Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

FBA-avgift för långtidsförvaring

Lagerartiklar som har funnits i våra distributionscenter i mer än 365 dagar debiteras en avgift för långtidsförvaring. Icke-medieartiklar debiteras en månatlig lageravgift på 4,30 £ per kubikfot.Medieartiklar debiteras det högre av antingen en månatlig avgift för långtidsförvaring på 4,30 £ per kubikfot eller en lägsta avgift för långtidsförvaring på 0,10 £ per enhet. Datum för lagerbedömning kommer att vara den 15:e varje månad.

Aviseringar om avgift för långtidsförvaring

Använd rapporterna Rekommenderade borttagningar och Lagerstatus vid nästa lagerrensning för att identifiera lager som kan vara föremål för avgift för långtidsförvaring. Berörda lager visas i rapporten Rekommenderade borttagningar sex veckor före rensningsdatumet.

Före varje lagerrensning kommer vi att meddela dig om alla artiklar i ditt FBA-lager som då har funnits i vårt distributionscenter i 365 dagar eller längre från och med det datumet.

Anm: FBA redovisar lager på basis av FIFO (först in, först ut) vid beräkning av avgift för långtidsförvaring. I praktiken är dock artiklar som levereras för att fylla kundorder optimerade för kostnad och leveranshastighet, inte på FIFO-basis.

Exempel på LTSF beräkning

Artikel Media eller icke-media Mått Enheter Lagringstid

Tillämplig avgift för långtidsförvaring

(debiteras 4,30 £ per kubikfot)

Tillämplig minimiavgift för långtidsförvaring Effektiv avgift för långtidsförvaring
Leksak Icke-media 28,0 x 20,2 x 5,0 cm 1 Mer än 365 dagar 0,43 £ Ej tillämpligt 0,43 £
Leksak Icke-media 28,0 x 20,2 x 5,0 cm 2 Mer än 365 dagar 0,86 £ Ej tillämpligt 0,86 £
DVD Media 19,2 x 13,5 x 2,4 cm 1 Mer än 365 dagar 0,09 £ 0,10 £ 0,10 £
DVD Media 19,2 x 13,5 x 2,4 cm 2 Mer än 365 dagar 0,19 £ 0,20 £ 0,20 £

Vanliga frågor

Varför tar ni betalt för långtidsförvaring?

Lager som är överlagrade eller lagrade på obestämd tid i våra distributionscenter begränsar vår förmåga att tillhandahålla utrymme för snabbsäljande produkter som kunderna vill ha. Avgifter för långtidsförvaring hjälper oss att säkerställa att vi kan fortsätta att tillhandahålla hög servicenivå till alla säljare och förse kunderna med produkter de vill ha.

Vilka av mina produkter debiteras avgift för långtidsförvaring och hur mycket debiteras jag?

Rapporten Rekommenderade borttagningar kan hjälpa dig att identifiera lager som är föremål för avgiften. Den här rapporten beräknar automatiskt på ASIN-per-ASIN-basis antalet artiklar du behöver ta bort (förutsatt att ingen ytterligare försäljning görs) för att undvika avgiften, och fyller i en begäran om borttagningsorder för dessa artiklar i förväg. Rapporten identifierar enbart de artiklar som omfattas av avgift för långtidsförvaring inom sex veckor före varje rensningsdatum.

För rapporterna Lagerstatus och Rekommenderad borttagning klickar du på Levereras av Amazon under fliken Rapporter.

Finns det ett enkelt sätt för säljare att enkelt ta bort alla sina artiklar som kommer att medföra den här avgiften?

Du kan aktivera funktionen Automatiserad borttagning av långtidsförvaring upp till 24 timmar före nästa inventeringsrensning. Genom att aktivera den här inställningen begär du borttagning (retur eller bortskaffande) av enheter som påverkas av rensningen. Enheter som ingår i en borttagningsorder omfattas inte av avgiften för långtidsförvaring. Om du vill veta mer, besök Ta bort lager automatiskt.

Måste borttagningen slutföras före rensningsdatumet för att undvika avgiften, eller behöver jag bara skicka in begäran om borttagning?

Det räcker med att du har skickat begäran om borttagning före lagerrensningen för att undvika den avgiften för begärda artiklar, men borttagningen behöver inte slutföras. Lager i säljbart skick kommer att finnas tillgängligt för försäljning och du kommer inte att debiteras någon avgift för artiklar som du har begärt att ta bort eller kassera, såvida du inte avbryter din begäran om borttagning.

Ersätter avgiften för långtidsförvaring den månatliga lageravgiften eller det utöver den?

Denna avgift är utöver den månatliga lageravgiften. Den månatliga lageravgiften kommer att fortsätta att debiteras varje månad. Utöver den månatliga lagringsavgiften debiteras avgiften för långtidsförvaring månadsvis för lager som har lagrats i våra kundcenter över 365 dagar.

Kommer en del av avgiften att återbetalas om en artikel säljs kort efter det att avgiften har debiterats?

Nej. Avgiften debiteras för lagring som redan har tillhandahållits. Det är inte en startkostnad, så den kommer inte att återbetalas.

Från vilket datum beräknas lageråldern?

Avgiften baseras på det datum då en artikel checkas in på distributionscentrat.

Kommer artiklar som behandlas för långtidslagringsavgiften fortfarande att vara tillgängliga för försäljning till kunder?

Ja. Även om dessa artiklar kan flyttas till en annan fysisk plats inom ett distributionscenter, kommer de att vara tillgängliga för köp av kunder och berättigade till Amazon Prime och GRATIS leverans.

Vad händer om FBA tappar bort en artikel och sedan hittar den fem månader senare?

Om en enhet försvinner i mer än 30 dagar, ersätter Amazon automatiskt säljaren för enheten.

Om jag tar bort artiklar som kvalificerar för avgift för långtidsförvaring, när kan jag skicka en annan sändning av dessa artiklar till Amazon?

För att upprätthålla lagerstatus och enhetlighet mellan säljare bör eventuella ASIN-enheter som tas bort efter utlösande kriterier för avgiften inte återinföras under de följande åtta veckorna.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates