Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Ändringar i Amazon Services Europe Business Solutions-avtalet

Från och med den 1 januari 2021 uppdaterar vi Amazon Services Europe Business Solutions-avtalet för att återspegla vissa förändringar relaterade till det nya handelsförhållandet mellan Storbritannien och EU, lagändringar i Storbritannien efter Brexit samt för att konsolidera och klargöra vissa bestämmelser om moms. Vi har också klargjort dina skyldigheter att förse oss med vissa affärsuppgifter som kan påverka momsberäkningarna på Amazons avgifter och, i förekommande fall, på dina transaktioner.

En engelsk version med markerade ändringar finns här. Översättningar på tyska, franska, italienska, spanska, holländska, svenska och kinesiska publiceras på Seller Central den 1 januari 2021.

Om du har frågor, kontakta Selling Partner Support. Din fortsatta användning av försäljningstjänsterna efter 1 januari 2021 utgör ditt godkännande av ändringarna.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates