Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Kampanjer

Kampanjer kan hjälpa dina produkter att sticka ut från konkurrenterna och stimulera försäljningen. Kampanjer är dock mest effektiva när ditt erbjudande vinner köprutan. Annars kan kampanjmeddelanden inte visas på informationssidan. För mer information om hur du vinner köprutan, se Hur köprutan fungerar.

När du ska skapa en kampanj

Överväg att skapa en kampanj när verksamheten är långsam så att du kan motivera både befintliga och nya kunder att köpa. Du kan också skilja ditt erbjudande från konkurrenterna och uppmuntra befintliga kunder att prova nya produkter.

Det finns flera alternativ du kan välja mellan när du skapar en kampanj:

  • Procentandel i rabatt
  • Köp en, få en gratis

Framgångsrika kampanjer

Framgångsrika kampanjer motiverar kunder att köpa din produkt. Om du vill köra en effektiv kampanj bör du överväga följande riktlinjer:

  • Kunden måste känna till den. Överväg att köra kampanjer på sociala medier för att öka trafiken till din kampanj.
  • Den är tidskänslig. Kunder svarar på erbjudanden som gäller under en begränsad tid när de står inför risken att missa erbjudandet. Experimentera med varaktigheten, beroende på din produkt.
  • Det ger tillräckligt värde för att påverka kundens val. Spåra aktuell försäljning och samla in feedback för att verkligen ta reda på vilka erbjudanden dina potentiella kunder tycker är mest attraktiva. Då har du en större förståelse och kan därmed förfina dina kampanjer.
Anm: Tänk på att kampanjer inte kan erbjudas som incitament för kundrecensioner, vare sig uttryckligen eller underförstått när du överväger att köra kampanjer för dina produkter. Kundrecensioner för köp som görs vid kampanjer får nödvändigtvis inte märket ”Verifierat köp på Amazon”. Du kan läsa mer om verifierat köp på Amazon här.

Begränsningar

Amazon begränsar följande kategorier från kampanjerbjudanden med gratisleverans:

  • Vin: Undantagna från alla kampanjer utom rabatt-kampanjer.

Visa ett referenspris på dina produkter

Om du vill visa kunderna ett referenspris för dina produkter kanske du är intresserad av följande funktioner:

Rekommenderat pris (RRP): Om du vill skaffa dig ett RRP ska du granska Amazons EU-policy för referensprissättning, och fylla i fältet Rekommenderat pris som nu är tillgängligt i lageruppladdningsfilen i Seller Central, eller via flöden. Denna information kan användas för att visa ”RRP” på produktinformationssidan. Om du vill veta mer om Amazons EU-policy för referensprissättning, se Amazons policy för referenspriser När du tillhandahåller en RRP ta hänsyn till följande:

  • Enligt Amazons EU-policy om referensprissättning måste du se till att den förblir aktuell om du tillhandahåller en RRP. Detta inbegriper att se till att betydande försäljning av produkten i fråga nyligen gjordes med RRP på den tillämpliga marknadsplatsen. Om vi fastställer att den tillhandahållna RRP inte överensstämmer med Amazons EU-policy om referensprissättning kommer vi inte att visa den.
  • I de flesta kategorier erbjuder flera säljare samma produkt via en enkel informationssida. Detta ger en organiserad, enhetlig produktnärvaro i vår katalog och ökar bekvämligheten vid jämförande shopping för potentiella köpare. Precis som med andra katalogattribut kommer produktinformationen som slutligen visas på en enkel informationssida att väljas av en automatiserad affärslogik bland de som tillhandahålls av olika säljare. (Mer information finns i Korrigera ett fel på en produktinformationssidaom du vill veta mer.)

Blixterbjudanden: Ett blixterbjudande är ett tidsbundet kampanjerbjudande där en produkt visas i flera timmar på Amazons sida för erbjudanden, och ett rabatterat pris visas. Du kan använda Översikt över blixterbjudanden för att skicka in blixterbjudanden mot en avgift. Alla föreslagna blixterbjudanden kräver godkännande från Amazon för att köras på Amazons sida för erbjudanden. Mer information finns i Blixterbjudanden.

Anm: Informationssidorna har förenklats för att endast visa priset på erbjudandet och, i förekommande fall, rekommenderat pris enligt ovan. Om du använder det rabatterade priset kommer det inte längre att finnas ett separat fält eller en visning för tidigare nedsatta priser efter ändringen.

Se även

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates