Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Tillhandahåll information om innehållet i lådan

Amazon kräver korrekt information om lådans innehåll för varje låda som skickas till ett distributionscenter. Denna information gör det möjligt för distributionscentret att ta emot din försändelse snabbare och göra ditt lager tillgängligt för försäljning tidigare. Om du inte tillhandahåller information om lådans innehåller kommer Levereras av Amazon (FBA) att komma fram till en avgift för att manuellt gå igenom innehållet i varje låda. För mer information, se FBA-avgift för manuell handläggning .

Du kan tillhandahålla information om lådans innehåll till Amazon under processen för skapande av leverans, antingen via Seller Central eller Amazon Marketplace Web Service.

Försändelsetyper

I steget Förbereda försändelse i arbetsflödet för att skapa leverans väljer du din försändelsetyp under Hur packas den här försändelsen?

 • Allt i en låda Om din försändelse bara har en låda markerar du alternativet Allt i en låda. Generellt sett behöver du bara ange lådans vikt och dimensioner. Om någon av produkterna i rutan har utgångsdatum, ska även dessa anges. Klicka på Bekräfta.
 • En SKU per låda: Om din försändelse innehåller flera lådor, men bara en SKU per låda, väljer du En SKU per låda (eller Flera lådor, vilken visas om din försändelse bara har en SKU). Du kan använda webbformuläret, ladda upp en fil eller använda 2D-streckkoder för att tillhandahålla information om innehållet i lådan. Se Hur man tillhandahåller information om innehållet i lådan nedan.
 • Mer än en SKU per låda (totalt 15 lådor eller färre): Om din försändelse har flera lådor, fler än en SKU per låda, totalt 15 lådor eller färre och totalt 25 SKU:er eller färre väljer du alternativet Mer än en SKU per låda (totalt 15 lådor eller färre). Du kan använda webbformuläret, ladda upp en fil eller använda 2D-streckkoder för att tillhandahålla information om innehållet i lådan. Se Hur man tillhandahåller information om innehållet i lådan nedan.
  Observera: Om du är osäker på om din försändelse kommer att överstiga 15 lådor använder du alternativet Mer än en SKU per låda (fler än 15 lådor) i stället. Om du försöker använda alternativet för 15 lådor eller färre och överskrider 15 lådor, förlorar du all information om lådornas innehåll som du har angett.
 • Mer än en SKU per låda (fler än 15 lådor): Om din försändelse har mer än en SKU per låda och överstiger 15 lådor eller 25 SKU:er, markerar du alternativet Mer än en SKU per låda (fler än 15 lådor) . För den här typen av försändelse kan du bara ladda upp en fil eller använda 2D-streckkoder för att tillhandahålla information om innehållet i lådan. Se Hur man tillhandahåller information om innehållet i lådan nedan.

Hur man tillhandahåller information om innehållet i lådan

Vilka metoder som är tillgängliga för att tillhandahålla information om innehållet i lådan beror på din försändelsetyp, enligt beskrivningen i avsnittet ovan.

Använd webbformulär (rekommenderas)

När du väljer det här alternativet visas först en lådkonfiguration. En lådkonfiguration består av antal enheter, utgångsdatum (om tillämpligt), lådans vikt och lådans dimensioner. Om du har många lådor med samma konfiguration anger du lådans information en gång, och anger sedan hur många lådor som stämmer överens med den här konfigurationen.

Om någon av dina lådor har ett annat antal enheter, utgångsdatum, lådvikter eller låddimensioner, lägger du till ytterligare en lådkonfiguration. För försändelser med endast en SKU per låda klickar du på Lägg till en annan lådkonfiguration längst ned i formuläret för att skapa en ny rad. För försändelser med flera SKU:er per låda kan du lägga till lådor i försändelsen efter behov och använda alternativet Lägg till en annan lådstorlek för att ange olika låddimensioner.

Om du inte är säker på hur många lådor som kommer finnas i din försändelse kan du först ange information om lådans innehåll för två lådor, och sedan ange information för ytterligare lådor en efter en, tills försändelsen är klar.

Observera: En SKU kan bara ha ett utgångsdatum per låda. Om du har en SKU med flera utgångsdatum måste försändelsen packas i separata lådor så att varje låda bara har ett utgångsdatum.

När du har kontrollerat att informationen är korrekt klickar du på Bekräfta för att gå vidare till nästa steg. Du kan också klicka på Spara till senare om du vill slutföra din försändelse senare.

Ladda upp fil (Excel-format)

 1. Under Filformat, välj Excel-mall (.xlsx) från listan i rullgardinsmenyn.
 2. Ange antalet lådor i din försändelse.
 3. Klicka på Hämta mall för packlista för att hämta din packlista. Öppna filen med Excel.
 4. För varje låda anger du antalet enheter per produkt, utgångsdatum (om tillämpligt) och lådans vikt och dimensioner. Spara filen när du har kontrollerat att informationen är korrekt.
 5. När din packlista är klar kan du ladda upp den i avsnittet Ladda upp din färdiga packlista .
  Observera: Om du använder en Excel-mall kontrollerar du att den överförda filen är i .xlsx-format. Verifiering av filuppladdning kan ta flera minuter att genomföra. Kontrollera att filen laddades upp utan fel. Om fel uppstod, se bearbetningsrapporten för mer information.

Ladda upp fil (.tsv-format)

 1. Under Filformat, välj tabbavgränsad (.tsv) mall från listan i rullgardinsmenyn.
 2. Ange antalet lådor i din försändelse.
 3. Klicka på Hämta mall för packlista och öppna filen i valfritt kalkylprogram (eller kopiera och klistra in texten i ett kalkylblad).
 4. I rutan [Leverans-ID] U000001 — Enhetsantal anger du antalet för varje produkt som du har packat i den första lådan (För försändelser som är packade i lådor kommer kolumnrubriken att vara Antal lådor. Ange antal lådor.) Om leverans-ID till exempel är FBA2HCHGWK, läggs U000001 (FBA2HCHGWKU000001) till på låda 1, U000002 (FBA2HCHGWKU000002) läggs till på låda 2 och U000003 (FBA2HCHGWKU000003) läggs till på låda 3.
 5. Lägg till utgångsdatum i kolumnen [Leverans-ID] [Lådnummer] — Utgångsdatum för produkter som kräver detta. Om ett utgångsdatum inte krävs kommer du att se ”Behövs inte” i fältet.
 6. Spara filen i ett tabbavgränsat format (.tsv eller .txt).
 7. När din packlista är klar kan du ladda upp den i avsnittet Ladda upp din färdiga packlista .
  Observera: Om du använder den tabbavgränsade mallen kontrollerar du att den överförda filen är i .tsv- eller .txt-format. Ändra inte någon av kolumnrubrikerna. Verifiering av filuppladdning kan ta flera minuter att genomföra. Kontrollera att filen laddades upp utan fel. Om fel uppstod, se bearbetningsrapporten för mer information.

Använd 2D-streckkoder

Om du använder 2D-streckkoder för att tillhandahålla information om innehållet i lådan behöver du inte ange information om innehållet i lådan i Seller Central. Mer information finns under Att använda 2D-streckkoder för information om innehåll i låda.

Använda Amazon Marketplace Web Service (Amazon MWS)

Om du vill ange vilken metod du använder för att tillhandahålla information om innehållet i lådan använder du CreateInBoundShipment eller UpdateInBoundShipment och ställer in InintendedBoxContentsSource för InboundshipMenTheader till ett av de tillgängliga alternativen: INGEN, FLÖDE eller 2D_STRECKKOD. Standardalternativet är INGEN. Om värdet för IntendedBoxContentSource är INGEN vid den tidpunkt då en försändelse bekräftas, kommer avgiften för manuell bearbetning att bedömas när distributionscentret tar emot ditt lager. Om FLÖDE eller 2D_STRECKKOD är markerat men information om innehållet i lådan inte tillhandahålls, kommer din försändelse att medföra en avgift för manuell bearbetning.

Avstå från att ange lådinnehåll

Om dina försändelseprocesser inte stöder tillhandahållande av information om innehållet i lådan kan du välja att hoppa över det här steget och låta Amazon bearbeta din försändelse manuellt mot en avgift.

Vanliga frågor

Vad händer om min leveransprocess inte kan lista innehållet i varje låda?

Att ändra distributionsprocessen för ditt lager för att tillhandahålla information om lådinnehåll skulle det göra det möjligt för distributionscentra att ta emot dina försändelser snabbare och göra ditt lager tillgängligt för försäljning tidigare. Om din sändningsprocess inte har stöd för att tillhandahålla den här informationen markerar du ett av de flera valen för lådor och väljer Avstå från att ange lådinnehåll när du tillfrågas om hur du vill ange information om lådinnehåll. Amazon behandlar sedan din försändelse manuellt mot en avgift.


Tillhandahåll information om innehållet i lådan


Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates