Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

FBA-avgift för manuell handläggning

Om du inte tillhandahåller information om innehållet i lådorna kommer Amazon att bearbeta dina lådor manuellt på distributionscentret och en avgift tillämpas. Försändelser som bearbetas manuellt kan tas emot långsammare än försändelser med information om innehåll i lådorna.

Avgiftspriser

FBA-avgiften för manuell handläggning är 0,12 £ per enhet för artiklar som skickas till Storbritanniens distributionscenter och 0,14 € per enhet för artiklar som tas emot på distributionscenter i Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Polen eller Tjeckien. Om moms är tillämplig kommer den att debiteras utöver avgiften för manuell bearbetning.

Avgiften debiteras antingen (i) 14 dagar efter att den första enheten av din försändelse har tagits emot på distributionscentret, eller (ii) i slutet av månaden efter att den första enheten av din försändelse har tagits emot på distributionscentret, beroende på vilket som är tidigast. Du debiteras för det antal enheter som tagits emot det datum då avgiften debiteras. Om din försändelse innehåller enheter som tas emot efter att FBA-avgift för manuell handläggning redan delvis har debiterats för försändelsen debiteras du för de ytterligare mottagna enheterna nästa 14 dagars- eller månadsslut-intervall.

Välja att lägga till avgiften

Om du, när du skapar en försändelse till Amazon, väljer Hoppa över information om lådornas innehåll och tillämpar alternativet avgift för manuell bearbetning i steget Förbereda försändelse i arbetsflödet för skapande av leverans, kommer avgiften att läggas till för din försändelse. Du kommer att få en förhandsvisning av det beräknade avgiftsbeloppet. Avgiften debiteras efter att din försändelse har mottagits på distributionscentret.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates