Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Vanliga frågor om A+ innehåll

Hur får jag åtkomst till att skapa A+ innehåll?

Den här funktionen är endast tillgänglig för professionella säljare som har godkänts som varumärkesägare via Amazon Brand Registry-processen samt nya varumärkesägare som deltar i vissa hanterade säljprogram som Launchpad och Amazons exklusiva erbjudanden. När du har godkänts kan du endast lägga till A+ innehåll till produkter som ingår i din godkända varumärkeskatalog.

Om bas- och premiuminnehåll

A+ basinnehåll gör det möjligt för säljare att markera produkter och dela sina varumärkesberättelser genom att lägga till förformaterad text och bildbaserade moduler på informationssidan för sina produkter. A+ basinnehåll är tillgängligt för alla säljare utan kostnad.

A+ premiuminnehåll ger den bästa informationssideupplevelsen som är tillgänglig för kompletterande marknadsföringsinformation, vilket gör det möjligt för säljare att använda differentierat innehåll som video, bildkaruseller och förbättrade jämförande tabeller för att berätta sin varumärkesberättelse och visa produktinformation på marknadsplatsen. Premium A+ är en betalfunktion.

Varför bör jag lägga till A+ innehåll till mina produktposter?

Du kan använda den här möjligheten för att besvara dina kunders vanligaste frågor och tillhandahålla relevant produktinformation. De här uppgifterna kan leda till snabbare köpbeslut och minska sannolikheten för produktreturer.

Får jag lägga till jämförelsetabeller i innehållet?

Ja. Du har nu tillgång till ytterligare sex moduler:

  • Jämförelsetabell
  • Enkel bild och sidomeny
  • Fyra bildhöjdpunkter
  • Enkel bild och detaljerade specifikationer
  • Enkel bild och höjdpunkter samt
  • Bild- och lysande textöverläggning
Du hittar de här modulerna på sidan Välj ny modul när du lägger till en modul till din A+ mall.

Är det någon avgift för att skapa innehåll?

Nej, vi tar inte ut någon avgift för att lägga till A+ innehåll. Om vi inför en avgift för nya typer av A+ innehåll i framtiden, kommer vi att meddela detta i A+ innehållsverktyget i förväg så att du blir informerad om eventuella ändringar och ditt befintliga innehåll kommer inte att påverkas.

Jag fick ett felmeddelande om att ett ASIN har ett återförsäljarbidrag. Hur kommer det sig?

Meddelandet innebär att ASIN:et redan har A+ innehåll som en återförsäljare på Amazon har bidragit med. Vi kan för närvarande inte ge dig åtkomst till att lägga till A+ innehåll till de här ASIN-numren.

Jag fick ett felmeddelande om att ”Det ASIN som denna SKU refererar till känns inte igen som en del av ditt varumärke”.

Meddelandet innebär att ASIN:et inte mappas korrekt till ditt varumärke. Detta orsakas vanligtvis av felaktiga produktpostuppgifter för ASIN:et. Du kan uppdatera uppgifterna genom att välja Redigera för ASIN:et i dina verktyg för Hantera lager i Seller Central. Det varumärke som anges i ASIN:et stämmer inte överens med det varumärke som godkänts av Amazon Brand Registry. Dessa måste stämma överens till 100 %. Om du lägger till mellanslag eller bindestreck stämmer de inte överens.

Om du fortfarande får detta fel efter att ha verifierat de här datapunkterna ber vi dig kontakta Brand Registry för hjälp.

Finns den aktuella produktbeskrivningen kvar för ASIN:et efter tillägg av A+?

Nej, A+ innehållet döljer den aktuella produktbeskrivningen i oformaterad text. Se till att A+ innehållet omfattar all nödvändig information från produktbeskrivningsfältet med oformaterad text om du anser att den behövs. Även om produktbeskrivningen med oformaterad text inte visas är det ändå bästa praxis att se till att ändringar som du gör i EBC-produktbeskrivningstexten även återspeglas i det fältet samt på sidan Hantera ditt lager.

Kan jag publicera mitt innehåll under ”Från tillverkaren” på informationssidan?

Nej, det här avsnittet är reserverat för A+ innehåll från återförsäljare. A+ från säljare visas i avsnittet Produktbeskrivning på informationssidan.

Måste jag fylla hela mallen med bilder och text?

Nej, mallarna representerar den maximala mängd innehåll som du kan ladda upp. Du kan lämna bild- eller textrutor tomma och ändå producera kvalitetsinnehåll. Vi föreslår dock att du inkluderar både bilder och text för att uppnå önskat resultat och förse köparen med ett omfattande innehåll.

Måste jag ange nyckelord för bilder när jag laddar upp en bild?

Ja, du måste ange nyckelord för bilder, som även kallas alt-text, när du laddar upp bilder. Nyckelord för bilder bör bestå av en enkel mening som beskriver bilden (till exempel Blender på köksbänk bredvid frukt, yoghurt, apelsinjuice och ett smoothieglas). Nyckelord för bilder visas inte på produktinformationssidan, men finns tillgängliga i skärmläsarprogram som används av kunder med synnedsättning för att lära sig mer om dina produkter. De hjälper också din produkt att visas vid sökning.

Varför får jag ett felmeddelande som säger ”Ta bort följande nyckelord från innehållet innan du skickar in det”?

All text som anges i A+ innehåll, inklusive i textrutor, bilders nyckelord och text som är inbäddad i bilder, är föremål för både automatisk och manuell granskning och validering då den jämförs med en lista över förbjudna nyckelord och nyckelord som kan vara förbjudna i vissa sammanhang. När system för A+ innehåll upptäcker ett eller flera förbjudna nyckelord i innehållet kan du inte skicka in innehållet förrän orden har tagits bort. Sök efter de nyckelord som används när du laddar upp dina produktbilder i textrutor, bildernas nyckelord och text som är inbäddad i bilderna. Ta bort texten och skicka in den igen genom att klicka på Förhandsgranska > Skicka.

Vilka ASIN:er kan jag lägga till innehåll i?

Du kan publicera innehåll för alla ASIN:er som du äger som registrerad varumärkesägare i Amazon Brand Registry och har ett erbjudande för. Om ASIN:et har A+ innehåll som en Amazon-återförsäljare har bidragit med, kan du inte lägga till eller redigera innehållet.

Hur många innehåll kan jag ha skickat in för granskning samtidigt?

Systemet låter dig ha 20 väntande inlämningar granskade samtidigt.

Behöver jag känna till SKU:erna eller kan jag tillämpa A+ på produkterna på ASIN-nivå?

Tidigare behövde du använda SKU för att publicera A+ (tidigare Förbättrat varumärkesinnehåll) för en produkt i Seller Central. Nu kan du använda ASIN.

Ska jag redigera det överordnade eller det underordnade ASIN:et?

Du kan tillämpa A+ på både överordnade eller underordnade ASIN:er i en ASIN-familj och för flera ASIN-familjer. Om du vill tillämpa A+ för ASIN:er efter att du har skapat A+ innehåll, lägger du till valfritt ASIN från en ASIN-familj i sökrutan i avsnittet för ASIN-hantering för att hitta alla ASIN:er i en familj. Därefter väljer du de ASIN:er som du vill ha och klickar på Tillämpa innehåll.

Mitt innehåll visas inte på informationssidan, vad ska jag göra?

Titta på din översikt för A+ innehåll för att säkerställa att innehållet har granskats. Om innehållsstatusen är avvisad och statusen är Inte godkänd, kan du ändra och skicka in innehållet igen. Om innehållet är godkänt, kontrollerar du de tillämpade ASIN:erna. Om Fel visas för ditt ASIN, klickar du på Information för att se felmeddelandet. Om ditt innehåll inte är tillgängligt på informationssidan inom 24 timmar efter du senast var aktiv på sidan (datum och tid) och innehållsstatusen är Godkänd och ASIN-statusen visar Publicerat, har det sannolikt uppstått ett tekniskt fel i publiceringsprocessen. Detta kan ofta lösas genom att skicka in ditt innehåll igen för att starta om publiceringsprocessen. Om detta inte hjälper, kontakta Amazons Selling Partner Support för att rapportera problemet.

Kommer bildstorleken att variera när jag laddar upp bilderna?

Om dina bilder ändras så att de överensstämmer med de maxstorlekar som anges bredvid varje mallruta om de är för stora. Däremot ändras inte bildstorleken om de underskrider mallgränserna. Du kan beskära och skala dina bilder direkt i verktyget.

Hur lång tid tar det innan mitt innehåll visas på informationssidan efter att jag har skickat in det?

Ditt innehåll godkänns eller avvisas i allmänhet med nödvändiga revideringar beskrivna i avvisningsskälet inom sju arbetsdagar från att det skickades in till vårt system. Granskningar kan dock ta längre tid under högsäsong. Under granskningen visas ditt inskickade innehåll som Under granskning i din översikt för A+ innehåll. Om det godkänns visas innehållet vanligtvis på informationssidan inom 24 timmar efter att det har publicerats.

Kan jag redigera eller ta bort innehåll som jag har skickat in för ett ASIN?

Ja, du kan redigera innehållet på sidan A+ innehåll som nås från fliken Reklam i Seller Central. Sök efter ASIN:et i sökrutan och klicka på det aktiva A+ innehållet på ASIN:ets informationssida. Du kan redigera innehållet och skicka in det på nytt för godkännande. Det inskickade innehållet går igenom modereringsprocessen igen, men ditt befintliga innehåll finns kvar på informationssidan för alla tillämpade ASIN:er tills ditt nya inskickade innehåll har godkänts. Om du vill radera innehåll som du tidigare har skickat från en eller flera tillämpade ASIN:er, tar du bort ASIN:erna från avsnittet Tillämpade ASIN:er på innehållets informationssida i Seller Central.

Kan jag påbörja min sida och avsluta arbetet senare?

Ja. Var noga med att spara ditt arbete som ett utkast innan du avslutar programmet, annars kommer det att gå förlorat.

Kan jag använda HTML i det här verktyget?

Nej, vi tillåter inte HTML-innehåll.

Vad ska jag göra om jag får ett meddelande om att ”minska KB-storleken” när jag förhandsgranskar innehållet?

Vårt system har en begränsad maxstorlek för det innehåll som du kan skicka in. Detta är ett systemkrav som inte kan åsidosättas, så du måste åtgärda problemet innan du skickar in innehållet. Om du får det här felmeddelandet, måste du sannolikt minska filstorleken för de bilder som du försöker ladda upp eller minska antalet bilder som du försöker lägga till. Du kan lägga till innehåll på varje avsedd plats i en mall och fortfarande ligga inom storleksgränsen om du justerar bildfilsstorleken på rätt sätt.

Kan jag kopiera innehåll från ett ASIN till ett annat?

Ja. När ditt A+ innehåll har godkänts kan du tillämpa det för flera ASIN:er och innehållet publiceras på de tillämpade ASIN:ernas informationssidor. Du kan också duplicera A+ innehåll, redigera det och tillämpa det nya innehållet på andra ASIN:er.

Är detta samma sak som förbättrat innehåll för Amazon Business?

Nej, med Amazon Business verktyg för förbättrat innehåll kan du ladda upp separata filer av dokument till informationssidan. Med A+ innehållsverktyget kan du förbättra din produktbeskrivning med ytterligare rikt medieinnehåll.

Vad är syftet med A+ rekommendationerna som presenteras på A+ innehållshanterarens landningssida?

Den utvalda uppsättningen A+ rekommendationer är avsedd att hjälpa till att identifiera ASIN:er med hög trafik i din katalog som för närvarande inte använder A+ innehåll. Genom att lägga till A+ innehåll till en ASIN, kan du hjälpa kunderna att interagera med produktfunktionerna, utbilda dem om dina produkter och få dem intresserade av ditt varumärke. Detta är av avgörande betydelse för att öka varumärkesmedvetenheten och köpbenägenheten. Vi presenterar upp till 18 individuella A+ rekommendationer som kan visas i uppsättningar om tre med hjälp av knapparna för vänster- och högerpil. När du klickar på Skapa A+, initieras arbetsflödet för att skapa innehåll med det angivna överordnade ASIN:et som är ifyllt i förväg för dig. Du väljer helt enkelt de avsedda modulerna, lägger till innehåll för varje modul och skickar sedan innehållet för publicering. Du kan enkelt ändra de ASIN:er som är associerade med en viss uppsättning innehåll genom att välja fliken ASIN-hantering i A+ innehållshanteraren. Om du inte är redo att vidta åtgärder för en viss rekommendation kan du använda funktionen Avfärda för att dölja artikeln i 30 dagar.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates