Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Översikt över lagerhållning

Den här sidan är en samling kort som ger dig en snabb sammanfattning av dina viktigaste lagermått och belyser möjligheter att förbättra lagereffektiviteten och lagerresultatet.

Kort med nyckeltal (KPI)

KPI-kort, som visas överst på sidan, visar dina nyckelmått i korthet. Klicka på ett kort för att gå till motsvarande sida där du kan se mer information och vidta åtgärder.

Index för lagerresultat (IPI):

Ditt index för lagerresultat är baserat på hur bra du håller populära produkter i lager, upprätthåller hälsosamma lagernivåer och fixar problem med produktposter.

FBA % i lager

Procentandel av tiden dina FBA-produkter har funnits i lager under de senaste 30 dagarna (viktat på försäljningen från de senaste 60 dagarna).

Slutsålda SKU:er

Antal SKU:er som varit slutsålda de senaste 30 dagarna. Fyll på lagret snart för att undvika missade försäljningar.

Enhetsöverskott

Lagerenheter som överstiger det antal som behövs för att upprätthålla 90 dagars leverans (eller din längsta önskade leveranstid, om sådan anges). Marknadsför dessa produkter eller ge dem nya priser för att säljas via ditt enhetsöverskott.

Dagar i lager

Dagar ditt lager förväntas vara tillräckligt för samtliga dina produkter.

  • Omsättningshastighet är det antal gånger ditt lager kommer att säljas årligen, baserat på ditt aktuella lager och din försäljningstakt.

Funktionskort

Dessa kort i full storlek på sidans brödtext markerar områden där du kan vidta åtgärder för att förbättra lagerresultatet.

Aviseringar

Detta kort tillhandahåller varningar för lagerrelaterade problem som kan påverka din försäljning. Klicka på en varning för att gå till den tillhörande sidan där du hittar mer information och kan vidta åtgärder.

Hantera lageröverskott

Detta kort visar dina produkter med det största lageröverskottet (definierat som ett lager som varar mer än 90 dagar, eller den tröskel du väljer). Klicka på kortet för att gå till sidan Hantera lageröverskott.

FBA-lagerålder

Detta kort visar en fördelning av hur länge ditt lager har funnits på våra distributionscentra. Klicka på kortet för att gå till vyn FBA lagerålder, där du hittar mer information och kan vidta åtgärder för att minska åldrat lager.

Påfyllning av låga lagernivåer

Det här kortet visar dina produkter som kan ta slut på lagret under de kommande 28 dagarna, baserat på de senaste försäljningstrenderna. Klicka på kortet för att se ytterligare information.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates