Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Skapa en fraktplan i bulk

Du kan skapa en fraktplan i bulk med hjälp av ett Microsoft Excel-kalkylblad. Spara din plan i ett flikavgränsat txt-format och ladda upp filen till Seller Central. Du kan också uppdatera en befintlig fraktplan i bulk.

Ladda ned mallen för att börja skapa din fraktplan. Om du redan har laddat upp en fraktplan och vill uppdatera den använder du mallen Uppdatera fraktplan.

Viktigt: Du måste först skapa produktposterna för de produkter du vill inkludera i din fraktplan. Mer information finns i Hantera FBA-lager.

Mallarna

Mallarna för fraktplan och uppdatera fraktplan har sex flikar:

 • Instruktioner ger anvisningar om hur du använder mallen.
 • Definitioner av data ger en förklaring till varje kolumn i mallen.
 • Exempel på skapa plan ger exempel på hur du levererar enskilda produkter.
 • Mall för skapa plan innehåller ett tomt kalkylblad för leverans av enskilda produkter.
 • Exempel på antal lådor ger exempel på leverans av produkter packade i låda.
 • Mall för antal lådor innehåller ett tomt kalkylblad för leverans av produkter packade i låda.

Tips: Skapa en plan som endast innehåller en produkt för att säkerställa att du har fyllt i kalkylbladet korrekt och kan ladda upp det.

Skapa en fraktplan i bulk

Skapa och ladda upp fraktplanen:

 1. Granska instruktionerna och definitionerna av data. Enskilda produkter och produkter packade i låda måste listas separat. Se flikarna Exempel på skapa plan och Mall för skapa plan för enskilda produkter. Se flikarna Exempel på antal lådor och Antal lådor för försändelser packade i låda.
 2. Fyll i kalkylbladet. Fält med etiketter i fetstil är obligatoriska.
 3. Klicka på Fil och därefter på Spara som. Bläddra till platsen där du vill spara filen. Skriv ett namn på filen i textrutan Filnamn. I listrutan Spara som typ väljer du Text (flikavgränsad) (*.txt). Klicka på Spara.
 4. På sidan Ladda upp fraktplan under 2. Ladda upp din fil med Skapa fraktplan, klicka på Bläddra för att hitta filen och klicka sedan på Öppna. Klicka på Ladda upp nu för att ladda upp den färdiga fraktplanen.
  Tips: Vi rekommenderar att du behåller den uppladdade filen för framtida referens.
 5. Under 3. Granska filens status och historik, klicka på Uppdatera för att visa förloppet för uppladdningen. När uppladdningen är klar granskar du rapporten som genereras avseende eventuell ytterligare information, fel eller varningar. Två vanliga fel är:
  • Ogiltig SKU för säljare. Om MSKU:n inte kunde hittas kan den inte läggas till i försändelsen. Verifiera att MSKU:n är korrekt i kalkylbladet.
  • Artikeln läggs till i försändelsen men måste konverteras till Levereras av Amazon. MSKU:n är inställd på Levereras av säljare. Produkten ingår i fraktplanen och kan skickas till Amazon, men produktposten måste konverteras till Levereras av Amazon för att vara tillgänglig för försäljning med FBA. Mer information finns i avsnittet ”Ändra en produktpost till Levereras av Amazon” i Lista produkter för FBA.

Uppdatera en fraktplan i bulk

Om du redan har laddat upp en fraktplan och vill uppdatera den laddar du ned mallen Uppdatera fraktplan.

Uppdatera fraktplanen:

 1. Granska instruktionerna och definitionerna av data. Enskilda produkter och produkter packade i låda måste listas separat. Se flikarna Exempel och Uppdatera begäran om inkommande plan för enskilda produkter. För produkter packade i låda finns flikarna Exempel på antal lådor och Mall för antal lådor.
 2. Fyll i kalkylbladet. Fält med etiketter i fetstil är obligatoriska. Fraktplanens ID är tillgänglig i leveranskön. Om du vill ändra antalet skriver du in det justerade totalbeloppet i fältet Antal. Om du vill ta bort en SKU från fraktplanen skriver du Ta BORT i fältet Antal.
 3. Klicka på Fil och därefter på Spara som. Bläddra till platsen där du vill spara filen. Skriv ett namn på filen i textrutan Filnamn. I listrutan Spara som typ väljer du Text (flikavgränsad) (*.txt). Klicka på Spara.
 4. På sidan med filen Ladda upp fraktplan klickar du på Uppdatera fraktplan.
 5. Under 2. Ladda upp din fil med Uppdatera fraktplan, klicka på Bläddra för att hitta filen och därefter på Öppna. Klicka på Ladda upp nu för att ladda upp den uppdaterade planen.
  Tips: Vi rekommenderar att du behåller den uppladdade filen för framtida referens.
 6. Under 3. Granska filens status och historik, klicka på Uppdatera för att visa förloppet för uppladdningen. När uppladdningen är klar granskar du rapporten som genereras avseende eventuell ytterligare information, fel eller varningar. Två vanliga fel är:
  • Ogiltig SKU för säljare. Om MSKU:n inte kunde hittas kan den inte läggas till i din försändelse. Verifiera att MSKU:n är korrekt i kalkylbladet.
  • Artikeln läggs till i försändelsen men måste konverteras till Levereras av Amazon. MSKU:n är inställd på Levereras av säljare. Produkten ingår i fraktplanen och kan skickas till Amazon, men produktposten måste konverteras till Levereras av Amazon för att vara tillgänglig för försäljning med FBA. Mer information finns i avsnittet ”Ändra en produktpost till Levereras av Amazon” i Lista produkter för FBA.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates