Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Medicintekniska Produkter

Innehållet nedan är endast till för vägledning. Amazon förbehåller sig rätten att ta bort produktannonser som Amazon av någon anledning anser vara olämpliga för försäljning.

Exempel på Tillåtna Produktannonser

Påminnelse: alla produktannonser och produkter måste vara förenliga med alla tillämpliga lagar och regler.

Vissa medicintekniska produkter som inte kräver recept eller assistans från en vårdgivare, förutsatt att de är tillverkade i enlighet med lag, är korrekt beskrivna och märkta samt inte på annat sätt är begränsade, såsom

 • Alkoholmätare
 • Oxygenkoncentratorer
 • Pulsoximeter
 • Pulsmätare
 • Blodtrycksmätare
 • Termometrar
 • Energiarmband (Q-ray bracelets)
 • DNA-tester eller faderskapstest
 • Graviditetstest
 • Injektionssprutor utan kanyler
 • Tatueringskit
 • Piercingkit
 • Hudbehandlingsutrustning avsedd att göra huden brun

Exempel på Förbjudna Produktannonser

 • Produkter som påstås kunna förutsäga kön hos ofödda barn
 • "Zappers"
 • Receptbelagda glasögon
 • Hörapparater
 • Använd medicinsk utrustning
 • Produkter för implantation
 • Produkter som kräver recept eller läkares övervakning eller vägledning för deras användning
 • Medicintekniska produkter för yrkesmässig användning
 • Produkter avsedda att begränsa rörelsemöjligheterna hos en person med funktionsnedsättning, demens eller annan sjukdom
 • Nålar/kanyler som säljs ensamma eller som ingår i annan utrustning
 • Stentar och shuntar
 • Katetrar
 • Dialysutrustning
 • Utrustning för lavemang
 • Glukosmätare
 • Utrustning för ljusterapi för behandling av hudsjukdomar
 • Kirurgisk utrustning såsom kirurgklämmor och lasrar
 • Ortopediska skruvar och plattor
 • Bensågar, blodlansetter, kyretter och mejslar
 • Brotschar
 • Pacemakers
 • Utrustning för ultraljud, Fetal doppler
 • Röntgenutrustning
 • Datortomograf, MR-kamera
 • Utrustning för blodtransfusion
 • Anestesiutrustning
 • Apnémonitorer
 • Återupplivningsmasker/syremasker
 • Endotrachealtuber
 • Nutritionspumpar, infusionsaggregat, intraaortiska ballongpumpar (IABP)
 • Oftalmoskop, refraktors
 • Neuroendoskop
 • Inkubatorer
 • Medicinsk sugutrustning
 • Tandbryggor, kronor, keramik, polymer och annan tandvårdsteknisk utrustning
 • Tandlegeringar, borrar och material för tandfyllning
 • Utrustning för undersökning av pulpan
 • Sprutor
 • Kanyler

Relaterade Amazon Hjälpsidor

Mer Användbar Information

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates