Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

FBA Prep Service

Den här funktionen kanske inte är tillgänglig för din region

Mer information om olika förberedelsetjänster som tillhandahålls för lager som du skickar till Amazon Fulfillment Center och tillhörande avgifter.

Du kan använda FBA Prep Service för att låta Amazon förpacka och förbereda dina produkter ordentligt inför leverans.

Fraktas från Amazon (FBA) har Krav på förpackning och förberedelse för produkter du skickar till och lagrar i Amazon Fulfillment Center. Genom att förpacka och förbereda enheter ordentligt bidrar du till att minska förseningarna i mottagandetiden samt till att skydda dina produkter i våra distributionscentra och skapa en bättre kundupplevelse.

Viktigt: Planerad förberedelse eller märkning som del av FBA Prep Service eller FBA Label Service kan försena det fullständiga mottagandet av din försändelse. Oplanerad förberedelse eller förberedelse som inte ingår i FBA Prep eller Label Service kan dock ytterligare försena det fullständiga mottagandet av dina försändelser med upp till 48 timmar.

Om du bestämmer dig för att använda FBA Prep Service kommer Amazon att förbereda dina berättigade produkter mot en avgift per enhet. När du har aktiverat tjänsten kommer du att kunna välja om du eller Amazon ska förbereda produkter som du skickar till distributionscentra. När du utformar din fraktplan kommer vi att ge en uppskattning av avgifterna för förberedelsetjänster baserat på de förväntade tjänsterna för de valda produkterna.

Observera: Om du använder någon av våra förberedelsetjänster för produkter i kategorierna Ömtålig/glas respektive Vass, måste produkterna förpackas så att de klarar transporten och kan hanteras på ett säkert sätt av våra medarbetare.

Minimikrav

 • Skick: Alla (nytt, begagnat, samlarobjekt, renoverat)
 • Produkttyp: Alla (media och icke-media)
 • ASIN: Varje enhet måste ha en läsbar streckkod (ISBN, UPC, EAN eller JAN). Enhetens streckkod får inte stansas ut, markeras över, täckas eller blockeras på annat sätt.

Om du registrerar dig för FBA Prep Service

 • För produkter som Amazon förbereder kommer du att debiteras tillämpliga avgifter för förberedelsetjänster baserat på de tjänster som tillhandahålls (se tabellen nedan). De förberedelsetjänster vi utför för dina produkter bestäms efter Amazons eget gottfinnande.
 • Det är separata avgifter för standardstorlek och överdimensionerade produkter.
 • Dina kvalificerade enheter kan delas upp i flera försändelser.
 • Om Amazon förbereder dina produkter kan FBA Label Service inkluderas automatiskt för utvalda produkter. Du debiteras då den tillämpliga avgiften per artikel.
 • Vi kan när som helst avbryta FBA Prep Service.

Aktivera FBA Prep Service

Följ dessa steg när du skapar din fraktplan för att aktivera FBA Prep Service:

 1. Välj en produkt som du vill att Amazon ska förbereda.
 2. På sidan Förbereda produkter väljer du Amazon i fältetVem förbereder?.
 3. Klicka på Ja i popup-fönstret ”Är du säker på att du vill spara inställningarna till dina inställningar för Fraktas från Amazon?”.

Välj vem som ska förbereda produkterna

När du har aktiverat FBA Prep Service kan du på sidan Förbereda produkter i din fraktplan välja om Amazon eller du ska förbereda varje berättigad produkt genom att följa stegen nedan.

På sidan med dina FBA-inställningar kan du också välja vem som ska förbereda dina produkter som standard. Ändring av standardinställningen påverkar inte tidigare skapade försändelser eller förberedelsepreferenser som du har definierat för specifika artiklar.

För produkter med förberedelsevägledning

För varje berättigad produkt som listas på sidan Förbereda produkter i leveransarbetsflödet ska du i fältet Vem förbereder? välja Amazon om du vill att Amazon ska förbereda produkten eller Säljare om du vill förbereda produkten själv. Amazon kommer att vara standardvalet för produkter med förberedelsevägledning.

För produkter utan förberedelsevägledning

Produkter utan förberedelsevägledning kan fortfarande ha krav på förpackning och förberedelse. För produkter utan förberedelsevägledning visas Välj kategori i kolumnen Förberedelsevägledning på sidan Förbereda produkter. Om du vill att Amazon ska förbereda dessa produkter följer du nedanstående steg:


 1. Klicka på Välj kategori i kolumnen Förberedelsevägledning.
 2. I popup-fönstret väljer du den kategori som bäst passar din produkt från rullgardinsmenyn Förberedelsekategori . Eller välj Ingen förberedelse om du inte tror att någon förberedelse krävs.1
 3. Välj Amazon i kolumnen Vem förbereder?.

Om du inte följer dessa steg eller om du väljer Säljare i kolumnen Vem förbereder?, är du ansvarig för att förbereda dessa produkter.

1 Se Förberedningsmatris för beskrivningar av förberedelsekategorier och relaterade förberedande aktiviteter. Mer information finns i Krav på förpackning och förberedelse.

Välj vem som ska märka produkterna

Efter att ha bestämt vem som ska förbereda produkterna kan du på sidan Märka produkt välja om Amazon eller du ska fästa etiketter på varje enhet.

Du kan också välja vem som ska märka dina produkter som standard i dina FBA-inställningar. Ändring av standardinställningen påverkar inte tidigare skapade försändelser eller märkningspreferenser som du har definierat för specifika artiklar.

Mer information finns i FBA Label Service.

Avgifter för förberedelsetjänster

Avgift per enhet Liten och lätt3 Kuvert storlek3 Paketstorlek3 Överdimensionerad3
Förberedelsekategori Förberedelse Etikett4 Totalt4 Förberedelse Etikett Totalt Förberedelse Etikett Totalt Förberedelse Etikett Totalt
Ömtålig/glas 0,45 £/€ 0,00 £/0,09 € 0,45 £/0,54 € 0,45 £/€ 0,15 £/€ 0,60 £/€ 0,75 £/€ 0,25 £/€ 1,00 £/€ 1,20 £/€ 0,35 £/€ 1,55 £/€
 • Bubbelplast
 • Märkning
 • Förpackning2
Vätskor 0,35 £/€ 0,00 £/0,09 € 0,35 £/0,44 € 0,35 £/€ 0,15 £/€ 0,35 £/€–0,50 £/€ 0,50 £/€ 0,25 £/€ 0,50 £/€–0,75 £/€ 0,80 £/€ 0,35 £/€ 0,80 £/€–1,15 £/€
 • Förpackning
 • Märkning (valfritt)
 • Förpackning2
Kläder, tyger, plysch och textilier 0,35 £/€ 0,00 £/0,09 € 0,35 £/0,44 € 0,35 £/€ 0,15 £/€ 0,35 £/€–0,50 £/€ 0,50 £/€ 0,25 £/€ 0,50 £/€–0,75 £/€ 0,80 £/€ 0,35 £/€ 0,80 £/€–1,15 £/€
 • Förpackning
 • Märkning (valfritt)
Babyprodukter 0,35 £/€ 0,00 £/0,09 € 0,35 £/0,44 € 0,35 £/€ 0,15 £/€ 0,35 £/€–0,50 £/€ 0,50 £/€ 0,25 £/€ 0,50 £/€–0,75 £/€ 0,80 £/€ 0,35 £/€ 0,80 £/€–1,15 £/€
 • Förpackning
 • Märkning (valfritt)
Vass 0,45 £/€ 0,00 £/0,09 € 0,45 £/0,54 € 0,45 £/€ 0,15 £/€ 0,60 £/€ 0,75 £/€ 0,25 £/€ 1,00 £/€ 1,20 £/€ 0,35 £/€ 1,55 £/€
 • Bubbelplast
 • Märkning
 • Förpackning2
Liten 0,35 £/€ 0,00 £/0,09 € 0,35 £/0,44 £ 0,35 £/€ 0,15 £/€ 0,35 £/€–0,50 £/€ 0,50 £/€ 0,25 £/€ 0,50 £/€–0,75 £/€ Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
 • Förpackning
 • Märkning (valfritt)
Vuxen 0,35 £/€ 0,00 £/0,09 € 0,35 £/0,44 € 0,35 £/€ 0,15 £/€ 0,50 £/€ 0,40 £/€ 0,25 £/€ 0,65 £/€ 0,50 £/€ 0,35 £/€ 0,85 £/€
 • Förpackning (svart eller ogenomskinlig)
 • Märkning
Pulver, pellets och granulat 0,35 £/€ 0,00 £/0,09 € 0,35 £/0,44 € 0,35 £/€ 0,15 £/€ 0,35 £/€–0,50 £/€ 0,50 £/€ 0,25 £/€ 0,50 £/€–0,75 £/€ 0,80 £/€ 0,35 £/€ 0,80 £/€–1,15 £/€
 • Förpackning
 • Märkning (valfritt)
Perforerad förpackning 0,35 £/€ 0,00 £/0,09 € 0,35 £/0,44 € 0,35 £/€ 0,15 £/€ 0,35 £/€–0,50 £/€ 0,50 £/€ 0,25 £/€ 0,50 £/€–0,75 £/€ 0,80 £/€ 0,35 £/€ 0,80 £/€–1,15 £/€
 • Förpackning
 • Märkning (valfritt)

1 FBA Label Service som tillval. Alla produkter måste ha en etikett som går att skanna och som är synlig när förberedelsen är klar. Amazon kan verifiera vikten och måtten hos en produkt med hjälp av representativa prover. Amazons information om en produkts vikt och mått kommer att användas för att beräkna avgifter om det finns en skillnad mellan Amazons och en säljares information. Amazon kan emellanåt ändra sin information om en produkts vikt och mått för att återspegla uppdaterade mätningar. Avgifter baserade på en produkts vikt och mått beräknas med hjälp av Amazons information om produktens vikt och mått vid den tidpunkt då avgiften beräknas.

2 Amazon kommer att börja debitera för dessa Prep Services i framtiden.

3 De maximala dimensionerna för produktstorleksnivåerna är följande:

Maximala vikter och mått för förpackade artiklar
Produktstorleksnivå Vikt Längsta sidan Mediansidan Kortaste sidan
Liten och lätt 225 g 33 cm 23 cm 5 cm
Kuvertstorlek 960 g 33 cm 23 cm 5 cm
Paketstorlek 11,9 kg 45 cm 34 cm 26 cm
Överdimensionerad 31,5 kg Längsta sidan <175 cm och omkrets <360 cm

4 Tills annat anges är FBA Label Service gratis för enheter som säljs inom Liten och lätt-programmet i Tyskland och Storbritannien (0,00 €/0,00 £). I tabellen ovan ska du inte inkludera etikettavgiften vid beräkning av den totala avgiften för enheter som säljs inom Liten och lätt-programmet i Tyskland. De brittiska beloppen inkluderar inte etikettavgiften.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates