Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Feedback från kunder för FBA-produktposter

På den här sidan lär du dig hur du visar feedback från kunder och hur den hanteras för FBA-beställningar.

Feedback från kunder

Köpare kan lämna feedback på säljare för beställningar som levereras av Amazon på samma sätt som de gör för beställningar som levereras av säljare. Med Feedback Manager på fliken Resultat kan du spåra köparens nöjdhet med din tjänst. Du kan visa kort- och långsiktiga mätvärden samt detaljerade feedbackposter med köparnas kommentarer och e-postadresser.

Vad händer när jag får negativ feedback?

När en kund lämnar negativ feedback som helt relaterar till den tjänst som tillhandahållits av Amazon, inklusive leverans och kundtjänst, kan du begära att det negativa betyget blir överstruket* så att det inte påverkar dina resultatmätningar. Om vi efter granskning av feedbacken fastställer att den endast avser leverans eller kundtjänst som tillhandahållits av Amazon, kommer vi att stryka över det negativa betyget och det kommer inte att avspeglas i dina resultatmätningar. Kundens kommentar kommer att kvarstå med följande notering från Amazon ”Denna artikel levererades av Amazon och vi tar ansvar för leveransupplevelsen”.

Anm: Överstrykningen av kundens feedback gäller endast för artiklar som säljs på Amazon och levereras genom Amazons leveransnätverk (AFN). En beställning på Amazon som levereras av säljare är inte berättigad för överstrykning av feedback från kunder, även om den skickats som en Multi-Channel Fulfillment Order.

Om vi upptäcker att någon del av kommentaren avser skicket hos din produkt enligt beskrivningen i din produktpost (ny, begagnad osv.), eller någon tjänst som du, snarare än Amazon, har tillhandahållit eller ombesörjt för att tillhandahållas till kunden, kommer feedback och negativa betyg dock att kvarstå utan redigeringar. Mer information om hur du begär borttagning av felaktig negativ feedback.

Observera att våra policyer förbjuder all aktivitet som kan påverka vår förmåga att hjälpa andra säljare, inklusive inlämning av stora volymer av felaktiga eller spekulativa förfrågningar till Säljarsupport.

Mer information om feedback från kunder finns på Feedback Manager.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates