Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Europeisk FBA: Så här fungerar det

Det europeiska FBA-programmet låter dig leverera erbjudanden till alla europeiska butiker från en lagerpool utan att påföras gränsöverskridande leveransavgifter per enhet för European Fulfillment Network. Amazon kommer att distribuera ditt lager över European Fulfillment Network utan extra kostnad. Du kan spåra dina europeiska FBA-erbjudanden med alla standardrapporter och verktyg i Seller Central.

Europeiskt FBA kommer att bli aktivt för en produkt först efter att du har skapat ett aktivt FBA-erbjudande i alla europeiska Amazon-butiker som anges som obligatoriska. Dem ser du på sidan ”Europeiskt FBA, hantera ditt lager” i ditt Försäljning på Amazon-konto och du registrerar ASIN-numret i Europeiskt FBA.

Mer information om fördelarna med Europeiskt FBA.

Lagerhantering

Välj det land som du vill skicka europeiska FBA ASIN-nummer till. Efter eget gottfinnande och vid vilken tidpunkt som helst, kan Amazon sedan flytta detta lager över europeiska distributionscentra utan extra kostnad för dig.

Många faktorer styr lagerrörelser, inklusive placering av lager så nära kunder som möjligt för att upprätthålla optimala leveranstidsplaner för deras inköp. Detta är möjligt, även om lager finns i ett annat land, eftersom ditt europeiska FBA-lager behandlas som en enda lagerpool som kan säljas i alla europeiska Amazon-butiker. Oavsett i vilket land ditt lager finns, betalar du leveransavgiften för butiken där beställningen gjordes.

Du kan inte initiera rörelse mellan distributionscentra för europeiskt FBA-lager – Amazon tar hand om det åt dig.

När ditt lager är slutsålt i en butik kommer Amazon att leverera beställningar från ditt lager i andra butiker. Du kommer att fortsätta att betala leveransavgiften för butiken där beställningen gjordes.

Du kan spåra lagerförflyttning med hjälp av rapporterna Gränsöverskridande lagerförflyttning, Daglig lagerhistorik och Amazons levererade försändelser.

Lagerenheter som omlastar är tillgängliga för försäljning, och Amazon kommer att fortsätta att leverera ordrar för dessa ASIN-nummer från din europeiska FBA-lagerpool. Du kan visa omlastat lager i rapporten Reserverat lager vilket visas på sidan Hantera FBA-försändelser som Reserverat.

Observera: Om du inte vill att ditt lager ska flyttas från det land till vilket du skickade det, ska du inte registrera dig i Europeiskt FBA.

Avgifter

Standardavgifter för Försäljning på Amazon gäller för varje marknadsplats där en ASIN är listad. Europeiskt FBA-lager kan också omfattas av följande avgifter:

  • Leveransavgifter: För ASIN-nummer som är registrerade i Europeiskt FBA betalar du endast leveransavgift för butiken där beställningen gjordes, oavsett var lagret förvaras inom Amazon European Fulfillment Network.
  • Lageravgifter: Europeiska FBA ASIN-nummer kommer att påföras månatliga lageravgifter och kan även påföras avgifter för långtidsförvaring (debiteras månadsvis) om enheter kvarstår i lager i mer än 365 dagar.
  • Borttagningsavgifter: För borttagningar (retur av lager till dig) från den europeiska FBA-lagerpoolen, beställda till en adress i det land där din hembutik finns, debiterar vi lokala borttagningsavgifter som gäller för din hembutik oavsett var lagret finns vid tidpunkten för ordern för lagerrensning.

För information om avgifter, se prissättningssidan för Levereras av Amazon.

Observera: För att se hur mycket du kan spara på europeiska FBA genom att inte betala EFN-avgifter, besök vår sida om kostnadsbesparingar här.

Skatter

Lagring av enheter i ett land utanför ditt hembutiksland skapar ytterligare momsregistrerings- och rapporteringsskyldigheter för ditt företag samt Intrastat- och andra rapporteringskrav. Du kommer att vara ansvarig för uppbörd och betalning av dina skatter och inlämning av alla relevanta deklarationer där så krävs.

Mer information om moms finns på Europe Tax and Regulatory Considerations eller läs mer om externa skatterådgivare här: https://services.amazon.com/solution-providers/#/search/UK/tax (endast på engelska och kinesiska). Observera att vi kommer att dela information om dina transaktioner och enheter i de fall det är obligatoriskt, till exempel vid en befogad begäran från en statlig myndigheter eller tillsynsmyndighet som har jurisdiktion över Amazon.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates