Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Skatter och regler för Amazon Global Selling

Viktigt: Informationen på den här sidan är ingen skatterådgivning, juridisk rådgivning eller annan professionell rådgivning och ska inte användas som sådan. Kontakta dina professionella rådgivare om du har några frågor.

Nu när du har en uppfattning om var du vill utöka din verksamhet är det dags att utforska hur skatter och regler kan påverka din verksamhet för varje marknadsplats där du tänker sälja. Det här avsnittet ger en översikt över de skatter och regler som du bör vara medveten om när du säljer på Amazons olika marknadsplatser och säljer varor från tredje part. Vi rekommenderar att du rådgör med dina skatterådgivare innan du fattar beslut om hur du ska sälja på andra marknadsplatser.

Varje land har rättsliga och branschrelaterade krav när det gäller försäljning av produkter till konsumenter. På hemmamarknadsplatsen finns det antagligen lagar som gäller immateriella rättigheter, produktsäkerhet, miljökrav och andra tillämpliga krav. Detsamma gäller för alla marknadsplatser. Ta reda på vad som gäller för dig och vad du har för ansvar. Några saker att tänka på är:

  • Skatt och tull
  • Immateriella rättigheter, särskilt begränsningar av immaterialrätten vid parallellimport
  • Exportkontroller
  • Märkning och etiketter
  • Miljö, hälsa och säkerhet
  • Product Compliance

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates