Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Visa sammanfattningsinformation om din globala verksamhet

I detta indikatorfält sammanfattas nyckeldata från ditt företag på alla Amazons marknadsplatser där du säljer. Om du inte ser information för någon av dina marknadsplatser kan du lägga till marknadsplatserna från översikten Sälj globalt.

Du kan välja valfri indikator i fältet för att visa detaljinformation och få tillgång till ytterligare upplysningar. Medan de flesta indikatorer uppdateras varje gång du uppdaterar sidan kan uppdateringarna i vissa fall ta upp till en timme.

Klicka på valfri indikator i fältet för mer detaljerad information och ytterligare upplysningar. De flesta indikatorer uppdateras varje gång du uppdaterar sidan, men i vissa fall kan uppdateringarna ta upp till en timme.

Försäljning

Indikatorn för Försäljning visar din totala försäljning under de senaste sju dagarna på alla marknadsplatser där du säljer. Du kan också se en graf över din försäljning över tid per marknadsplats genom att välja tidsperiod (hittills i dag eller 7, 15 eller 30 dagar). Som standard visar diagrammet alla marknadsplatser där du säljer, men du kan markera eller avmarkera rutan intill var och en för att välja dem som ska visas.

Om du säljer på flera marknadsplatser kan du välja en valuta för visning av din försäljning.

Anm: Valutakurser och omräkningar tillhandahålls endast i informationssyfte. Valutakurser kan komma att ändras, och uppskattade försäljningssiffror kanske inte återspeglar skatter eller avgifter som gäller för din försäljning.

Du kan också se antalet enheter som du har sålt under den valda tidsperioden. Om du vill se mer information om din försäljning på en marknadsplats klickar du på försäljningsbeloppet för att gå till Försäljningsöversikten.

Beställningar

Indikatorn för Beställningar visar det totala antalet väntande och olevererade beställningar för alla marknadsplatser där du säljer, oavsett om beställningarna levereras av Amazon eller av dig.

Om du säljer på två eller fler marknadsplatser kan du klicka på indikatorn för att se antalet väntande och olevererade beställningar för varje marknadsplats.

Om du vill se mer information om beställningar på en marknadsplats klickar du på antalet väntande eller olevererade beställningar för att gå till Hantera ordrar.

Köparens meddelanden

Indikatorn för Köparens meddelanden visar det totala antalet mottagna meddelanden från köparen de senaste sju dagarna som du ännu inte har besvarat och hur många av dem som har väntat i 24 timmar eller mer.

Om du vill se och besvara köparens meddelanden klickar du på meddelandenumren.

Kontostatus

Indikatorn för Kontostatus visar om ditt säljarkonto är i riskzonen eller avstängt på grund av ouppfyllda resultatmål eller bristande efterlevnad av Amazons policyer.

Om du säljer på två eller fler marknadsplatser visar indikatorn ”avstängt” om du har ett konto som stängts av på någon av dessa marknadsplatser, eller ”i riskzonen” om du har ett konto i riskzonen på någon av dem. Du kan klicka på indikatorn för att se din kontostatus på varje marknadsplats. Mer information finns i Övervaka kontostatus för ditt konto.

Vill du ha mer information om statusen för ditt konto på en marknadsplats klickar du på den aktuella marknadsplatsen för att gå till Översikten för kontostatus.

Feedback från kunder

Indikatorn för Feedback från kunder visar köparens nöjdhet med din tjänst på alla marknadsplatser där du säljer.

Om du säljer på två eller fler marknadsplatser klickar du på indikatorn för att se feedback från var och en.

Om du vill se mer information om feedback från dina kunder på en marknadsplats klickar du på den aktuella marknadsplatsen för att gå till Feedback Manager.

Procentandel vunna köprutor

Procentandelen Vunna köprutor visar den genomsnittliga tid då dina produktposter fanns i kundvisningar i köprutan på alla marknadsplatser där du säljer. Köprutan är rutan på en produktinformationssida där kunder kan påbörja inköpsprocessen genom att lägga till artiklar i sina kundvagnar.

Om du säljer på två eller fler marknadsplatser kan du klicka på indikatorn för att se din procentandel vunna köprutor på varje marknadsplats.

För mer information om din procentandel vunna köprutor på en marknadsplats klickar du på den aktuella marknadsplatsen för att gå till Översikt över prissättning.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates