Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Övriga Produkter

Innehållet nedan är endast till för vägledning. Amazon förbehåller sig rätten att ta bort produktannonser som Amazon av någon anledning anser vara olämpliga för försäljning.

Andra exempel på förbjudna produktannonser

 • Produkter som producerats som gratisprover eller tester, utom i de fall du specifikt erhållit godkännande från Amazon att annonsera sådana produkter
 • Annonser som endast eller huvudsakligen fungerar som reklam, inklusive länkar till webbsidor från tredje part och kampanjmeddelanden
 • Personuppgifter inklusive e-postlistor
 • Domännamn
 • Onlinekonton
 • Fastigheter
 • EAN-koder
 • Icke godkända bekämpningsmedel
 • Bekämpningsmedel som endast är avsedda för yrkesmässig användning
 • Olagliga eller skadliga växter eller frön, inklusive sådana som inte är förenliga med bestämmelser avseende kvalitet, förpackning eller märkning
 • Växtskyddsmedel (utom i klass 3)
 • Reglerade kemikalier eller kemikalier som enbart är avsedda för yrkesmässig användning
 • Gift
 • Biocidprodukter som saknar nödvändiga godkännanden (eller giltigt undantag) eller annonser för biocidprodukter som inte är förenliga med marknadsföringskrav
 • Produkter som tillgängliggörs genom digital nedladdning: Amazon förbjuder annonser för produkter som görs tillgängliga genom digital nedladdning, inklusive ”koder” som kan användas för att få åtkomst till innehåll på andra webbsidor
 • Varor med sydstatsflaggan
 • ”Mystery boxes”, ”överraskningsboxar” eller produkter med liknande namn som innehåller varor utan tydlig beskrivning på produktbeskrivningssidan 
 • Fyrverkerier (inklusive alla kategorier F1, F2, F3 och F4)
 • Produkter som främjar eller uppmuntrar till olaglig användning. Säljare får inte främja olaglig eller förbjuden användning av sina produkter på Amazon.
 • Stulen egendom
 • Varor som kränker en individs personliga integritet. Amazon hyser största aktning för den personliga integriteten och därför är varor som kränker eller som kan kränka någon individs personliga integritet förbjuden.
 • Annonser som endast eller huvudsakligen fungerar som reklam, inklusive länkar till tredje parts-webbsidor och kampanjmeddelanden
 • ”Washington Redskins”-varor
 • Specifika engångsprodukter eller plastprodukter för engångsbruk som omfattas av artikel 5 i EU-direktivet 2019/904, inklusive de produkter som har tillverkats av biologiskt nedbrytbar plast, såsom:
  • Bestick (gafflar, knivar, skedar, ätpinnar och liknande)
  • Tallrikar
  • Sugrör (utom om det är medicinsk utrustning)
   • Sugrör av mjukplast är alltid förbjudna även om de beskrivs som återanvändbara
  • Dryckesomrörare
  • Ballongpinnar för konsumentanvändning, inklusive mekanismerna för sådana pinnar
  • Livsmedelsbehållare av expanderad polystyren, t.ex. behållare som lådor, som används för livsmedel, som (a) är avsedda att konsumeras direkt på försäljningsstället eller på en annan plats, (b) vanligtvis konsumeras direkt ur behållaren och (c) är redo att konsumeras utan ytterligare beredning, såsom tillagning, kokning eller uppvärmning, inklusive livsmedelsbehållare som används för snabbmat eller andra måltider som är avsedda att konsumeras direkt
  • Dryckesbehållare av expanderad polystyren, inklusive lock
  • Muggar av expanderad polystyren, inklusive lock
 • Bomullsknoppar och bomullspinnar med pinnar gjorda av plast eller biologiskt nedbrytbar plast, även om de beskrivs som återanvändbara (förutom om de är medicinsk utrustning)
 • Produkter som omfattas av artikel 5 i EU-direktivet 2019/904 och som har tillverkats av oxo-nedbrytbar och oxo-biologiskt nedbrytbar plast (inklusive deras primärförpackning) även om de beskrivs som återanvändbara
 • Material för kontakt med livsmedel (t.ex. porslin, köksutrustning) tillverkade av plast till vilka ämnen har tillsatts och som inte finns på unionens lista över godkända ämnen enligt förordning (EU) 10/2011. I synnerhet begränsar detta livsmedelskontaktmaterial av plast i kombination med bambu, majsstärkelse eller råris.

Obs! Säljare som annonserar förbjudna produkter kan få sitt försäljningstillstånd indraget, antingen tillfälligt eller permanent.

Relaterade Amazon-hjälpsidor

Mer användbar information

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates