Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Kundrecensioner

Amazon uppmuntrar köparna att recensera produkter de gillar, eller inte gillar, för att hjälpa andra kunder att fatta välgrundade beslut om de produkter de köper.

Svar på vanliga frågor om kundrecensioner hittar du under Svar på frågor om produktrecensioner.

Även om vi uppmuntrar recensenter att dela med sig av sina erfarenheter, måste vi också säkerställa att innehållet är rättvist och lämpligt genom att moderera recensionerna enligt våra riktlinjer för skapande av kundrecensioner.

Säljare och tillverkare får inte recensera sina egna produkter eller lämna negativa recensioner om konkurrenters produkter.

Olämpliga produktrecensioner

Följande är exempel på förbjudna aktiviteter. Detta är inte en heltäckande lista.

 • En säljare postar en recension av en egen produkt eller en konkurrents produkt, antingen i sitt eget namn eller som en opartisk köpare.
 • En säljare erbjuder en tredje part en ekonomisk belöning, rabatt eller annan ersättning i utbyte mot en recension av sin produkt eller en konkurrents produkt. Detta inkluderar tjänster som säljer kundrecensioner och webbplatser eller grupper i sociala medier med underförstådda eller uttryckliga avtal eller förväntningar om att ett incitament är villkorat av att kunderna lämnar en recension.
 • En säljare erbjuder sig att tillhandahålla en återbetalning efter att köparen har skrivit en recension (inklusive återbetalning via en betalningsmetod som inte går via Amazon).
 • En säljare använder en tredjepartstjänst som erbjuder kostnadsfria eller rabatterade produkter knutet till en recension (till exempel en recensionsklubb som kräver att kunderna registrerar sin offentliga Amazon-profil så att säljarna kan övervaka deras recensioner).
 • En familjemedlem till eller anställd hos säljaren postar en recension av säljarens produkt eller en konkurrents produkt.
 • En säljare erbjuder en återbetalning eller annan ersättning till en recensent i utbyte mot att denne ändrar eller tar bort sin recension.
 • En säljare frågar bara efter recensioner från köpare som har haft en positiv erfarenhet och försöker avleda köpare som har haft en negativ upplevelse till en annan feedbackmekanism. Detta inkluderar fall där kunden proaktivt kontaktar säljaren för att berätta om hur nöjda de är med produkterna.
 • En säljare skapar ett variationsförhållande mellan produkter som i verkligheten inte är relaterade till varandra, i syfte att öka en produkts stjärnbetyg.
 • En säljare lägger en begäran om en positiv Amazon-recension eller ett incitament i utbyte mot en recension i produktens förpackning.
 • En säljare manipulerar funktionerna ”Användbart”, ”Inte användbart” eller ”Rapportera missbruk” i en recension av egna eller konkurrenters produkter.
  Anm: Alla hänvisningar till ”säljare” omfattar här även alla säljarens anställda och tredjepartspartners.

Du kan be om recensioner från kunder som har köpt dina produkter från Amazon. Observera dock att alla policyer för kundrecensioner gäller även för dessa recensioner.

Anm: Brott mot våra policyer kan också vara brott mot gällande lagar, vilket kan leda till rättsliga åtgärder och civilrättsliga och straffrättsliga påföljder.

Vi rekommenderar att du tittar på recensionerna regelbundet och kontaktar kunder som behöver hjälp med sina produkter eller service. Du får dock inte be kunder att ändra eller ta bort recensioner, inte ens efter att problemet har lösts. Du kan också kontakta kunder genom att svara på deras recension på produktinformationssidan eller be dem kontakta dig via meddelanden mellan köpare-säljare för att lösa problemet. Du får inte kontakta köpare på andra sätt.

Om du upptäcker någon av ovanstående överträdelser kan du rapportera dem till reviews-help@amazon.se så undersöker vi saken. Bifoga en kortfattad förklaring till varför du anser att kundrecensionerna bryter mot våra policyer och en länk till varje berörd produkt. Du kan rapportera flera kundrecensioner i samma e-postmeddelande. Vi utreder alla rapporterade fall men svarar inte på varje fall individuellt.

Se även

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates