Sälj på Amazon Logga in
Den här artikeln gäller försäljning i: Sverige

Så här förhandsgranskar du dina avgifter

Genom Förhandsgranskning av avgiften kan du söka efter, visa och förstå de uppskattade leveransavgifterna för produkter i ditt lager. Förhandsgranskning av avgiften ger endast en uppskattning och de faktiska kostnaderna kan variera.

För att ge dig en bättre förståelse av dina avgifter för Levereras av Amazon (FBA) har vi skapat Förhandsgranskning av avgiften, en uppsättning verktyg som låter dig söka efter, visa och förstå de uppskattade leveransavgifterna för produkter i ditt lager. Du kan komma åt den här uppskattningen antingen på sidan Hantera FBA-lager eller på sidan Hantera lager i kolumnen Förhandsgranskning av avgiften, som har ett klickaktiverat flytande fönster med en uppdelning av de olika förväntade avgiftskomponenterna.

Den här informationen kan också visas i Rapport över förhandsgranskning av avgiften som du hittar under Rapporter>Levereras av Amazon>Betalningsrapporter.

Varje gång som någon planerad ändring av leveransavgiften ska äga rum kommer du också att få en uppdelning av de respektive förväntade avgiftskomponenterna före och efter att leveransavgifterna har tillämpats.

Kolumnen Förhandsgranskning av avgiften visar huvudavgifterna för Försäljning på Amazon och Levereras av Amazon för denna produkt, exklusive moms. Förhandsgranskningen av avgiften är endast en uppskattning och inkluderar inte alla avgifter som kan tillkomma. De visade avgifterna baseras på listpriset, uppskattad fraktkostnad (i förekommande fall) och tillgängliga data om produkten i vårt system. Faktiska avgifter kan variera och kan komma att ändras.

Anm: Du kan bara använda Förhandsgranskning av avgifter för produkter som har mått. Om du inte har angett måtten för dina produkter kommer du inte att kunna förhandsgranska dina avgifter.

Valfria tjänster som inte ingår i Förhandsgranskning av avgiften

Siffran för Förhandsgranskning av avgiften innehåller endast grundavgifterna för leverans och försäljning på Amazon. Det omfattar inte avgifter för valfria tjänster såsom:

  • Förvaring av lager
  • Långtidsförvaring
  • Amazons partner-speditörer
  • Tjänst för placering av lager
  • FBA Label Service
  • FBA Prep Service
  • Borttagning av lager (returer och bortskaffande)
  • Bearbetning av returer
  • Avgifter för European Fulfillment Network (EFN)
  • Avgifter för Multi-Channel Fulfillment (MCN)

De visade avgifterna baseras på bästa tillgängliga data för produkten när den infördes i systemet som en produktpost (endast priser för ”produktposter” beaktas vid beräkningen, inte försäljningspriser). Som följd av detta kan de faktiska kostnaderna variera.

Denna information visas även i Rapport över förhandsgranskning av avgiften som finns under Rapporter > Levereras av Amazon i avsnittet ”Betalningar” i navigeringspanelen till vänster.

Mer information finns på hjälpsidan Rapport över förhandsgranskning av avgiften.

Logga in för att använda verktyget och få personlig hjälp (stationär webbläsare krävs). Logga in


Nå hundratals miljoner kunder

Börja sälja på Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates