Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Kemikalieskatt i Sverige

Observera att den här informationen inte utgör någon juridisk eller skattemässig rådgivning. Vi rekommenderar att du kontaktar ett juridiskt ombud eller en skatterådgivare om du har frågor.


 1. Vad är den svenska kemikalieskatten? Vad beskattas och hur? Vem ska betala skatten?

  Den svenska kemikalieskatt är en punktskatt på produkter tillverkade med klor, brom och fosfor. Skattens syfte är att minska förekomsten, spridningen och användningen av farliga flamskyddsmedel i människors hemmiljöer. De produkter för vilka skatt ska betalas på kemikalierna i viss elektronik definieras genom indelning i KN-nummer (kombinerad nomenklatur). Dessa produkter är mestadels konsumentprodukter och -apparater. Du kan hitta en lista över dessa produkter här.

  Kemikalieskatten beräknas baserat på produktens nettovikt, som multipliceras med den tillämpliga skattesatsen. Beskattningen baseras på produktens nettovikt, avrundad nedåt till närmaste hela gram. För närvarande finns det två skattesatser – 11 kr/kg för vitvaror och 166 kr/kg för andra elektronikprodukter. Skatten begränsas till 457 kr per skattepliktig vara.

  Kemikalieskatten betalas av
  1. en godkänd lagerhållare
  2. en registrerad mottagare
  3. en registrerad EU-säljare
  4. personer som yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga produkter utan att vara en av de tidigare nämnda aktörerna (a–c)
  5. personer som säljer skattepliktiga produkter på distans (till ett värde över 100 000 kr per år) utan att vara en av de tidigare nämnda aktörerna (a–c)
  6. personer som förmedlar försäljning som utförs av undantagna säljare (förmedlad försäljning till ett värde över 100 000 kr per år) utan att vara en av de tidigare nämnda aktörerna (a–c)
  7. personer som yrkesmässigt importerar eller tar emot skattepliktiga produkter från ett annat EU-land eller ett land utanför unionen utan att vara en av de tidigare nämnda aktörerna (a–c).

  Godkända eller registrerade aktörer (a–c) ska redovisa och betala kemikalieskatten månadsvis. Aktörer som inte är godkända eller registrerade ska redovisa och betala kemikalieskatten inom fem dagar efter varje händelse som utlöser skattskyldighet (som tillverkning, import och distansförsäljning). I fråga 8 på den här hjälpsidan kan du läsa om hur du som godkänd eller registrerad aktör (a–c) betalar kemikalieskatten månadsvis.

 2. Vem berörs?

  Den svenska kemikalieskatten berör säljare som säljer elektronikprodukter till svenska kunder. Kemikalieskatten berör även alla som yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga produkter i Sverige, de som förmedlar försäljning till svenska kunder från undantagna säljare och de som yrkesmässigt för in eller tar emot skattepliktiga produkter i Sverige från ett annat EU-land eller ett land utanför unionen.

  Om ditt företag inte är registrerat i Sverige kan du inte sälja elektronikprodukter på amazon.se förrän du har tillhandahållit bevis på att du registrerat dig för kemikalieskatt hos Skatteverket. I fråga 4 på den här sidan kan du läsa om hur du registrerar sig hos Skatteverket. Du kan därefter skicka in de dokument som krävs av Skatteverkets enligt stegen i fråga 9 på den här sidan.

 3. Vad händer om jag inte registrerar mig hos Skatteverket?

  Du kommer inte att kunna sälja konsumentelektronik och andra produkter som omfattas av kemikalieskatten på amazon.se.

 4. Hur registrerar jag mig hos Skatteverket?

  Du kan registrera dig hos Skatteverket som en registrerad EU-säljare, godkänd lagerhållare eller registrerad mottagare. I följande tabeller anges de olika statusar som du kan registreras under beroende på var ditt lager är beläget och om du är en FBA-säljare.

  Om du är säljare och fraktar beställningar från din egen lagerlokal till svenska kunder kan du registrera dig som:

  Om ditt lager är beläget i

  Sverige Ett annat EU-land Ett land utanför EU
  Om du är Svensk säljare Godkänd lagerhållare Godkänd lagerhållare Godkänd lagerhållare
  EU-säljare (ej svensk)

  Godkänd lagerhållare/

  registrerad mottagare

  Godkänd lagerhållare/

  registrerad EU-säljare

  Godkänd lagerhållare
  Säljare utanför EU

  Godkänd lagerhållare/

  registrerad mottagare

  Godkänd lagerhållare/

  registrerad EU-säljare

  Godkänd lagerhållare

  Om du är säljare och använder FBA för att sälja produkter till svenska kunder kan du registrera dig som:

  FBA-tjänster FBA-tjänster endast i Sverige FBA i EU
  Om du är Svensk säljare Godkänd lagerhållare Godkänd lagerhållare
  EU-säljare (ej svensk)

  Godkänd lagerhållare/

  registrerad mottagare

  Godkänd lagerhållare/

  EU-säljare

  Säljare utanför EU

  Godkänd lagerhållare/

  registrerad mottagare

  Godkänd lagerhållare/

  registrerad EU-säljare

  Om du vill registrera dig som:
  1. Godkänd lagerhållare
  2. Registrerad mottagare
  3. Registrerad EU-säljare

   När du har fyllt i blanketterna och dokumenten som krävs kan du skicka in dem till Skatteverket


   1. elektroniskt (om du är invånare i Sverige och har svensk e-legitimation)
   2. via post till adressen på blanketten.
 5. Hur lång tid tar det att få en registreringsbekräftelse från Skatteverket? Vilka dokument kan jag förvänta mig att få som registreringsbekräftelse från Skatteverket?

  Handläggningstiden varierar. Om Skatteverket begär ytterligare dokument kan det ta längre tid att behandla en registrering. Skatteverket skickar ett brev för att bekräfta din registrering.

 6. Vilka dokument krävs för att registrera sig hos Skatteverket?
  • Årsredovisning eller årsbokslut för föregående räkenskapsår
  • Aktuell resultatrapport och balansrapport för pågående räkenskapsår
  • Likviditetsbudget
   • Om ditt företag är nystartat måste du sammanställa en likviditetsbudget för hela verksamheten, skicka med den som bilaga till ansökan och ange eventuella kreditgivare och finansiärer av verksamheten.
  • Skuldfrihetsintyg
   • En utländsk sökande ska bifoga skuldfrihetsintyg, det vill säga intyg från en utländsk myndighet motsvarande Kronofogdemyndigheten. Intyget visar att personen inte har några skatte- eller avgiftsskulder i sitt hemland. Du ska bifoga ett skuldfrihetsintyg för eventuella utländska personer som du har skrivit i fältet Fysiska och juridiska personer med bestämmande inflytande.
  • Övriga bilagor
 7. Hur länge gäller min registrering hos Skatteverket?

  Så länge registreringskraven är uppfyllda eller tills vidare.

 8. Jag är registrerad hos Skatteverket som en godkänd lagerhållare/registrerad mottagare/registrerad EU-säljare. Hur och när betalar jag in den svenska kemikalieskatten till Skatteverket?

  Kemikalieskatten redovisas elektroniskt eller i pappersformat och betalning görs till Skatteverkets skattekonto. Svensk e-legitimation krävs för att kunna redovisa kemikalieskatten elektroniskt.

  Betalningen av kemikalieskatten görs till Skatteverkets skattekonto (bankgironummer 5050-1055) med ett referensnummer (OCR-nummer) som du kan skapa här: https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/ocrberakning.106.233f91f71260075abe8800010991.html

  Information (på engelska) om betalningar från utländska bankkonton finns här på https://skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/businessesandemployers/payingtaxesbusinesses/paymentsfromforeignbankaccount.4.4914ceec10a0465fb7f80001583.html

 9. Vad behöver jag förse med Amazon för att kunna sälja blockerade ASIN:er?
  • Om du registrerat dig hos Skatteverket som en godkänd lagerhållare får du en fysisk kopia av intyget för godkänd lagerhållare per post.
  • Om du registrerat dig hos Skatteverket som en registrerad mottagare får du en fysisk kopia av intyget för registrerad mottagare per post.
  • Om du registrerat dig hos Skatteverket som en registrerad EU-säljare får du en fysisk kopia av intyget för registrerad EU-säljare per post.

  När du har godkänts av Skatteverket följer du stegen nedan för att bekräfta för oss att du har godkänts så att vi kan aktivera dina produktposter på amazon.se.

  1. Gå till Seller Central > Lager > Lägga till en produkt.
  2. Ange produktnamn/ASIN/UPC för en artikel som omfattas av kemikalieskatt och som du vill sälja.
  3. Klicka på Ansök om att sälja.
  4. Fyll i formuläret och ladda upp intyget från Skatteverket.
  5. När Selling Partner Support har godkänt ansökan kan du sälja produkter som omfattas av den svenska kemikalieskatten.

Behöver du hjälp med att registrera dig hos Skatteverket för att kunna sälja blockerade ASIN:erna i Sverige? Läs mer om kemikalieskatten i Sverige och utöka ditt produktutbud i Sverige.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates