Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Elektronik

Viktigt: Om du tillhandahåller produkter för försäljning på Amazon måste du efterleva alla lagar, regler och Amazon-policys som är tillämpliga för sådana produkter och produktannonser.

Innehållet nedan är endast till för vägledning. Amazon förbehåller sig rätten att ta bort produktannonser som Amazon av någon anledning anser vara olämpliga för försäljning.

Exempel på Tillåtna Produktannonser

Påminnelse: Alla produktannonser och produkter måste vara förenliga med alla tillämpliga lagar och regler.

 • FM-sändare
 • Trådlösa telefoner som uppfyller DECT-standard och som fungerar inom de tillåtna frekvenserna
 • Produkter som kan blockera eller störa godkänd eller auktoriserad radiokommunikation, såsom telefoner, GPS, radars m.m.
 • Repeater/ booster för mobiltelefoner samt mobilförstärkare
 • Utrustning för modifiering av distansmätare för att manipulera mätarställningen på ett motorfordon
 • Produkter som avkodar eller skaffar åtkomst till kabel- eller satellit-TV-tjänster utan tillstånd
 • Portabla lasrar såsom laserpekare, laserljus, laserpennor, laserleksaker för husdjur, 303-laserprodukter och laserprojektorer
 • TV-spelsemulatorer och game enhancers (utom silver discs)
 • Programmerare för smartcard och "unloopers"
 • AdBlue CAN-Emulatorer
 • NiCd-batterier
 • Glödlampor
 • Halogenlampor (spänning på 230 watt)
 • Batterier som innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver/vikt
 • "Linkers" och "modification chips" till spelkonsoler
 • Kindle-batterier
 • Produkter som använder militära frekvenser
 • TV-spelsemulatorer och game "enhancers"
 • Programmerare för smartcard och "unloopers"
 • Kreditkortsläsare och portabla kortläsare med magnetremsa
 • Produkter med stickpropp eller uttag som inte är förenliga med svensk standard
 • Produkter som består av homogent material och som innehåller mer än det maximala koncentrationsvärdet sett till vikten av följande ämnen
  • Bly (0,1 %)
  • Kvicksilver (0,1 %)
  • Kadmium (0,01 %)
  • Sexvärt krom (0,1 %)
  • Polybromerade bifenyler (PBB) (0,1 %)
  • Polybromerade difenyletrar (PBDE) (0,1 %)
 • Vissa direktuppspelande mediaspelare, enheter för röstassistans och relaterade tillbehör
 • Cylindriskt litiumjoncell-batteri i typerna: 14500, 16340, 18650, 20700, 21700, och 26650

Vänligen notera: Säljare som annonserar förbjudna produkter kan få sitt försäljningstillstånd indraget, antingen tillfälligt eller permanent.

Direktuppspelande mediaspelare

Produkter som erbjuds till försäljning på Amazon ska inte främja, antyda underlättandet av eller aktivt möjliggöra intrång i, eller obehörig åtkomst till, digitala medier eller annat skyddat innehåll. Alla direktuppspelande mediaspelare eller andra enheter som bryter mot denna policy är förbjudna att sälja på Amazon.

Det är ditt ansvar att införskaffa och sälja produkter som inte främjar, utlova underlättande av eller aktivt möjliggör intrång i eller obehörig åtkomst till digitala medier eller annat skyddat innehåll. Om du säljer sådana produkter kan vi komma att omedelbart stänga av eller avsluta dina säljförmåner och förstöra inventarier i våra distributionscenter utan ersättning. Utöver detta gäller att om vi fastställer att ditt konto använts för bedrägeri eller annan olaglig aktivitet kan överföringar och betalningar hållas inne eller förverkas.

Relaterade Amazon Hjälpsidor

Mer Användbar Information

Kemikalieinspektionens information om elektronikreglerna, https://www.kemi.se/lagar-och-regler/ytterligare-eu-regler/elektrisk-och-elektronisk-utrustning-rohs/kort-om-elektronikreglerna

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates