Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Krav för FBA-produkter som säljs som nya

För att din produkt ska säljas som ”ny” på Amazon, vare sig som märkt lager eller sammanfört lager utan märkning, måste den anlända till distributionscentret i gott skick och utan defekter.

Amazons kundtjänst i världsklass beror på kvaliteten på de produkter vi levererar. Det är inte bara kunderna som gynnas, du gynnas också. Till exempel, om dina yttre fraktlådor anländer till distributionscentret med synliga skador, kan de avvisas.

Produkter listade som ”nya”

  • Artiklar som säljs som ”nya” måste vara i helt nytt, oanvänt skick.
  • Artiklar som säljs i ”Ny”-skick kommer att inspekteras och markeras som osäljbara om det finns repor, märken, bucklor, slitage, veck, rivmärken eller annat utöver vad som anses vara godtagbart för en ny artikel.

Produkter listade som ”begagnade”

Artiklar som säljs som ”begagnade” kommer att inspekteras och flyttas enbart till osäljbara om de anses olämpliga, till exempel om de inte är lämpliga för ändamålet, delar saknas, oanvändbara, ohygieniska, osv.

Anm: Felaktigt märkta eller defekta produkter kan bli märkta som osäljbara vid mottagningstillfället. Produkter som är förbjudna att sälja via FBA eller Amazon kan bli märkta som osäljbara eller bortskaffas på mottagningsstället. Amazon tar inte ansvar för produkter som tas emot i detta skick.

De flesta speditörer tar på sig begränsat ansvar för skada eller förlust under transporten, beroende på orsak. Om dina produkter skadas under transporten rekommenderar vi att du skickar in ett skadeståndsanspråk till din speditör. Amazon ansvarar inte för skador under leveransen till oss.

Böcker

Produkter som är avsedda att säljas som ”nya” accepteras inte om de anländer i följande skick:

Vattenskadad

Vattenskadad

Rivna eller trasiga bindningar

Rivna eller trasiga bindningar

Hyllslitage

Hyllslitage eller trasiga eller skurna omslag eller sidor

Medieprodukter

Medieprodukter som är avsedda att säljas som ”nya” kommer inte att accepteras om de anländer i följande skick:

Skev eller veckad förpackning

Skev eller veckad förpackning

Smutsig, fläckad eller vattenskadad

Smutsig, fläckad eller vattenskadad

Spräckta eller trasiga omslag

Spräckta eller trasiga omslag

Icke-medieprodukter

Icke-medieprodukter som är avsedda att säljas som ”nya” kommer inte att accepteras om de anländer i följande skick:

Kräver förberedelse, men anländer utan förberedelse

Kräver förberedelse, men anländer utan förberedelse

Skadad ytterförpackning

Skadad ytterförpackning

Smutsig

Smutsig

Skadad eller saknad detaljhandelsförpackning (t.ex. krympfolie eller clamshellförpackning)

Skadad eller saknad detaljhandelsförpackning (t.ex. krympfolie eller clamshellförpackning)
Anm: Se hjälpsidan för FBA-krav på förpackning och förberedelse för att säkerställa att dina artiklar inte skadas under transport och kan tas emot på rätt sätt i Amazons distributionscentra.

Policyer och krav Funktioner och avgifter Hantera FBA-lager Affärsanalys Resurser

På denna sida får du lära dig om kraven för produkter som säljs och levereras av Amazon som nya produkter och skicket för att dessa produkter inte bör tas emot på distributionscentret.

För att främja en positiv köpupplevelse på Amazon, är det viktigt att se till att produkter som skickas till Amazons distributionscentra som ”nya” produkter, vare sig märkta eller omärkta, anländer i gott skick och utan defekter.

Om de yttre fraktlådorna med artiklarna har synliga skador vid ankomst till distributionscentret, kan de avvisas.

  • Artiklar som säljs som ”Ny” måste vara i helt nytt, oanvänt skick. Artiklar som säljs i ”Ny”-skick kommer att inspekteras och markeras som osäljbara om det finns repor, märken, bucklor, slitage, veck, rivmärken eller annat utöver vad som anses vara godtagbart för en ny artikel.
  • Artiklar som säljs som ”Begagnade” kommer att inspekteras och flyttas enbart till osäljbara om de anses olämpliga, till exempel om de inte är lämpliga för ändamålet, delar saknas, oanvändbara, ohygieniska, osv.
  • Felaktigt märkta eller defekta produkter kan bli märkta som osäljbar vid mottagningstillfället. Produkter som är förbjudna att sälja via FBA eller Amazon kan bli märkta som osäljbara eller bortskaffas på mottagningsstället.
Anm: Amazon tar inte ansvar för produkter som tas emot i detta skick.

De flesta speditörer tar på sig begränsat ansvar för skada eller förlust under transporten, beroende på orsak. Om dina enheter skadas under transporten rekommenderar vi att du skickar in ett skadeståndsanspråk till din speditör. Amazon ansvarar inte för skador under leveransen till oss.

Böcker

Produkter som är avsedda att säljas som ”nya” accepteras inte om de anländer i följande skick:

Vattenskadad
Rivna eller trasiga bindningar
Hyllslitage
Trasiga eller skurna omslag eller sidor

Media

Produkter som är avsedda att säljas som ”nya” accepteras inte om de anländer i följande skick:

Skev eller veckad förpackning
Smutsig, fläckad eller vattenskadad
Spräckta eller trasiga omslag

Icke-media

Produkter som är avsedda att säljas som ”nya” accepteras inte om de anländer i följande skick:

Kräver förberedelse men anlände utan förberedelse
Skadad ytterförpackning
Smutsig
Skadad eller saknad detaljhandelsförpackning (t.ex. krympfolie eller clamshellförpackning)

Läs hjälpsidan noga för FBA:s Förpackningskrav för att se till att dina artiklar inte skadas under transporten och kan tas emot på rätt sätt i Amazons distributionscentra.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates