Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Viktig information om Skapa internationella produktposter

Kom ihåg att dina produkter och erbjudanden måste följa alla lagar, förordningar och Amazons policyer (inklusive ert försäljningsavtal samt begränsningarna för kategori, produkt och produktpost). Avsätt några minuter åt att granska följande policyer och referensmaterial, i synnerhet om du är ny inom internationell försäljning. Det finns viktiga skillnader avseende produktöverensstämmelse och regler mellan olika jurisdiktioner.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates