Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Mat and Dryck

Följande innehåll är endast till för vägledning. Amazon förbehåller sig rätten att ta bort produktannonser som Amazon av någon anledning anser är olämpliga för försäljning.

Exempel på Tillåtna Produktannonser

Påminnelse: alla produktannonser och produkter måste vara förenliga med alla tillämpliga lagar och regler.

 • Mat är tillåtet så länge det är korrekt förpackat, märkt och levererat, samt efterlever alla tillämpliga regler. Alla produktannonser måste efterleva EU-förordningen om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna. Alla ingredienser måste vara lagliga och inom de tillåtna gränserna för mängd eller koncentration.
 • Alla livsmedelsprodukter som erbjuds för försäljning på en Amazon-webbsida måste (åtminstone) vara märkta på samma språk som den relevanta hemsidan. Till exempel, alla livsmedelsprodukter som erbjuds för försäljning på Amazon.se måste (åtminstone) vara på svenska.
 • Alla livsmedelsprodukter som erbjuds för försäljning på en Amazon-webbsida måste efterleva all tillämplig nationell och EU-lagstiftning, inklusive men inte begränsad till regler om livsmedelsinformation och märkning (såsom förordning (EU) nr 1169/2011).

Exempel på Förbjudna Produktannonser

 • Förbjudna animaliska produkter inklusive produkter som innehåller ingredienser från haj, delfin, val eller tumlare.
 • Förfalskade eller felmärkta produkter.
 • Produkter vars förpackningar blivit ändrade på så sätt att en identifieringskod som placerats på förpackningen av tillverkaren eller distributören, såsom varupartinummer eller serienummer, försvinner eller blir skymd
 • Produkter som en myndighet, nationell eller inte, har beslutat utgör en orimlig risk för skada eller sjukdom eller som inte är säker att konsumeras som livsmedel, såsom;
  • Smakämnet ("3-acetyl-2, 5-dimethylthiophene")
  • Bentonitlera
  • Kava kava
 • Produkter som passerat utgångsdatum eller "bäst-före-datum".
 • Oregistrerade nya livsmedel (novel foods) enligt Europeiska Kommissionens katalog om nya livsmedel, såsom:
  • Mirakelbär
  • Klotamarat
  • Pueraria Mirificia
  • Sockblomma
 • Andra produkter, såsom:
  • Gåslever.
  • Jelly mini-cup-godis.
  • Grodlår.
 • Mat som innehåller någon illegal drog.
 • Mat med något hälsopåstående som inte är tillåtet enligt EU-förordningen om hälsopåståenden.
 • Hampa-godis eller andra liknande hampaprodukter

Vänligen notera: Säljare som annonserar förbjudna produkter kan få sitt försäljningstillstånd indraget, antingen tillfälligt eller permanent.

Relaterade Amazon Hjälpsido

Mer Användbar Information

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates