Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Katalog och utkast

Katalog

Med arbetsytan för katalog kan du hantera dina artikeldata på ett nytt sätt. Artikeldata för en produkt är attributinformation som är gemensam för alla säljare, till exempel varumärke, färg och material för en produkt. I avsnittet Katalog hittar du en anpassad uppsättning verktyg för prioritering, hantering och förbättring av artikeldata.

Utkast erbjuder ett nytt sätt att arbeta med produktposterna via ditt Seller Central-konto. Alla produktposter som inte uppfyller policyerna för produktposter när de skickas in kommer nu att lagras som utkast så att du kan visa och redigera dem när du har tid. De sparas på ditt konto tills du tillhandahåller data som saknas eller ändrar data som är ogiltiga, varpå utkasten bearbetas på nytt.

Slutföra utkast

Avsnittet Slutföra utkast under Katalog-menyn är den arbetsyta där du kan visa och vidta åtgärder för dina utkast. Du kan lägga till saknad information eller korrigera ogiltig information för dina utkast, ett i taget eller i bulk (mer information nedan). Dessutom kan du alltid exportera en Excel-fil som innehåller dina utkast och lägga till data i dessa utkast när du laddar upp filen till Seller Central. Mer information finns i Ladda upp min lagerfil.

För att vidta åtgärder för dina utkast kan du använda:

 • Infogade redigerbara fält
 • Verktyget Lägga till en produkt
 • Alternativ för bulk

Infogade redigerbara fält

Så här redigerar du utkast med de redigerbara fälten på sidan Slutföra utkast:

 1. Klicka på det eller de markerade attributfälten bredvid en produktpost.
 2. Ange eller redigera data för ett visst attribut.
 3. Välj frågetecknet bredvid ett fält för mer information om det giltiga värdet.
 4. Klicka på Spara bredvid fältet för att spara ändringarna.
 5. Klicka på Spara X-värden om du vill spara data för flera attribut för en produktpost samtidigt.

Verktyget Lägga till en produkt

Så här lägger du till utkast med verktyget Lägga till en produkt från sidan Slutföra utkast:

 1. Klicka på Redigera utkast bredvid valfritt utkast. Sidan Lägga till en produkt visas.
 2. Ange giltiga värden för alla attribut som markeras med rött.
 3. Klicka på Spara.

Du kan lägga till data till de attribut som vi har identifierat och eventuella andra valfria attribut genom att använda det här formuläret för att ladda upp utkastet igen för bearbetning.

Lägga till data till flera utkast

Så här redigerar du flera utkast med hjälp av alternativen för bulk på sidan Slutföra utkast:

 1. Välj flera produktposter genom att klicka på kryssrutorna till vänster i tabellen. Du kan markera allt genom att klicka på kryssrutan högst upp.
 2. Klicka på Bulkåtgärd för X markerade som visas högst upp.
  Anm: Den här knappen visas bara om alla produktposterna har ett gemensamt attribut som kan åtgärdas.
 3. Redigera eller ange data för gemensamma attribut för markerade produktposter.
 4. Klicka på Spara.

Anm: Innan du sparar ändringarna rekommenderar vi att du använder sökfunktionen eller attributfiltren till vänster på sidan.

VANLIGA FRÅGOR

Vad ändras i den nuvarande upplevelsen?

Inget alls. Du kan fortsätta att skicka bulkuppladdningar och ta emot bearbetningsrapporter som du alltid har gjort. Då går du dock miste om vår nya arbetsyta som förbättrar produktpostupplevelsen och gör den enklare och mindre tidskrävande. Med Utkast kan du alltid exportera alla dina utkast i en enda produktpostmall, lägga till alla nödvändiga data för att aktivera produktposterna på Amazon i filen och skicka in dem på nytt för att flytta dina utkast till statusen Aktiv.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates