Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

FBA-avgifter för borttagning och bortskaffande

Det kan ta 10 till 14 arbetsdagar att skicka borttagningsorder från distributionscentret och upp till 30 arbetsdagar eller mer under helgdagsperioden (Prime-vecka, oktober, november och december). Du faktureras inom 45 dagar efter borttagningen.

Mer information finns i Ta bort lager (översikt).

Borttagningsorder debiteras baserat på storlek och vikt på den borttagna artikeln. Olika taxor debiteras för lokala och gränsöverskridande borttagningar, men artiklar som levereras genom europeiskt FBA debiteras enligt lokal taxa om returdestinationen är i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Nederländerna, Sverige, Tjeckien eller Polen.

Avgifter för lokal borttagningsorder

Standardstorlek Avgift per enhet (UK) Avgift per enhet (DE, FR, IT, ES, NL, PL) Avgift per enhet (SE)
0–200 g 0,29 £ 0,29 € 2,91 kr
201–500 g 0,39 £ 0,39 € 3,92 kr
501–1 000 g 0,78 £ 0,78 € 7,84 kr
1 001+ g 0,97 £ + 0,57 £ per kg över 1 000 g* 0,97 € + 0,57 € per kg över 1 000 g* 9,75 kr + 5,73 kr per kg över 1 000 g*
Överdimensionerad Avgift per enhet (UK) Avgift per enhet (DE, FR, IT, ES, NL, PL) Avgift per enhet (SE)
0–500 g 0,97 £ 0,97 € 9,75 kr
501–1 000 g 1,94 £ 1,94 € 19,50 kr
1 001–2 000 g 2,36 £ 2,36 € 23,72 kr
2 001–5 000 g 3,32 £ 3,32 € 34,95 kr
5 001+ g 3,90 £ + 0,57 £ per kg över 5 000 g* 3,90 € + 0,57 € per kg över 5 000 g* 40,95 kr + 5,73 kr per kg över 5 000 g*

*Inkrementella vikter avrundas upp till närmaste 1 000 g.

Avgifter för gränsöverskridande borttagningsorder

För gränsöverskridande borttagningsorder är länderna indelade i två regioner: zon 1 och zon 2.

Destinationsregioner
Zon 1: Österrike, Belgien, Tjeckien, Tyskland, Danmark, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien Zon 2: Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Grekland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Sverige, Slovakien, Slovenien

Avgifter för gränsöverskridande borttagningsorder (UK)

Om du tar bort brittiska lager måste borttagningsadressen vara i Storbritannien.

Standardstorlek Avgift (per enhet)
0–200 g 0,65 GBP
201–500 g 1,00 GBP
501–1 000 g 2,00 £
1 001+ g 2,50 £ + 1,50 £ för varje extra 1 000 g*
Överdimensionerad Avgift (per enhet)
0–500 g 2,75 £
501–1 000 g 3,75 £
1 001–2 000 g 5,00 £
2 001–5 000 g 8,00 £
5 001+ g 8,50 £ + 1,00 £ för varje extra 1 000 g*

*Inkrementella vikter avrundas upp till närmaste 1 000 g.

Avgifter för gränsöverskridande borttagningsorder (DE, IT, ES, NL, PL)

Standardstorlek Zon 1-avgift (per enhet) Zon 2-avgift (per enhet)
0–200 g 0,65 € 0,80 €
201–500 g 1,00 € 1,75 €
501–1 000 g 2,00 € 3,00 €
1 001+ g 2,50 € + 1,50 € för varje extra 1 000 g* 3,50 € + 5,00 € för varje extra 1 000 g*
Överdimensionerad Zon 1-avgift (per enhet) Zon 2-avgift (per enhet)
0–500 g 2,75 € 3,50 €
501–1 000 g 3,75 € 5,50 €
1 001–2 000 g 5,00 € 8,00 €
2 001–5 000 g 8,00 € 10,00 €
5 001+ g 8,50 € + 1,00 € för varje extra 1 000 g* 10,50 € + 0,25 € för varje extra 1 000 g*

Avgifter för gränsöverskridande borttagningsorder (FR)

Standardstorlek Zon 1-avgift (per enhet) Zon 2-avgift (per enhet)
0–200 g 0,67 € 0,82 €
201–500 g 1,03 € 1,80 €
501–1 000 g 2,06 € 3,09 €
1 001+ g 2,58 € + 1,55 € för varje extra 1 000 g* 3,61 € + 5,15 € för varje extra 1 000 g*
Överdimensionerad Zon 1-avgift (per enhet) Zon 2-avgift (per enhet)
0–500 g 2,83 € 3,61 €
501–1 000 g 3,86 € 5,67 €
1 001–2 000 g 5,15 € 8,24 €
2 001–5 000 g 8,24 € 10,30 €
5 001+ g 8,76 € + 1,03 € för varje extra 1 000 g* 10,82 € + 0,26 € för varje extra 1 000 g*

*Inkrementella vikter avrundas upp till närmaste 1 000 g.

Avgifter för gränsöverskridande borttagningsorder (SE)

Standardstorlek Zon 1-avgift (per enhet) Zon 2-avgift (per enhet)
0–200 g 6,83 kr 8,40 kr
201–500 g 10,50 kr 18,38 kr
501–1 000 g 21,00 kr 31,50 kr
1 001+ g 26,25 kr + 15,75 kr för varje extra 1 000 g* 36,75 kr + 52,50 kr för varje extra 1 000 g*
Överdimensionerad Zon 1-avgift (per enhet) Zon 2-avgift (per enhet)
0–500 g 28,88 kr 36,75 kr
501–1 000 g 39,38 kr 57,75 kr
1 001–2 000 g 52,50 kr 84,00 kr
2 001–5 000 g 84,00 kr 105,00 kr
5 001+ g 89,25 kr + 10,50 kr för varje extra 1 000 g* 110,25 kr + 2,63 kr för varje extra 1 000 g*

*Inkrementella vikter avrundas upp till närmaste 1 000 g.

FBA-avyttringsavgifter

FBA-avyttringsavgifter (standardstorlek)
Land Vikt Avgift (per enhet)
Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Nederländerna och Polen 0–200 g 0,32 €
201–500 g 0,50 €
501–1 000 g 0,90 €
1 001+ g 1,04 € + 0,65 € per kg över 1 000 g*
Storbritannien 0–200 g 0,32 £
201–500 g 0,50 £
501–1 000 g 0,90 GBP
1 001+ g 1,04 £ + 0,65 £ per kg över 1 000 g*
Sverige 0–200 g 3,22 kr
201–500 g 5,03 kr
501–1 000 g 9,05 kr
1 001+ g 10,45 kr + 5,73 kr per kg över 1 000 g*

*Inkrementella vikter avrundas upp till närmaste 1 000 g.

FBA-avyttringsavgifter (överdimensionerad)
Land Vikt Avgift (per enhet)
Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Nederländerna och Polen 0–500 g 1,05 €
501–1 000 g 2,16 €
1 001–2 000 g 3,19 €
2 001–5 000 g 5,44 €
5 001+ g 6,47 € + 0,65 € per kg över 5 000 g*
Storbritannien 0–500 g 1,05 GBP
501–1 000 g 2,16 £
1 001–2 000 g 3,19 £
2 001–5 000 g 5,44 £
5 001+ g 6,47 £ + 0,65 £ per kg över 5 000 g*
Sverige 0–500 g 10,55 kr
501–1 000 g 21,71 kr
1 001–2 000 g 32,06 kr
2 001–5 000 g 54,67 kr
5 001+ g 65,02 kr + 6,53 kr per kg över 5 000 g*

*Inkrementella vikter avrundas upp till närmaste 1 000 g.

Transaktioner för borttagningsorder

Du debiteras för borttagningen efter att lagret har levererats eller bortskaffats. Borttagningstransaktioner visas i rapporten över betalningar. Så här ser du dessa transaktioner:

  1. Välj Serviceavgifter och önskat datumintervall från listrutan Inom på fliken Transaktionsvy i rapporten över betalningar. Klicka på Uppdatera.
  2. Under Produktinformation, leta reda på transaktioner som heter FBA-borttagningsorder. Kolumnen Datum visar det datum då borttagningsordern bearbetades. Kolumnen Amazon-avgifter visar det belopp du debiterades för den radartikeln.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates