Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Smältbart FBA-lager

Innan du listar produkter med Levereras av Amazon, är det viktigt att veta vad som är lämpligt för leverans och vad som inte är det. Det är viktigt att granska hjälpsidorna nedan för ytterligare produktkrav och begränsningar:

Krav för smältbart lager

Mellan 15 oktober och 30 april varje kalenderår, accepterar FBA produkter som är föremål för smältning. Efter den 15 maj markeras allt smältbart lager i våra distributionscentra som olevererbart och bortskaffas. Smältbart lager som anländer till distributionscentra mellan 1 maj och 14 oktober markeras som olevererbart och bortskaffas.

Med smältbart avses värmekänsliga produkter som äts eller sväljs, inklusive choklad, gummiprodukter och probiotika. Choklad, gummiprodukter och probiotika kommer inte att levereras via FBA från 15 maj till 30 september.

Produkter i distributionscentra måste klara en minimitemperatur på 10 °C och en maximal temperatur på 30 °C under produktens hållbarhetstid utan skadlig inverkan på dess kvalitet.

Anm: Om du anser att din produkt bör undantas från den smältbara kategorin, tillhandahåll ett brev från tillverkaren som bekräftar att ASIN kan lagras vid en maximal temperatur på 100 grader Fahrenheit under längre perioder. Skicka detta brev till säljarsupport.

Lådmarkeringar får inte visa krav på förvaringstemperatur om inte dessa krav uttryckligen anges från 10 °C till 30 °C. [Under transport utsätts produkterna för normala utomhustemperaturer].

Produkter som kräver kylning, luftkonditionering eller frysning är förbjudna året runt. Färskvaror, inklusive men inte begränsat till färskt kött, frukt eller grönsaker är också förbjudna under hela året.

Ta bort smältbart lager

Ordrar för lagerrensning för smältbart lager måste lämnas in före den 1 maj varje kalenderår. Underlåtenhet att göra detta kan leda till att produkterna förstörs utan ersättning. Observera att det kan ta veckor innan borttagningsprocessen är slutförd.

För mer information, se Ta bort lager från ett distributionscenter.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates