Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Annullera flera beställningar

Enskilda säljare: Den här funktionen är endast avsedd för professionella säljare. Läs mer.

Om du vill annullera en eller två beställningar kan du använda funktionen Hantera ordrar.

När du vill annullera flera beställningar samtidigt kan du dock använda filen Annullering av beställning.

Du laddar ner mallen Annullering av beställning (en Microsoft Excel-fil) från sidan med mallen för annullering av beställning, redigerar kalkylbladet, sparar det som en tabbavgränsad textfil, och laddar sedan upp det på sidan för Annullering av beställningar.

Anm: Denna mall innehåller valideringsmakron som hjälper dig att fylla i mallen korrekt. Valideringarna kan slås på eller av efter eget gottfinnande, men vi uppmanar dig att behålla dem tills du lär dig att använda mallen.

Det finns fem grundläggande steg för att hantera din annulleringsfil:


 1. Ladda ner mallen

  Klicka på länken nedan för att ladda ner en mall. Välj en målmapp på datorn och klicka på Spara.

  Mall för Annullering av beställning

 2. Ange informationen i mallen för Annullering av beställning
  1. Öppna mallen Annullering av beställning (ett Microsoft Excel-kalkylblad) från den plats där du sparade filen. De tre bladen i filen är tillgängliga med flikarna längst ned i fönstret: Instruktioner, definitioner och justeringar.
  2. Läs igenom instruktionerna och definitionerna, särskilt de viktiga anmärkningarna och formateringskraven. Avbokningsordlistan nedan innehåller också förklaringar.
  3. Klicka på fliken Annullering av beställning.
   Anm: Denna mall innehåller valideringsmakron som hjälper dig att fylla i mallen korrekt. Valideringarna kan slås på eller av efter eget gottfinnande, men vi uppmanar dig att behålla dem tills du lär dig att använda mallen.
  4. Ange informationen i kalkylbladet. Ange lämplig information för varje produkt i beställningen.

   Tips för att använda Excel:

   • Om du formatera om dina nummerkolumner till ”text” hindras Excel från att ta bort inledande nollor.
   • Formatera datumkolumnerna till åååå-mm-dd innan du sparar.
   • Radbryt text eller ändra bredden på dina celler för att alla dina data skall visas.
 3. Spara din fil för Annullering av beställning

  När du har angett din information sparar du filen.


  1. Spara filen. Du kanske vill använda ett annat namn för varje uppladdning, till exempel AvbeställningUppladdat-2005-05-12 för en uppladdning som du gör den 12 maj 2005.
  2. Om det behövs klickar du på fliken Annullering för att visa det annulleringsblad som innehåller dina data.
  3. Klicka på Spara som i Arkiv-menyn. Dialogrutan Spara som visas.
  4. Välj Text (tabbavgränsad) (*.txt)i listan Spara som typ. Bläddra till platsen där du vill spara filen, byt namn på filen och klicka på Spara.
  5. Du kan få en varning om att det valda filformatet (den tabbavgränsade filtypen) inte stöder arbetsböcker som innehåller flera kalkylblad. Klicka på Ja.
  6. Du kan få en varning om att filen innehåller funktioner som inte är kompatibla med det valda text- (tabbavgränsade) filformatet. Klicka på Ja.
 4. Ladda upp din annulleringsfil
  1. Klicka på Avancerade funktioner på fliken Beställningar och klicka sedan på länken Ladda upp orderrelaterade filer.
  2. Klicka på länken Annullering av beställning om den inte redan är markerad (och inte på en länk).
  3. Klicka på Bläddra under Ladda upp din annulleringsfil Dialogrutan Välj fil visas.
  4. Bläddra till den plats där du sparade den tabbavgränsade textfilen. Välj sedan filen.
  5. Klicka på Öppna. Filsökvägen och filnamnet visas i rutan Bläddra.
  6. Klicka på Ladda upp nu. Filen laddas upp till Amazon.se och en statusruta bekräftar att filen har tagits emot.
 5. Granska statusen för uppladdningen av justeringsfilen
  1. I avsnittet Status för uppladdning av fil på den här sidan kan du se statusen för din uppladdning. Om du behöver komma åt din rapport senare finns de tio senaste uppladdningarna tillgängliga på sidan Ladda upp orderrelaterade filer i avsnittet Granska filstatus och historik.
  2. Klicka på knappen Uppdatera i fältet för att se den senaste statusen för din uppladdning.
  3. När filen har bearbetats, visar kolumnen Status/resultat uppdaterad information tillsammans med tillgängliga åtgärder.
Om några artiklar inte är aktiverade på grund av fel, klickar du på länken Visa bearbetningsrapport för att hämta den associerade orderrapporten. Använd den här rapporten för att diagnostisera och korrigera fel i filen du laddade upp. Länken Felsök fel innehåller en referens för de felkoder som används. När du är redo att ladda upp den redigerade filen klickar du på länken Återgå till uppladdning och laddar upp filen på nytt. Läs mer om hur du använder en bearbetningsrapport.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates