Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Hantera ditt lager en i taget

Hantera lager ger dig verktyg för att söka, visa och uppdatera information om produkt- och lagerposter.

Visa lager

Om du vill visa ditt lager går du till fliken Lager och väljer Hantera lager.

För att göra det enklare att urskilja ditt lager snabbt, visar vi extra information i fältet Produktnamn för vissa kategorier

Ange dina inställningar

Om du vill anpassa din sidvy klickar du på Inställningar högst upp på sidan Hantera lager . Du kan anpassa din sidvy på följande sätt:

Aktiva eller Alla produktposter:

Välj om du vill visa aktiva produktposter som standard eller alla produktposter.

Knappen redigera:

Visa redigeringsknappen till vänster eller höger på sidan.

Jämförelse av lägsta pris:

Se Matcha lägsta pris för mer information om den här funktionen.

Visa # resultat per sida:

Välj det antal resultat du vill se på varje sida i Hantera lager.

Visa fraktkostnader i priskolumner:

Endast tillgängligt om du har valt artikel/viktbaserad fraktmodell på sidan Leveransinställningar. Markera den här rutan om du vill att de lägsta fraktkostnaderna ska visas i kolumnerna Ditt Pris och Lägsta pris. När alternativet är markerat använder Matcha lägsta pris totalt pris (artikelpris + frakt) i kolumnen Lägsta pris för jämförelse. När det inte är markerat baseras matchningen bara på artikelpriset.

Sortera först efter:

Välj din standardordning för sortering på rullgardinsmenyn.

Kolumnvisning:

Välj vilka kolumner som visas eller döljs. Kolumner med (Rekommenderas) angivet är standardvärdena. Värdena du väljer här används tillsammans med sökfilter för att anpassa tabellen för produktposters kolumnvisning.

Sortera lager

För att sortera lagret klickar du på någon av de markerade kolumnrubrikerna.

För att filtrera lagret väljer du Produktpoststatus i rullgardinsmenyn i Hantera lager:

Hela mitt lager:

Alla produktposter, oavsett status.

Aktiva:

Alla öppna produktposter.

Inaktiva:

Alla produktposter som antingen är slut på lager, angivna som ”inaktiva”, har en kvantitet på noll, är stängda på grund av en väntande order, stängda på din begäran eller blockerad av Amazon.

Skapa en produktpost

Använd Lägg till en produkt för att skapa en ny produktpost genom att matcha en produktinformationssida som redan finns i Amazon-katalogen. Du kan också skapa en ny informationssida för en produkt som ännu inte finns i katalogen och sedan skapa en produktpost för den produkten. Mer information finns i Lägg till en produkt.

När du har skapat en produktpost använder du Hantera lager för att göra ändringar i produktpost- eller produktdata.

Anm: Produktinformationen du anger i din produktpost kan skilja sig från vad du ser på Amazons produktinformationssida. För produktposter med mer än en säljare kan informationen på produktinformationssidan återspegla bidrag från flera säljare.

Kopiera en produktpost

Med funktionen Kopiera en produktpost kan du skapa en ny produktinformationssida med hjälp av information från en befintlig lista.

Till exempel: om du har 3 olika versioner av samma leksak. Varje version har en annorlunda produktidentifierare (UPC, EAN eller JAN), men delar annars tillverkare, varumärke, allmän beskrivning och målgrupp (som visas i tabellen nedan). Med den här funktionen kan du skapa en informationssida för en av produktversionerna och sedan använda funktionen Kopiera en produktpost för att snabbt skapa sidor för de andra två versionerna.

Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3
Titel Rubiks kub Classic — 3X3 Rubiks kub ”Revenge” - 5X5 Rubiks kub - 360
Tillverkare Goliath Goliath Goliath
Varumärke Rubiks kub TM Rubiks kub TM Rubiks kub TM
Allmän beskrivning 3-D kombinationspussel 3-D kombinationspussel 3-D kombinationspussel
Målgrupp Alla offentliga (+36 månader) Alla offentliga (+36 månader) Alla offentliga (+36 månader)
Produktbeskrivning Rubiks kub version 3X3 Rubiks kub version 5X5 Rubiks kub version 360º

För att kopiera en produktpost:

 1. Leta upp produkten som du vill kopiera på sidan Hantera lager.
 2. För den produkt du vill kopiera väljer du Kopiera en produktpost i rullgardinsmenyn. Mallen fylls i med produktattributen från den ursprungliga produktposten förutom dess SKU och produktidentifierare.
 3. Ange den unika SKU, produktidentifieraren och eventuella andra attribut som är specifika för den produktpost du skapar.
 4. Markera kryssrutan Tillämpa EAN- eller UPC-undantag.
 5. Klicka på Spara och avsluta.

Redigera en produktpost


 1. På sidan Hantera lager väljer du Aktiv i rullgardinsmenyn Produktpoststatus.
 2. Leta reda på produktposten du vill redigera och välj Redigera i rullgardinsmenyn.
 3. Klicka på länkarna högst upp på sidan om du vill lägga till, redigera eller ändra produktpostens innehåll.
 4. Klicka på Spara och avsluta.

Så här redigerar du information om pris och kvantitet:

 1. På sidan Hantera lager väljer du Aktiv i rullgardinsmenyn Produktpoststatus.
 2. Leta reda på produktposten du vill redigera.
 3. Skriv in uppdateringarna i kolumnerna Pris och Kvantitet .
 4. Klicka på Spara.

Hantera prissättning

I vyn Hantera prissättning kan du uppdatera priserna på alla aktiva produktposter, antingen en efter en eller i omgångar. Den innehåller kolumner som oftast används för att göra prisuppdateringar, men du kan ändra de kolumner du vill se genom att klicka på Inställningar.

Så här uppdaterar du priset på en produkt:

 1. Leta reda på den produkt du vill uppdatera på sidan Hantera prissättning.
 2. Klicka på Matcha lägsta pris längst till höger. Artikelpriset i kolumnen Lägsta pris + Frakt uppdateras automatiskt så att det matchar det lägsta priset.
 3. Klicka på Spara för att spara det nya priset.

Om du har produktposter som är inaktiverade på grund av potentiella prisfel kan du bekräfta och uppdatera dina priser genom att klicka på Prisvarningar och ange högsta och lägsta gränser för varje inaktiverad produktpost.

Ange lägsta och högsta priser

Du kan lägga till lägsta och högsta priskolumner i vyn Hantera prissättning eller Hantera lager. För att ställa in gränserna följer du stegen nedan:

 1. Klicka på Inställningar, längst upp till höger på sidan.
 2. Kontrollera alternativen Ditt lägsta pris och/eller Ditt högsta pris och klicka på Spara ändringar.

Dessa kolumner visas nu i vyn Hantera prissättning och du kan ange värden i valfri cell och klicka på Spara.

Ange ditt pris

Följande kolumn i Hantera lager gäller prissättning:

Pris:

Produktens pris. ”Frakt” är den lägsta fraktkostnaden för en produkt, baserat på dina leveransinställningar.

 • När du sorterar efter den här kolumnen räknas fraktkostnaden inte in.
 • Fraktavgiften visas endast i Pris för aktiva produktposter.

Lägg till bilder

Du kan ange en huvudbild och en eller flera sekundära bilder för varje produktpost. Mer information om hur du använder produktbilder i dina listor finns i Förbered produktbilder.

Ladda upp produktbilder:

 1. På sidan Hantera lager letar du reda på den produktpost du vill lägga till en bild för.
 2. Välj Hantera bilder i rullgardinsmenyn för den produkt du vill redigera.
 3. Klicka på Lägg till bilder.
 4. Klicka på knappen Bläddra fil i en bildplats. Du kan välja en tom plats eller ersätta en befintlig bild.
 5. Välj en bild som du vill ladda upp och klicka på Öppna. Bildfilens namn visas i det nedre vänstra hörnet av bildplatsen.
 6. Klicka på Ladda upp bild(er) för att ladda upp dina valda bilder.

Du kan upprepa steg 4 och 5 så många gånger som det finns bildplatser innan du klickar på Ladda upp bild(er) (steg 6). Det kan ta upp till 24 timmar innan bilderna visas på en produktinformationssida.

Stäng en produktpost

Du kan stänga en produktpost när som helst, fram till den tidpunkt då den köps. Den här åtgärden tar inte bort posten från lagret. SKU och all produktpostinformation för artikeln behålls. Dessutom kan en produktpost återupprättas (eller återaktiveras) när som helst. Det tillkommer ingen avgift för att stänga en produktpost.

Så här stänger du en produktpost:

 1. På sidan Hantera lager väljer du Aktiv i rullgardinsmenyn Produktpoststatus.
 2. Leta reda på produktposten du vill stänga och välj Stäng produktpost i rullgardinsmenyn.

Din produktpost borde visas som inaktiv inom 24 timmar.

Anm: Detta kommer automatiskt att stänga din produktpost, utan bekräftelse.

Så här listar du om en stängd produktpost igen:

 1. På sidan Hantera lager väljer du Inaktiv i rullgardinsmenyn Produktpoststatus.
 2. Leta reda på produktposten du vill lista om och välj Återlista i rullgardinsmenyn.

Ta bort en produkt

När du raderar en annons tas SKU och all försäljningshistorik och produktinformation bort permanent från ditt säljarkonto. Därför bör du bara ta bort en SKU och dess produktpostinformation om du aldrig kommer att sälja produkten i framtiden.

Anm: När du har tagit bort en SKU från lagret kan det ta upp till 24 timmar innan SKU:n är tillgänglig för återanvändning.

Så här raderar du produktposter:

 1. Leta reda på produktposten du vill radera i Hantera lager:
  1. För enstaka produktposter väljer du Radera produkt och produktpost i rullgardinsmenyn för den produkt du vill radera.
  2. För flera produktposter markerar du rutan till vänster om de produktposter som du vill radera och väljer Radera produkt och produktpost från Åtgärd på den valda rullgardinsmenyn.
 2. Klicka på OK för att radera eller Avbryt om du inte vill radera produktposten.

Blockerade produktposter

Produktposter kan blockeras av Amazon av flera skäl, bland annat för förbjudna, begränsade eller återkallade produkter.

En blockerad produktpost har en av följande indikatorer i kolumnen längst till vänster:

 • Röd ikon: Denna produkt får inte listas på nytt.
 • Gul ikon: Produkten kan listas på nytt.

Klicka på länken bredvid ikonen om du vill veta mer och korrigera eventuella problem med produktposten.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates