Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Ange antal för leverans till Amazon

Det första steget när du skapar en fraktplan är att skapa en lista över de produkter som du vill skicka och ange hur många av varje du planerar att inkludera i försändelsen.

Anm: Viktigt: Ett ASIN-nummer kan bara förekomma en gång i en försändelse. Om du har flera erbjudanden för samma ASIN-nummer (till exempel med olika villkor) måste du dela upp dessa erbjudanden i olika försändelser.

Ange antal är det första av sex steg i processen för att skapa försändelser.


 1. Ange antal
 2. Förbereda produkter
 3. Etikettprodukter
 4. Granska försändelser
 5. Förbereda försändelse
 6. Sammanfattning

Du kan också snabbt lägga till produkter i ditt lager, lägga till och ta bort produkter från din fraktplan, uppdatera ofullständiga erbjudanden och duplicera eller ta bort aktuell fraktplan på sidan Ange antal.

Alla produkter

På fliken Alla produkter visas en lista över alla produkter som du har valt att inkludera i din fraktplan.

Så här lägger du till ytterligare produkter i din fraktplan:


 1. Klicka på Lägg till produkter till höger på sidan.
 2. Skriv produktnamn, ASIN eller SKU i textrutan och klicka på Sök i mitt lager.
  Viktigt: Du kan bara söka i lager som levereras av Amazon. Lager som du levererar själv är inte sökbart.
 3. Klicka på Lägg till produkt för varje produkt i listan som du vill lägga till.

Om du vill ange antal för varje produkt som du vill skicka skriver du det totala antalet i kolumnen Enheter.

Information som krävs

Fliken Information som krävs visas bara om du har lagt till produkter i din plan som kräver ytterligare information. Om fliken Information som krävs visas klickar du på den för att granska informationen som måste läggas till innan du slutför din fraktplan.

Borttagning krävs

På fliken Borttagning krävs visas produkter som måste tas bort innan du slutför fraktplanen. Klicka på fliken för att granska eventuella produkter som måste tas bort innan du slutför din fraktplan.

Viktigt: Underlåtenhet att följa FBA-krav på produktberedning och säkerhet samt produktbegränsningar kan leda till avvisning, bortskaffande eller returnering av lager vid mottagning på distributionscentret, blockering av framtida försändelser eller en extra avgift för ytterligare förberedelser eller bristande överensstämmelse.

Ta bort produkter från planen genom att klicka på X i kolumnen Ta bort.

Varning för rekommenderad åtgärd

Varningen för Rekommenderad åtgärd visas om du har inkluderat produkter i din försändelse som vi har markerat som långsamma, vilket innebär att de sannolikt inte kommer att säljas i tid. Vi rekommenderar att du tar bort dessa produkter från försändelsen. Om du ändå vill inkludera dessa produkter kan du markera rutan för att bekräfta varningen och fortsätta skapa försändelsen.

Varning för lageröverskott

Varningen för lageröverskott visas om du har inkluderat produkter i din försändelse som vi har markerat som lageröverskott, vilket innebär att du för närvarande har mer än det rekommenderade antalet enheter i lager. Vi rekommenderar att du tar bort dessa produkter från din försändelse och vidtar åtgärder för att minska ditt lageröverskott genom att besöka sidan Hantera lageröverskott. Om du ändå vill skicka dessa produkter till Amazon kan du markera rutan för att bekräfta varningen och fortsätta att skapa försändelsen.

Duplicera eller ta bort en plan

Om du skickar in samma produkter regelbundet kan du spara tid genom att duplicera en tidigare plan och göra justeringar. Om du vill duplicera en plan klickar du på Duplicera och väljer sedan den plan som du vill kopiera.

Du kan ta bort en plan som du jobbar med genom att klicka på Ta bort.

Nästa steg

När du har gjort alla justeringar som du vill göra klickar du på Fortsätt.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates