanden: för att sälja produkter märkta med miljöuttalanden på Amazon måste du säkerställa att miljöuttalandena som du gör om din produkt inte är vilseledande.
 • Självklara påståenden: marknadsföring av vanliga eller obligatoriska produktegenskaper såsom om det vore en fördel med produkten är förbjudet (t.ex. påståenden såsom CE-certifierad, fri från giftiga material, testad för skadliga ämnen).
 • Testlogotyper och Utmärkelser: för att sälja produkter som marknadsförs med testlogotyper och påståenden om utmärkelser på Amazon måste du säkerställa att du, bland annat, endast använder sådana påståenden i samband med den testade produkten, att informationen är verifierbar och inte inaktuell samt att du erhållit alla nödvändiga rättigheter och tillstånd. 
 • Livsmedel, kosttillskott och tillhörande hälso- eller näringspåståenden: för livsmedel och kosttillskott är det endast tillåtet att göra sådana hälso- och näringspåståenden som är listade och godkända i EU:s register om närings- och hälsopåståenden om livsmedel (engelska)

Fler källor

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates