Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Använda 2D-streckkoder för att ange information om innehåll i lådor

Du kan använda 2D-streckkoder för att ange antal produkter och utgångsdatum (om tillämpligt) för varje låda i din försändelse. Om du använder 2D-streckkoder behöver du inte tillhandahålla information om innehållet i lådor via Seller Central. I stället kan du välja Använd 2D-streckkoder i arbetsflödet för att skapa försändelser och sedan använda en 2D-streckkod för var och en av dina lådor. Vi kan sedan helt enkelt skanna streckkoderna för att fastställa innehållet i en specifik låda.

Om du tillhandahåller information om innehållet i lådor minskar du tiden det tar från att dina produkter anländer till ett distributionscenter till att de kan börja säljas. 2D-streckkoder är särskilt användbara för säljare som erbjuder frakt av lager direkt från leverantörer. Din leverantör kan tillhandahålla information om lådan utan att ha tillgång till informationen om din FBA-försändelse. Du kan enkelt anpassa 2D-streckkoder för större försändelser om du hanterar stora volymer.

Viktigt: Om du vill aktivera alternativet med 2D-streckkoder i Seller Central kan du öppna inställningarna för Fraktas från Amazon och sedan gå till sidan för inställningar för inkommande. Observera att du måste använda ett program eller en webbplats från tredje part för att skapa 2D-streckkoder. 2D-streckkoder ersätter inte Amazons fraktetiketter. Amazons fraktetiketter krävs fortfarande.

2D-streckkodskrav

Amazon accepterar alla 2D-streckkoder som uppfyller följande standarder:

PDF417 (rekommenderas)
Modulens bredd Minimum: 0,020” (0,508 mm)
Radhöjd Minimum: Tre moduler
Felkorrigering Minimum: Nivå 6
Datamatris
Versioner som stöds 14 x 14, 16 x 16, 18 x 18, 20 x 20 eller 22 x 22
Modulens bredd och höjd Minimum: 0,040” (1,016 mm)
QR-kod
Modulens bredd och höjd Minimum: 0,040” (1,016 mm)
Felkorrigering Minimum: Hög nivå

Streckkodsetiketter ska skrivas ut med minst 600 DPI.

Streckkoden måste innehålla följande information i den ordning som anges:

 1. Börja med tecknen AMZN
 2. FBA-leverans-ID (även kallat PO) (kod: PO)
 3. Artikel-ID (Kod: ASIN, UPC, EAN, ISBN eller FNSKU)
  • Artikel-ID:t som används på 2D-streckkoden ska matcha det formulär som enheten förväntas vara märkt med. Exempel:
   • Om enheten förväntas anlända märkt med en Amazon-streckkod
    • FNSKU (X00-) – ange artikel-ID:t med FNSKU och motsvarande värde (t.ex. FNSKU:X001234567).
   • Om enheten förväntas anlända som sammanfogad
    • ASIN-etikett (B0-) – ange artikel-ID:t med ASIN och motsvarande värde (t.ex. ASIN:B08R7QBASHZ).
    • EAN-streckkod – ange EAN (12- eller 13-siffrigt nummer) och motsvarande värde (t.ex. EAN:4752119112872)
    • UPC-streckkod – ange UPC (12-siffrigt nummer) och motsvarande värde (t.ex. UPC:087162143127)
 4. Antal (kod: QTY)
 5. Utgångsdatum, om tillämpligt, i ÅÅMMDD-format (Kod: EXP)

Ett kolon ska användas mellan en kod och dess värde. Varje segment ska separeras med ett kommatecken.

Tänk på följande:

 • Använd versaler för alla data, enligt exemplen ovan.
 • Ange inga blanksteg i data.
 • Ange ett värde för varje fält. Nollvärden är inte giltiga.
 • Lista inte ett ASIN med noll antal. Exkludera ASIN från data.
 • Packa inte mer än 100 olika ASIN:er i en enda låda.
 • Ange utgångsdatum i formatet ÅÅMMDD.
 • Packa varje låda med endast ett utgångsdatum per ASIN. Om du har enheter i en ASIN med flera olika utgångsdatum måste enheterna packas i olika lådor, så att varje låda bara har ett utgångsdatum per ASIN.

Exempel på streckkoder

Låda med UPC-produkt

Leverans-ID (PO)=FBA23JFC2G

UPC=847603044631

Antal=24

Utgångsdatum=2014, 28 april

Den här streckkoden lyder: AMZN,PO:FBA23JFC2G,UPC:847603044631,QTY:24,EXP:140428

Låda med UPC-produkt (inget utgångsdatum)

Leverans-ID (PO)=FBA23JFC2G

UPC=847603044631

Antal=24

Den här streckkoden lyder: AMZN,PO:FBA23JFC2G,UPC:847603044631,QTY:24

Låda med ASIN- och UPC-produkter

Leverans-ID (PO)=FBA23JFC2G

ASIN=B00H1BPQ1Y

Antal=12

Utgångsdatum=2014, 1 mars

Leverans-ID (PO)=FBA23JFC2G

UPC=847603044631

Antal=24

Utgångsdatum=2014, 28 april

Den här streckkoden lyder: AMZN,PO:FBA23JFC2G,ASIN:B00H1BPQ1Y,QTY:12,EXP:140301,UPC:847603044631,QTY:24,EXP:140428

Låda med två UPC-produkter

Leverans-ID (PO)=FBA23JFC2G

UPC=776403045720

Antal=10

Utgångsdatum=2014, 15 maj

Leverans-ID (PO)=FBA23JFC2G

UPC=847603044631

Antal=24

Utgångsdatum=2014, 28 april

Den här streckkoden lyder: AMZN,PO:FBA23JFC2G,UPC:776403045720,QTY:10,EXP:140515,UPC:847603044631,QTY:24,EXP:140428

Observera att streckkodsbilderna i det här dokumentet endast är exempel. Den faktiska storleken på dina streckkoder beror på flera faktorer, däribland typ av streckkod och antal ASIN-enheter i försändelsen.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates